Home อื่นๆ Insurance รู้ไว้ ! รถแบบไหนนำมาวิ่งบนถนนไม่ได้

รู้ไว้ ! รถแบบไหนนำมาวิ่งบนถนนไม่ได้

ไม่ใช่รถทุกคันที่เอาวิ่งบนถนนได้

แม้ว่า “ถนน” ที่เราใช้สัญจรไปมาเป็นประจำทุกวันนั้น เป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งเปิดให้บรรดารถ หรือยานพาหนะต่าง ๆ สามารถวิ่งได้ แต่รู้หรือไม่ว่า ไม่ใช่รถทุกประเภทที่สามารถวิ่งบนถนนได้ 100% ยังมีรถบางประเภทที่หากฝืนนำมาวิ่งบนบนท้องถนน จะเข้าข่ายทำผิดกฎหมาย

และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเผลอทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว ตามไปดูกันว่า มีรถประเภทใด หรือแบบใดบ้าง ที่ห้ามนำมาวิ่งบนถนน เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนอื่น ๆ ถ้าฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตามข้อหาใดบ้าง ? ลองไปดูคำตอบกันเลย

สำหรับประเภทของรถที่ไม่สามารถวิ่งบนถนนสาธารณะได้นั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ อาทิ รถที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม, ไฟหน้า-ไฟท้ายแตก, กระจกมองข้างหาย, มาตรวัดเรือนไมล์พัง หรือเครื่องห้ามล้อชำรุด เป็นต้น

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 6

2. ห้ามนำรถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน (ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 2 แผ่นป้าย) อาทิ ป้ายทะเบียนหล่นหาย ติดป้ายทะเบียนไม่ครบถ้วน, ติดป้ายทะเบียนตรงจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้, รถที่ดัดแปลงป้ายทะเบียน รวมไปถึงไม่ได้ติดเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี หรือเครื่องหมายอื่น ๆ ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถที่กำหนด

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 7

3. ห้ามนำรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ อาทิ รถที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดกระจก, กระจกมองข้างแตกหัก (ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 2 ข้าง) หรือมีการติดฟิล์มกรองแสงที่ไม่ผ่านข้อกำหนด

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 8

4. ห้ามมินำรถที่ก่อให้เกิดเสียงอื้ออึง หรือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้งานบนถนนเด็ดขาด

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 9

5. ห้ามนำรถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางที่ไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ ยกเว้น รถที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร อาทิ รถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ต, รถที่เป็นล้อตีนตะขาบ หรือรถที่ไม่ได้หุ้มยางล้อรถ

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 10

6. ห้ามนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ อาทิ รถยนต์หรือรถเมล์ที่ก่อควันดำ ควันขาวเกินมาตรฐาน และรถบรรทุกที่เปื้อนฝุ่น ทราย เป็นต้น

>> เป็นลักษณะรถที่เข้าข่ายต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 10 ทวิ 3

7. สำหรับยานพาหนะประเภทอื่น ที่ถูกจำกัดในการวิ่งบนถนนสาธารณะ มีทั้งรถบรรทุกที่กำหนดระยะเวลาในการวิ่ง หรือให้วิ่งในเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ สัตว์พาหนะที่ไม่มีคนควบคุม, รถที่มีเสียงแตรได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 60 เมตร, รถที่ผู้ขับขี่ยอมให้ผู้อื่นนั่งแถวหน้าเกินกว่า 2 คน (รวมคนขับ) รวมไปถึงยานพาหนะที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปี หรือยานยนต์ที่ไม่ได้เข้าข่ายเสียภาษีประจำปี อย่างรถกอล์ฟ, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก, รถไถนา และสกู๊ตเตอร์ขาถีบ


บทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถที่ไม่สามารถวิ่งบนถนนสาธารณะมาใช้งาน


สำหรับบทลงโทษเบื้องต้น อ้างอิงตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 148 ซึ่งระบุว่า

“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง, มาตรา 8 วรรคหนึ่ง, มาตรา 9, มาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท”

และ พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 152 ซึ่งระบุว่า

“ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7, มาตรา 10 ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”

เมื่อรู้กันแล้วว่า ห้ามนำรถแบบใดบ้างมาวิ่งบนท้องถนน ก็อย่าฝ่าฝืนเด็ดขาด เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ระวังเจ้าของรถประเภทดังกล่าวจะโดนข้อหาถึง 2 เด้งได้เลยทีเดียว บอกเลยว่า ไม่คุ้มสุด ๆ

ข้อมูลจาก พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522


READ MORE :

Exit mobile version