สิทธิบัตรทอง รักษาโรคอะไรได้บ้าง

บัตรทอง 30 บาท รักษาได้ทุกโรคจริงหรือ

สิทธิอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทุกคนมีสิทธิ์ คือ สิทธิบัตรทอง เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล รวมไปถึงค่าดูแลสุขภาพอนามัยต่าง ๆ สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ สิทธิตามกฏหมายด้านรักษาพยาบาลที่ภาครัฐให้กับคนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจะต้องลงทะเบียนกับสถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเลือกใกล้กับที่อยู่อาศัย ใคร ๆ ก็ได้ยินว่าบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค แต่รักษาทุกโรคจริงหรือไม่? และรักษาโรคอะไรได้บ้าง วันนี้เราก็มีข้อมูลมาอัพเดทกันให้ทราบด้วยค่ะ

สิทธิประโยชน์ของสิทธิบัตรทอง

บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ภาพจาก สปริงนิวส์

(1) คุ้มครองการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ทั้งก่อนและหลังคลอดการคลอด การคลอดบุตรรวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง

(2) คุ้มครองการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

(3) คุ้มครองบริการวางแผนครอบครัว ได้แก่ การให้คำแนะนำปรึกษาแก่คู่สมรส การคุมกำเนิด

(4) คุ้มครองการตรวจ การวินิจฉัย การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

(5) คุ้มครองค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ

(6) คุ้มครองค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ

(7) คุ้มครองการจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ

โรคที่สิทธิบัตรทองคุ้มครอง

(1) ผ่าตัดต้อกระจก

(2) ผ่าตัดหัวใจ

(3) บำบัดรักษาโรคมะเร็ง

(4) ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่

(5) ยาต้านไวรัสเอดส์

(6) ล้างไตทางช่องท้องสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

(7) ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน

(8) บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ ทำฟันปลอมฐานพลาสติก เสริมฟลูออไรด์

(9) บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา

(10) บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีสิทธิบัตรทอง สามารถลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเขตที่อยู่ใกล้บ้าน เปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ชั้น M สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ส่วนต่างจังหวัด : สามารถติดต่อลงะเบียนทำบัตรได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เตรียมเอกสารไปด้วย ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบสูติบัตร กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สำเนาะเบียนบ้าน และแบบคำร้องขอลงทะเบียน

ตอนนี้ ก็ทราบจุดรับลงทะเบียนสิทธิบัตรทองแล้ว ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิของตนกัน แต่นอกจากจากการมีบัตรทองแล้ว ขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อช่วยด้านค่ารักษาพยาบาล เพราะอย่างที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ต้นว่า มีเพียงบางโรคเท่านั้นที่บัตรทองสามารถช่วยค่ารักษาพยาบาลของคุณได้ ซึ่งการทำประกันสุขภาพเพิ่ม จะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลและยังช่วยค่าอื่น ๆ อาทิ ค่าห้อง ค่าพบแพทย์ เป็นต้น


READ MORE :