ประกันอุบัติเหตุธนาคารกรุงไทย

อุบัติเหตุ เรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เลือกวันหรือเวลาในการเกิด อีกทั้งหนักหรือเบาไม่มีใครรู้ล่วงหน้า พราะอุบัติเหตุถือเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้น หากเล็กน้อยก็ถือว่าโชคดีไป เช่น มีดบาด หกล้ม ขาพลิก เป็นต้น และหากเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆ หรือ หนักๆ เช่น ถูกรถเชี่ยวชน หรือ ทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่จนต้องเข้าโรงพยาบาล และทำการรักษา ซึ่งค่ารักษาในปัจจุบันหากไม่มีความคุ้มครองอื่นๆ เช่น ประกันสังคม หรือ บัตร 30 บาท ก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง หรือ ค่าทำแผลแต่ละครั้งก็ใช้จำนวนเงินไม่น้อยเลยทีเดียว บางโรงพยาบาลคิดเป็นหลักพันขึ้นก็มีทั้งค่าหมอ ค่ายา เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกทำประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดบัติเหตุ โดยส่วนใหญ่จะมีทั้งทุนกรณีเสียชีวิต วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือ ค่าชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล ซึ่งประกันอุบัติเหตุถือเป็นประกันระยะสั้นแบบปีต่อปี หรือ เป็นการจ่ายเบี้ยทิ้ง แต่จะมีค่าเบี้ยประกันให้เลือกหลากหลายที่ราคาไม่สูงมากนักอีกทั้งยังมีการขยายความคุ้มครองไปจนถึงการขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย(ในบางบริษัท) ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับบุคคลที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆ เช่นเดียวกัน

สำหรับธนาคารกรุงไทย ก็มีในส่วนของประกันวินาศภัย ในส่วนของ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA ทันใจ) คุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุ โรงพยาบาลในเครือไม่ต้องสำรองจ่าย สมัครง่าย รวดเร็วได้รับกรมธรรม์ทันที ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวกสมัครได้ ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 650 บาท ต่อปีเท่านั้นพร้อม บัตร Care Card ที่ไม่ต้องสำรองจ่าย

ตารางความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุ กรุงไทย

ความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง PA ทันใจ แผน 1
แผนความคุ้มครอง PA ทันใจ แผน 2
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป 200,000 200,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือ ลอบทำร้าย 100,000 100,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 100,000 100,000
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ x 2 เท่า ของทุนประกันภัย x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุพร้อมคู่สมรส (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) x 2 เท่า ของทุนประกันภัย x 2 เท่า ของทุนประกันภัย
ชดเชยรายได้รายวัน สูงสุด 365 วัน กรณีเข้าพักรักษาในสถานพยาบาลจากอุบัติเหตุในฐานะผู้ป่วยใน ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ วันละ 300 ไม่คุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ไม่คุ้มครอง 20,000

ค่าเบี้ยประกัน

650

1,250

โดยผู้เอาประกันภัย สามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 5 – 60 ปี และ ต้องมีสุขภาพที่ดีไม่พิการหรือป่วยเรื้อรัง ในวันที่ขอเอาประกันภัย และรับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด

ประกันอุบัติเหตุ ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราไม่ควรมองข้ามอีกทั้งยังสามารถเลือกทำได้ง่ายๆ เมื่อสมัครกับทางธนาคารกรุงไทย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย และสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของกรมธรรม์ได้ที่ 02-111-1111 คุ้มครอทั้งชีวิต ร่างกาย การชดเชย และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ พร้อมค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่หลักร้อยต่อปี

 READ MORE :