Home อื่นๆ Insurance ปีใหม่นี้ ! เดินทางเที่ยวทำประกันภัยบ้าน ที่ไหนดี?

ปีใหม่นี้ ! เดินทางเที่ยวทำประกันภัยบ้าน ที่ไหนดี?

เที่ยวปีใหม่ เลือกประกันคุ้มครองบ้านหรือยัง?

สวัสดีค่ะ!! เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก เดี๋ยวก็ใกล้จะสิ้นปีแล้ว แน่นอนว่าหลายคนเตรียมวางแผนเที่ยวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศ ฉะนั้นแล้วอย่าลืมให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัย เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้าง ควรเลือกทำประกันภัยเดินทางเพื่อรับความคุ้มครองในด้านต่างๆ  แต่…เที่ยวแบบนี้บ้านก็คงไม่มีคนดูแล ยิ่งใครที่มีบ้านอยู่ในเขตอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการโดนโจรกรรม อย่านิ่งเฉยเด็ดขาด เพราะบ้านของคุณอาจเป็นอันตรายก็ได้

คุ้มครองบ้าน ในช่วงปีใหม่  เลือกสินทรัพย์ประกันภัย

วันนี้เราจึงมาพร้อมสิ่งดีๆกับ ปีใหม่นี้ ! เดินทางเที่ยวทำประกันภัยบ้าน ที่ไหนดี? หากคุณต้องเดินทางเที่ยวเป็นประจำ แน่นอนว่าบ้านเป็นสิ่งที่ต้องการความปลอดภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองบ้าน และ ทรัพย์สินภายในบ้าน จึงต้องควรเลือกทำประกันภัยบ้าน เพราะเราไม่มีทางทราบเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านของเราบ้างในเวลาที่ไม่อยู่ เพราะฉะนั้นแล้วจคงอยากจะแนะนำ ให้เลือกทำประกันภัยบ้าน กับ ประกันภัยคนรักบ้าน สินทรัพย์ประกันภัย เริ่มต้นเพียง 900 บาท พร้อมมอบความคุ้มครอบครอบคลุม ให้คุณได้อุ่นใจเที่ยวสบายๆไม่ต้องห่วงบ้าน พร้อมดูแลบ้านของคุณ และหากเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทที่เอาประกัน และที่สำคัญเลยนั้นหากเลือกทำสินทรัพย์ประกันภัย ให้คุณได้จ่ายง่ายสบายๆ เพียง 900 บาท เท่านั้น คุ้มแบบนี้แต่ได้ความคุ้มครองครอบคลุมไม่เลือกทำประกันได้อย่างไร

คุ้มครอง / ตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัย

  • คุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้าน ประกันภัยจากไฟไหม้ ระเบิด ยานพาหนะ อากาศยาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย สูงสุด 10,000,000 บาท
  • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า สูงสุด 500,000 บาท
  • คุ้มครองการประกันภัยโจรกรรม สูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สิน การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ สูงสุด 1,000,000 บาท
  • สิ่งปลูกสร้างเสียหายจากการลักทรัพย์ แต่จะต้องมีการปรากฏร่องรอย สูงสุด 100,000 บาท
  • รับผิดต่อบุคคลภายนอกชีวิตและทรัพย์สิน สูงสุด 100,000 บาท
  • การเสียชีวิตในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึสมาชิกในครอบครัวด้วย สูงสุด 500,000 บาท
  • กระจกเสียหายจากอุบัติเหตุหรือการโจรกรรม สูงสุด 50,000 บาท
  • เบี้ยประกันรายปีรวมอากรและภาษี (บาท) สูงสุด 15,067 บาท

***รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ชั้น 1 โดยต้องเป็นคอนกรีตล้วนไม่รับประกันภัยที่อยู่อาศัยบ้านครึ่งคอนกรีตครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ล้วน และมีการตั้งอยู่ในเขตที่อันตราย อีกทั้งจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อ 1 สถานที่เท่ากับ 10,0000,0000 บาท 

นอกจากตัวเราที่ต้องการความคุ้มครองแล้วบ้านยังเป็นสิ่งที่ต้องการการคุ้มครองดูแล ซ่อมแซม เพราะฉะนั้นหสกต้องการบอกความปลอดภัยให้กับบ้าน ควรเลือกทำประกันบ้านไว้ หากคุณอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณสามารถรับความคุ้มครองความเสียหายต่างๆได้จากบริษัทที่เอาประกันตามแผนประกันที่เลือกไว้ แถมยังมอบความอุ่นใจ ให้คุณเดินทางแบบสบายๆไม่ต้องห่วงบ้านอีกต่อไป

บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม 

Exit mobile version