Home อื่นๆ Insurance ลงทะเบียนคืนภาษี ตรุษจีน ต้องทำยังไงบ้าง?

ลงทะเบียนคืนภาษี ตรุษจีน ต้องทำยังไงบ้าง?

ลงทะเบียนคืนภาษี ตรุษจีน ต้องทำยังไงบ้าง?

คืนภาษีช่วงตรุษจีน VAT 5% เมื่อจ่ายสินค้าผ่านบัตรเดบิต

ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วหลายคนเตรียมตัวช็อปสิ่งของจำเป็นต่างๆ โดยทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงการใช้จ่ายที่เป็นจำนวนมากในช่วงตรุษจีนและถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นปี 2562 ด้วยมาตรการ “ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน” (Go Cashless Get Cash Back) เป็นการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือที่รู้จักกันว่า (VAT) สูงสุด 1,000 บาท ให้แก่คนที่ช้อปผ่านบัตรเดบิต โดยคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ร้อยละ 5 และกำหนดวงเงินในการใช้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน อีกทั้งมีการกำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 15 วัน คือตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.พ. 62 และจะทำการคืนเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ใครสามารถใช้สิทธิ์ช้อปตรุษจีนคืนภาษีได้บ้าง?

เงินคืนภาษีตรุษจีน ลงทะเบียนอย่างไร ?

ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการคืนเงินภาษีตรุษจีน ต้องทำการลงทะเบียนด้วยตัวเอง ในระหว่างวันที่ 7-31 มกราคม 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ vatcashback.epayment.go.th หรือ ลงทะเบียนผ่านทางสาขาธนาคารผู้ให้บิการชำระเงิน เช่น ธนาคารผู้ออกบัตรเดบิตให้ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเข้ากับเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เนื่องจากทางรัฐจะทำการจ่ายเงินภาษีคืนในรูปแบบพร้อมเพย์เท่านั้น ซึ่งบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นในส่วนของธนาคารใดในการรับเงินคืนดังนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารเดียวกับบัตรเดบิตที่ลงทะเบียนไว้ และได้มีการกำหนดให้ 1 คน สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์ต่อเลขบัญชีที่ลงทะเบียน

การลงทะเบียน

ช้อปแล้วจะได้เงินคืนอย่างไร?

การได้รับภาษีเงินคืน จะต้องทำการชำระเงินซื้อสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิตกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้กเข้ากับเครื่อง POS ซึ่งสามารถดูรายชื่อร้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสินค้าที่ซื้อต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้น สินค้าที่มีภาษีสรรพสามิต ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์  หากเป็นสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่สินค้าที่มีภาษีสรรพสามิต จะได้รับเงินภาษีคืนทั้งหมด

ธนาคารไหนบ้างที่เข้าร่วมคืนภาษีช่วงตรุษจีน

ตัวย่อธนาคาร

รายชื่อธนาคาร บัตรเดบิต

QR Payment

BBL ธนาคารกรุงเทพ
KBANK ธนาคารกสิกรไทย
KTB ธนาคารกรุงไทย
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
TMB ธนาคารทหารไทย
TBANK ธนาคารธนชาต
KK ธนาคารเกียรตนิาคน
TISCO ธนาคารทิสโก
CIMBT ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
LH ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
UOB ธนาคารยูโอบี
BACC ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ICBC ธนาคารไอซีบีซี
GSB ธนาคารออมสิน
Citi Bank ธนาคารซิตี้แบงก์

สำหรับยุคสมัครนี้หลายคนคงจะมีบัตรเดบิตในการเลือกใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบายกันแล้ว ดังนั้นในช่วงตรุษจีนนี้ใครที่รู้ว่าตัวเองต้องช้อปหนักอย่างแน่นอนก็สามารถไปลงทะเบียน และ อย่าสมัครทำตามเงื่อนไขที่จะได้รับภาษีเงินคืนช่วงตรุษจีนด้วยนะคะ

READ MORE: 

Exit mobile version