มีประกันชีวิตอยู่แล้ว ต้องทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มไหม?

ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากสัญญาหลักไม่ครอบคลุม ทำอย่างไรดี?

เพราะสัญญาประกันชีวิตที่ทำอยู่นั้น บางทีไม่ได้ครอบคลุมเรื่อง บาดเจ็บ มีดบาด แมลงสัตว์กัดต่อย เหตุที่ต้องทำประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีก็มีเรื่องไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยกตัวอย่างเช่น

หากคุณเคยทำประกันชีวิตไว้นานแล้ว ในสัญญาบริษัทนั้นคุ้มครองวงเงินกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท และมีบัตร Care Card ไว้เผื่อนอนโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละปีคุณอาจจ่ายเบี้ย 10,000 บาท เพื่อคุ้มครองจนสิ้นสุดอายุกรมธรรม์

แต่เมื่อเปิดดูดี ๆ หน้าแรกไม่ได้คุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุ กรณีหากเกิดโดนรถชน ออกกำลังกายแล้วแขนเคล็ด หรืออื่น ๆ ที่เป็นเรื่องอุบัติเหตุ เมื่อเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ต้องจ่ายเองทั้งหมด

มีประกันชีวิตอยู่แล้วต้องทำประกันอุบัติเหตุหรือเปล่า?

วิธีตรวจสอบกรรมธรรม์ประกันชีวิตเดิม

  1. หยิบกรมธรรม์ประกันชีวิตมาดู “สัญญาหลัก” ในหน้าแรก
    1. ดูว่า​ “สัญญาหลัก” คุ้มครองมีวงเงิน “จำนวนเงินเอาประกันภัย”​ กี่บาท
    2. ดูว่า “สัญญาหลัก”​ ต้องจ่ายทั้งหมดกี่ปี
  2. ดูช่องสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ในบรรทัดถัดมา
    1. ดูว่าให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต กับ สูญเสียอวัยวะอย่างเดียวหรือเปล่า
    2. ดูว่ามีค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุให้หรือเปล่า?

หากสัญญาเพิ่มเติม ไม่มีวงเงินค่ารักษพยาบาลเพิ่มเติม ควรทำ “ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบ PA” เพิ่มเติม ด้วยเหตุผลดังนี้

  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ไม่ต้องมีสัญญาหลักก็ทำได้
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA มีค่ารักษาพยาบาลให้
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ต่ออายุปีต่อปี หากไม่โอเคก็ยกเลิกได้
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA มีค่าชดเชยรายได้กรณีต้องหยุดงานเพราะเกิดอุบัติเหตุ

อุ่นใจด้วประกันอุบัติเหตุ Cigna

ผู้ที่จำเป็นต้องทำประกันอุบัติเหตุ

  • ท่านที่มีอาชีพขับรถ หรือต้องใช้รถยนต์ หรือ จักรยานยนต์บ่อย ๆ
  • ท่านที่เดินทางเป็นประจำ (หากเดินทางต่างประเทศบ่อย ควรทำประกันการเดินทางรายปี)
  • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เพราะกำลังอยู่ในวัยที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
  • ผู้ที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป เพราะเสี่ยงต่อการตกบันได
  • ผู้ที่ทำงานนอกบ้าน

อุ่นใจด้วประกันอุบัติเหตุ Cigna

ซึ่งการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในยุคนี้มีทางเลือกมากขึ้น หากไม่อยากทำผ่านตัวแทน ก็เดินไปสมัครที่ธนาคาร หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ จากบริษัทที่น่าเชื่อถือ ซึ่งคุณสามารถทำการบ้านอ่านศึกษาวิธีการ และความคุ้มครองได้เองก่อนตัดสินใจ

การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภท PA นี้ กำหนดอายุผู้เอาประกันภัยแตกต่างกัน บางบริษัทเริ่มที่ 6 ปี หรือ 15 ปี สิ้นสุดที่อายุ 75 ปี ดังนั้นต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน

สัญญาประกันชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นของบริษัทเดียวกันก็ตาม เพราะบางคนก็ซื้อสัญญาแนบท้ายซึ่งเป็นประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุไว้ด้วย ซึ่งส่วนนี้แตกต่างจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบ PA ที่ทำได้โดยไม่ต้องพ่วงกับสัญญาหลัก สะดวกให้แก่ผู้ที่มีประกันชีวิตอยู่แล้วต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมนั่นเอง

Read More :

ดูโปรโมชั่น ประกันอุบัติเหตุ ที่นี่