ป้ายทะเบียนรถซีดจาง ใช้หมึกเติมสีเองได้ไหม ?

ไม่อยากเสียค่าปรับ อย่าทำ !

ยังเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาประเด็นอยู่บ่อยครั้ง สำหรับเรื่อง “ป้ายทะเบียนรถสีซีด สีจาง” ซึ่งช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นข่าวกรณีเรื่องป้ายทะเบียนชำรุด แตกลายงา หรือซีดจาง จนมองแทบไม่ออกว่า รถคันดังกล่าว มีเลขทะเบียนรถอะไรบ้าง

ภายหลังเกิดปัญหา “กรมการขนส่งทางบก” ประกาศให้ผู้ขับขี่นำมาเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่มีปัญหาแตกลายงาเข้ามาเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังตรวจพบว่า เป็นความบกพร่องของกรมการขนส่งทางบกเอง

ขณะที่ป้ายทะเบียนสีซีดจาง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ก็สามารถมาขอรับป้ายทะเบียนใหม่ ได้ในราคาแผ่นละ 100 บาทเท่านั้น โดยการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดนั้น สามารถยื่นขอใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไป เพื่อเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถใหม่ มีดังนี้

(1) สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

(2) บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริงพร้อมสำเนา) ของเจ้าของรถ

(3) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่เจ้าของรถไม่สะดวกไปดำเนินการ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท)

(4) แผ่นป้ายทะเบียนเดิมที่ชำรุด

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนธรรมดาแผ่นละ 100 บาท
  • ค่าแผ่นป้ายทะเบียนประมูล แผ่นละ 600 บาท

แต่สำหรับเจ้าของรถที่ไม่มั่นใจว่า รถยนต์ของตนยื่นจดทะเบียนไว้ที่ไหน สามารถดูได้จากสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ หรือหากไม่ทราบสามารถตรวจสอบกับสายด่วนกรมการขนส่งทางบก เบอร์ 1584 โดยการดำเนินการนั้นงานด้านทะเบียนภาษีของรถต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 วัน (หากภาษีของรถเหลือน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระภาษีรถประจำปี)

หากใช้หมึกเติมสีป้ายทะเบียนเอง มีความผิดไหม

ภาพจาก กรมขนส่งทางบก

ใครที่เพิกเฉยไม่ดำเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่ชำรุดเสียหาย แถมยังดันหัวหมอแอบซื้อสีดำ มาเติมแต่งเลขทะเบียนรถของตน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ การกระทำดังกล่าวถือว่า มีความผิดดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรืออาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

สิ่งที่ห้ามดัดแปลงบนทะเบียนรถ มีอะไรบ้าง

สำหรับสิ่งที่ห้ามกระทำบนทะเบียนรถเด็ดขาด หากฝ่าฝืน อาจมีความผิด ประกอบด้วย

  • ห้ามขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์ บดบัง ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน
  • ห้ามตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายประมูล
  • ห้ามใช้กรอบพลาสติกเลียนแบบป้ายประมูล
  • ห้ามใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

ฉะนั้น ใครที่รู้ตัวว่า ป้ายทะเบียนรถของคุณเริ่มมีปัญหาให้สุ่มเสี่ยงว่า จะโดนจับ ปรับ แนะนำให้รีบหาเวลาไปดำเนินการยื่นเรื่องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถที่กรมขนส่งทางบกเป็นการด่วน

อย่างไรก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนขึ้นกับรถที่ป้ายทะเบียนซีดจางแล้วดันหลบหนีไป คู่กรณีอย่างเราคงไม่รู้จะตามจากไหนเลย แต่ถ้ามี ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็หายห่วง เพราะคุ้มครองอุบัติเหตุเฉี่ยวชนแบบไม่มีคู่กรณี ให้คุณสบายใจ เคลมรถให้กลับมาเหมือนใหม่ได้แน่นอน


READ MORE :