ลูกค้า Citibank รับความคุ้มครอง 800% ของยอดใช้จ่าย

ทำประกันไว้ไม่เสียหาย!

วันนี้ Citibank ประกาศสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นได้เยอะขึ้นกับ บริษัท มหาชน Allianz Ayudhya ยินดีมอบความคุ้มครอบและผลประโยชน์สำหรับบัตรเครดิต Citibank และ หรือ บัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต ซึ่งมีความคุ้มครอง Credit Shield Double Plus และหรือ Credit Shield Plus ได้รับผลประโยชน์ ในกรณีเจ็บป่วยด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800% ของยอดใช้จ่าย โดยมีผลแล้ววันนี้

Citibank Credit Shield double plus terms

การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มอบความคุ้มครอง 600% สูงสุด 1,800,000 บาท สำหรับ Shield Double Plus และ 1,350,000 สำหรับ Shield Plus

เสียชีวิตจากทางอุบัติเหตุ มอบความคุ้มครอง 800% สูงสุด 2.4 ล้านบาท สำหรับ Shield Double Plus และ 1.8 ล้านบาท สำหรับ Shield Plus

ทุพพลภาพชั่วคราวในกรณีนี้บริษัทฯจะจ่ายเงินทดแทนเมื่อตกเป็นบุคคลทุพพลภาพชั่วคราวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 15 วัน คุ้มครองยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระขั้นต่ำต่อเดือน หรือ 10% ของยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ใช้ได้กับ Credit ทั้งสองประเภท

เจ็บป่วย 6 โรคร้ายแรง มอบความคุ้มครอง 200% สูงสุด 600,000 บาท สำหรับ Shield Double Plus และ 300,000 สำหรับ Shield Plus