ประกันสุขภาพก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะ

ทำประกันสุขภาพก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งเข้าใจว่าหลาย ๆ คนรายได้อาจจะไม่พอและอยากได้รับการลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ทางกรมสรรพากรจึงได้ออกเงื่อนไขและวิธีการที่จะช่วยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ สำหรับใครที่ต้องการจะลดหย่อนภาษีมาดูกันเลยว่า ประกันสุขภาพจะได้ช่วยลดหย่อนภาษีให้เราได้ยังไง

สำหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษีด้วยประกันสุขภาพจากกรมสรรพากรนั้น มีดังนี้

• เบี้ยประกันสุขภาพ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

• ประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

• ประกันภัยที่คุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล เมื่อมีการบาดเจ็บหรือล้มป่วย หรือชดเชยเมื่อทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

• ประกันภัยโรคร้ายแรง

• ประกันภัยดูแลระยะยาว

• โดยประกันสุขภาพที่จ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาทนั้น เมื่อรวมกับประกันภัยชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตและต้องไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้หากเราต้องการลดหย่อนภาษีในปี 2561 นั้น เราไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อยื่นกับกรมสรรพากรอีกต่อไป เพราะหากเราต้องการที่จะใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพ

ให้เราแจ้งกับบริษัทประกันภัยที่เราทำประกันสุขภาพไว้เลย ว่าเรามีความประสงค์ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัยสุขภาพ ทางบริษัทจะบันทึกข้อมูลและส่งเรื่องให้กับทางกรมสรรพากรเอง เมื่อถึงคราวที่เราต้องไปติดต่อกับกรมสรรพากรเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารใด ๆ เพียงแต่แจ้งความประสงค์การนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีตามแบบฟอร์มที่เราได้รับจากบริษัทฯ เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากประกันสุขภาพได้แล้ว

Read more..

• รวมอุบัติเหตุรถยนต์ล่าสุด 2561
• ข้อควรระวัง ! เมื่อมีเด็กอยู่ในรถเรา
• ประกันรถชั้น 3 ทิพยประกันภัย คุ้มครองอะไรบ้าง ?
• Laura Mercier แป้งพัฟผสม Foundation เบอร์ 02 ลดเหลือ 1,090 บาท
• ประกันรถยนต์ 3 คุ้มครองอะไรบ้าง