ads

พ.ร.บ. รถรถยนต์ เลือกเคลมแบบไหนได้บ้าง คุ้มครองบุคคลภายนอกหรือไม่

พ.ร.บ. รถยนต์ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) มาในรูปแบบของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ที่มีกฏหมายกำหนดให้รถทุกคัน ต้องทำพ.ร.บ. โดยความคุ้มครองตัวนี้จะแตกต่างจากประกันภาคสมัครใจ ซึ่งพ.ร.บ. เป็นสิ่งการันตีเพื่อรับรองได้ว่าคนในรถ หรือ ผู้ที่ใช้ถนน จะได้รับความคุ้มครองอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการเดินถนน หรือถูกเฉี่ยวชน เมื่อประสบภัยจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็จะได้รับความคุ้มครองและค่ารักษาในกรณีต่างๆที่เกิดจากรถยนต์

พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง?

ค่าเสียหายเบื้องต้น

คุ้มครองในส่วนของค่าเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ที่ประสบภัย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหม ในการคุ้มครอง

⇒ การบาดเจ็บ

หากได้รับบาดเจ็บจากการขับขี่รถยนต์ เลือกเคลมค่ารักษาพยาบาล ซึ่งทาง พ.ร.บ. จะจ่ายตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน หากเกิดการทุพพลภาพในระยะเวลาต่อมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ทางบริษัทจะจ่ายให้อีก รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

⇒ ทุพพลภาพ

หากเกิดทุพพลภาพทันทีหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ เคลมค่าเสียหายได้จากทาง พ.ร.บ. แต่จะได้ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้น ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคน

⇒ เสียชีวิต

หากเสียชีวิตทันทีหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ด้าน พ.ร.บ. จะชดเชยในส่วนของค่าปลงศพให้ โดยจ่ายให้ 35,000 บาทต่อคน หากเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาล พ.ร.บ. จะทำการจ่ายแบบเหมารวมไม่เกิน 65,000 บาท

ค่าเสียหายส่วนเกิน

จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

⇒ บาดเจ็บ

หากเกิดการบาดเจ็บ ทางพ.ร.บ. จะจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลรวมค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกิน 80,000 บาท

⇒ เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ

ทางพ.ร.บ จะจ่ายค่าชดเชยให้ทั้งหมด จำนวน 300,000 บาท อาจรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วย

ใครบ้างที่ทาง พ.ร.บ. คุ้มครอง

พ.ร.บ. จะคุ้มครองในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ คือ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า และบุคคลทั่วไป ที่ประสบภัยจากรถยนต์

ขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ. ทำแบบไหนได้บ้าง

เมื่อเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลหลังจากเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งสิทธิ์ที่ต้องการและในกรณีสำรองจ่ายก่อนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทกลางประกันภัย โดยต้องทำการเตรียมเอกสารดังนี้

  • ใบแจ้งความ (บันทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจ
  • ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุ หรือใบมรณะบัตร(กรณีเสียชีวิต)
  • สำเนาบัตรประชนชนของทายาท (บุตร หรือ ภรรยา)

หลังจากนั้นจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการ หากกรณีค่ารักษี่เกินวงเงินก็จะหักจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น บัตรทอง ประกันสังคม บัตร 30 บาท ประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต แต่อย่าลืมว่าระยะการใช้สิทธิ์ พ.ร.บ. ต้องดำเนินการภายใน 180 วันหลังจากเกิดเหตุ

การทำพ.ร.บ. (ประกันรถยนต์ภาคบังคับ) นั้นจะเป็นการดูแลผู้ประสบภัย ในส่วนของการดูแลรักษาพยาบาล จากผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดเหตุ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากรถบางคันที่ไม่มีการเลือกทำประกันภาคสมัครใจหรือ ประกันชั้น 1 ไว้คุ้มครองคนและรถ ซึ่งพ.ร.บ. ถือว่าเป็นกฏหมายสำคัญที่เป็นตัวช่วยให้แก่บุคคลภายนอกได้เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของ พ.ร.บ. รถนั้นต้องทำการต่อในทุกปีหากไม่ต่อก็ถือว่าผิดกฏหมายนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเลือกทำประกันรถยนต์ติดรถไว้เพื่อความอุ่นใจและกระจายความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 : READ MORE :