Home อื่นๆ Insurance วิธีขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ 2020

วิธีขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ 2020

อยากเที่ยวประเทศที่ต้องขอวีซ่า จะต้องทำอย่างไรบ้าง

สวัสดีค่ะ ไม่ว่าจะเดือนไหน ผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลไปเที่ยวประเทศต่าง ๆ เพราะแต่ละประเทศก็มีสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน ทำให้หลายคนมีความฝันอยากจะไปท่องเที่ยวทั่วโลก ถ้าหากว่าครึ่งปีหลังของปี 2020 นี้ คุณกำลังวางแผนจะไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและต้องขอวีซ่า แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องขอวีซ่าอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราก็มีข้อมูลวิธีการขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศมาอัพเดทกันด้วยค่ะ จะมีรายละเอียดอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


วีซ่า คืออะไร ?


วีซ่า (VISA) คือ เอกสารรับรองประกอบหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประเทศนั้น ๆ จะเป็นผู้ออกให้แก่ผู้เดินทาง หลังจากขอวีซ่าและผ่านการอนุมัติแล้ว ผู้เดินทางจะต้องแสดงวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางที่เดินทางไป


ประเภทของวีซ่า


วีซ่าที่ใช้ขอเข้าพำนักแต่ละประเทศนั้น มีทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่

  • วีซ่าสำหรับคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
  • วีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa)
  • วีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  • วีซ่าสำหรับทูต (Diplomatic Visa)
  • วีซ่าสำหรับราชการ (Official Visa)
  • วีซ่าสำหรับอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
  • วีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักระยะยาว (Long Stay O-A,O-X)

เอกสารในการขอวีซ่า


(1) แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ก่อนอื่นคุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว จุดประสงค์ ช่วงเวลาเดินทาง ข้อมูลด้านการทำงาน ประวัติครอบครัว ลงแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า โดยคุณสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูต ศูนย์รับคำรอง หรือทางออนไลน์

(2) หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางที่ใช้ขอวีซ่า จะต้องเป็นฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับรับตราประทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า และบางประเทศก็อาจจะขอตรวจหนังสือเดินทางฉบับเก่า ดังนั้นจึงควรพกไปด้วย

(3) รูปถ่ายหน้าตรง

แต่ละประเทศจะกำหนดขนาดและตำแหน่งใบหน้าบนรูปแตกต่างกัน แต่จะต้องเป็นรูปถ่ายล่าสุด อายุไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นคุณควรศึกษาว่าประเทศที่คุณไป มีข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่ายอย่างไร

(4) หลักฐานทางการเงิน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ และอยากผ่านวีซ่า จะต้องแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน และรายการเดินบัญชีหรือสเตทเม้นท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอต่อการใช้จ่าย

(5) เอกสารการเดินทางอื่น ๆ

เตรียมเอกสารการเดินทางอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณมีประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ขอวีซ่า และจะพำนักอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น ตั๋วเครื่องบิน เอกสารจองโรงแรมที่พัก แผนการเดินทางท่องเที่ยว


วิธีขอวีซ่าเที่ยวต่างประเทศ


1. ยื่นขอผ่านสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง

คุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่สถานทูตของประเทศนั้น ๆ โดยตรง หรือยื่นขอผ่านศูนย์รับคำร้อง วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐาน แต่คุณอาจจะเสียเวลาเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้นจึงควรวางแผนให้ดีก่อนไปยื่น เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาหลายครั้ง

2. ยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์

บางประเทศเปิดให้ผู้เดินทางสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ได้ หลังจากยื่นขอแล้วก็จะได้รับผลการผ่านวีซ่าทางอีเมล์ หากผ่านผู้เดินทางส่งหนังสือเดินทางเพื่อรับตราประทับผ่านไปรษณีย์ได้เลย นอกจากนี้บางประเทศยังให้ผู้เดินทางต้องไปยังสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้อง เพื่อสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกด้วย

3. ยื่นขอวีซ่าผ่านสนามบินปลายทาง

ในบางประเทศ คนไทยสามารถขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง (Visa on Arrival) ได้เลย เรียกได้ว่าสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะคุณไม่ต้องยุ่งยากในการขอวีซ่าในประเทศไทยก่อนจะมา วิธีดำเนินการ คือ เมื่อถึงสนามปลายทาง ยื่นเอกสารขอวีซ่า เพื่อรับตราประทับวีซ่า เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

เป็นอย่างไรบ้างคะ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวประเทศที่ต้องขอวีซ่าด้วย การขอวีซ่านั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องทำให้สถานทูตเชื่อใจได้ว่าคุณเดินทางเข้าพำนักเพื่อจุดประสงค์ตามที่ยื่นขอวีซ่าจริง ๆ ซึ่งนอกจากหลักฐานที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถใช้เป็นหลักฐานขอวีซ่าได้ คือ ประกันเดินทาง

โดยขอแนะนำประกันเดินทาง AXA ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่สถานทูตแนะนำ ให้ความคุ้มครองคุณขณะเดินทางและอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ การยกเลิกเที่ยวบิน การเลื่อนเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางชำรุดสูญหาย และอื่น ๆ มีแผนประกันให้เลือกทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี มีเบี้ยประกันราคาเดียวทั่วโลก เริ่มต้น 190 บาท รับประกันคืนเบี้ยประกันภัย หากยื่นขอวีซ่าไม่ผ่าน รับทันที 1,000 บาท หากเกิดความล้าช้าในการเดินทางภายใน 8 ชั่วโมง ขยายระยะเวลาความคุ้มครองอัตโนมัติ หากไม่สามารถเดินทางกลับตามกำหนดได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือเจอภัยพิบัติ


READ MORE :

Exit mobile version