ads

ประกันที่มาพร้อมบัตรเครดิตสามารถยกเลิกได้ไหม

สวัสดีค่ะ ในปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการอำนวยการสะดวกสบายด้วย การใช้ สมาร์ทโฟน และ บัตรเครดิต เพื่อการใช้ชีวิตที่สบายมากยิ่งขึ้นอีกทั้ง บริการต่าง ๆ เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเจอสายโทรศัพท์ที่ โทรเข้าและแจ้งว่าโทรมาจากธนาคารหรืสถาบันการเงิน เพื่อโทรแจ้งเข้ามาขายประกัน “ สวัสดีค่ะ คุณได้รับสิทธิพิเศษเป็นลูกค้าประวัติดี จากการชำระค่าบัตรเครดิตต่อเนื่อง จากบริษัท…. มีการเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประวัติดีเท่านั้น กับแผนประกัน…..” ซึ่งจะมีการเสนอแผนประกันให้เราได้เลือกทำ และพูดโน้มน้าวในการทำประกัน หากตอบตกลงทำประกัน ก็ต้อชำระค่าเบี้ยประกัน

แต่เราต้องรู้ว่าการจ่ายเบี้ยประกันเมื่อเราตกลงทำประกันผ่านทางโทรศัพท์ ก็จะมีการตัดเงินเราแล้วแต่เป็นรายเดือนหรือรายปี ตามที่เราตกลงไว้ จะมีการตัดยอดผ่านบัตรเครดิตทันที และ หากชำระเป็นรายเดือน ในยอดแรกนั้นจะมีการหักรวม 2 ยอด แต่หากถือกรมธรรม์ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วและรู้สึกว่าความคุ้มครองไม่คุ้มค่า หรือ มีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย ก็สามารถยกเลิกประกันได้เช่นเดียวกัน

หลายคนที่เลือกใช้บัตรเครดิต ส่วนใหญ่ต่างก็กังวลกับการถูกหลอกขายประกัน เนื่องจากมีทั้งข่าวและการรีวิวต่างๆ เกี่ยวกับการขายประกันทางโทรศัพท์ ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักทั้งตัวพนักงานที่โทรขายประกัน หรือ การเคลมประกัน ไปจนถึงเงื่อนไขที่แจ้งไม่ตรงตามกรมธรรม์ต่าง ๆ บ้าง ซึ่งการโทรขายประกันนั้นพนักงานขายจะเน้นการตื้อลูกค้าในการพูดคุย เพื่อโน้มน้าวให้ได้มากที่สุด

ซึ่งหากเราเองยังไม่พร้อมคุยหรือไม่สะดวกในการคุย หรือ มีเวลาว่างในการฟังรายละเอียดก็ให้เราแจ้งตั้งแต่ต้นสายเลยว่า ไม่สะดวก หรือ ไม่ว่างคุย หรือ ยังไม่สนใจในตัวการทำประกัน จะถือเป็นการปฏิเสธได้ดีที่สุด หากยังมีการตื้อต่อเราก็สามารถวางสายได้เลยทันที เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของตัวเราเอง แต่ก็มีหลายคนที่เลือกฟัง เพราะกะจะตัดปัญหาในการฟังประกันให้จบ ๆ ไป แต่หากเราไม่ได้ตั้งใจฟัง จะทำให้เราไม่เข้าใจรายละเอียด และ อาจถูกรวบรัดในการทำประกัน โดยการตอบตกลง ในการทำประกัน และยินยอมให้ทางบริษัทประกันหักเงินจากบัญชีได้ โดยเจ้าหน้าที่จะอัดเสียงเราไว้เป็นหลักฐาน และทำการหักเบี้ยประกันจากบัตรเครดิตของเรา หลังจากวางสาย แต่อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก็จะมีกรมธรรม์ส่งมาให้ที่บ้าน แต่หากเรายังไม่ได้พูดว่าตกลงก็ถือว่าการทำประกันยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น

สิ่งที่ควรรู้ คือ ทางธนาคารที่เราถือบัตรเครดิตจะไม่สามารถยกเลิกในส่วนของกรมธรรม์ หรือ ยกเลิกในส่วนของการทำประกันผ่านบัตรเครดิตของเราได้ ซึ่งเราต้องทำการยกเลิกไปยังบริษัทประกันเท่านั้น ถ้าหากต้องการยกเลิกต้องให้เราติดต่อไปที่บริษัทให้เร็วที่สุด โดยแจ้งเลขกรมธรรม์ ชื่อ-นามสกุล วันเวลาที่ทำการตกลงในการทำประกัน หากเราทำการยกเลิกเร็วจะทำให้สามารถยกเลิกผ่านระบบได้ทันที เพราะยังไม่มีการออกกรมธรรม์ สิ่งที่มั่นใจได้ว่ากรมธรรม์ได้รับการยกเลิกคือ เจ้าหน้าที่จะให้เราพูดว่า “ขอยกเลิกการทำประกัน” และจะมีการบันทึกเสียงไว้ และควรสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการยกเลิก เผื่อมีปัญหาตามมาเช่น ยังมียอดประกันเข้ามาตัดบัตรเครดิต หรือ อีกหนึ่งทางคือ ให้ไปที่บริษัทเพื่อทำการยกเลิกด้วยตัวเองที่บริษัทโดยตรง

หากตกลงทำไปสักระยะ อยากยกเลิกทำอย่างไร?

การยกเลิกหากถือกรมธรรม์มาสักระยะแล้วนั้น “ต้องแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุให้ชัดเจนว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมแจ้งเลขกรมธรรม์ที่ต้องการยกเลิก พร้อมทั้งแนบกรมธรรม์เล่มจริงและสำเนาบัตรประชาชน อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง” และทำการส่งไปยังบริษัทประกัน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และต้องส่งแบบลงทะเบียนเท่านั้น หากยกเลิกด้วยวิธีนี้จะสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้อย่างแน่นอน นับจากวันที่ทางบริษัทประกันได้รับเอกสาร พร้อมกรมธรรม์จะถือว่ายกเลิกกรมธรรม์ได้ทันที หากมียอดในส่วนของค่าประกันกับบัตรเครดิตอีก ทางบริษัทประกันต้องจ่ายคืนในส่วนนี้ แต่เรา ต้องดำเนินการไม่เกิน 30 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์ หากเกิน 30 วันนับจากได้รับกรมธรรม์จะยกเลิกไม่ทัน หากต้องการยกเลิกอยู่ก็สามารถทำได้ แต่จะไม่ได้ในส่วนของค่าเบี้ยประกันคืน

โดยการทำประกันในปัจจุบันจะมีการนิยมโทรขายผ่านทางโทรศัพท์ที่มีการรวบรัด ในการพูดขายในส่วนของความคุ้มครอง อีกทั้งยังมีบางเจ้าที่โทรตื้อจนน่ารำคาญก็มีเช่นเดียวกัน หากไม่สนใจในการทำประกันผ่านโทรศัพท์การปฏิเสธต้นสายจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีความสนใจในตัวประกันก็ควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่ให้ละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ เพราะ ความคุ้มครองที่เจ้าหน้าที่โทรขายคือ มาจากรมธรรม์ฉบับจริง แต่มีการถูกตัดรวบรัดให้สามารถใช้ระยะเวลาน้อยที่สุดในการพูดคุยกับลูกค้านั่นเอง อย่างไรก็ตามทุก การเลือกซื้อประกัน ควรมีการศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ให้ดีก่อนซื้อทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ และความคุ้มครองที่ครอบคลุมแก่ตัวคุณเอง

READ MORE :