ads

ประกันอัคคีภัยคืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง

บ้าน ที่อยู่อาศัย และ ทรัพย์สิน ที่ใครๆ ต่างตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากบ้านแต่ละหลังนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่บ้านก็เป็นสถานที่พักผ่อนร่างกาย และ อุ่นใจที่สุดเมื่ออยู่อาศัย และเมื่อซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วเคยสำรวจสิ่งต่างๆที่คุ้มครองตัวบ้านบ้างหรือไม่

หลายคนคงเคยได้ยินในส่วนของประกันอัคคีภัยบ้าน ถึงแม้จะไม่ได้มีการระบุในส่วนของการบังคับว่าบ้านทุกหลังนั้นต้องมีการทำประกันอัคคีภัยบ้าน และมีคนจำนวนไม่น้อยที่ละเลยประกันภัยในส่วนนี้ไป หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า น้ำท่วมกี่สิบครั้งก็ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนั่นคือเรื่องจริง!

ประกันอัคคีภัยบ้าน คืออะไร

ประกันอัคคีภัย คือ ประกันภัยที่คุ้มครองการประกันทรัพย์สิน หรือ บ้านที่เราอยู่อาศัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ หรือ เกิดอัคคีภัยนั่นเอง ซึ่งมีความคุ้มครอง และเงื่อนไขความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงของที่อยู่อาศัยที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้

ประกันอัคคีภัยบ้าน คุ้มครองอะไรบ้าง?

  1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่
  2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
  3. การระเบิดทุกชนิด
  4. ภัยจากยานพาหนะ หรือช้าง ม้า วัว ควาย

    -จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)
    -แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย

  1. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

-จากการชน หรือตกใส่
-ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน
-อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย

  1. ภัยเนื่องจากน้ำ

เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
-จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด
-แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร
-จำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถกำหนดได้หรือไม่

จากทางด้าน คปภ. ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันสามารถเลือกการกหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้ 2 แบบ
-แบบปกติ โดยการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน
-แบบการชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่

เบี้ยประกันภัยบ้าน ประมาณเท่าไหร่?

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยบ้าน ราคาจะถูก หรือ แพง ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ และปัจจัยของบ้าน ในการประกอบการคำนวณเบี้ยประกันอัคคีภัย ซึ่งสวนใหญ่แล้วบริษัทประกันภัยจะคำนวณจาก ลักษณะบ้าน โครงสร้างบ้านลักษณะบ้าน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านไม้ เป็นต้น

ซึ่งถึงแม้การเลือกทำประกันอัคคีภัยบ้าน จะไม่ได้เป็นประกันที่บังคับให้ทุกบ้านต้องทำ แต่การเลือกกระจายความเสี่ยงให้กับบ้านหรือที่อยู่อาศัยของเราไว้นั้นถือเป็นเรื่องที่ช่วยให้อุ่นใจ อีกทั้งค่าเบี้ยประกันภัยที่จะต้องจ่ายจะมีจำนวนเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ และทาง คปภ. ได้มีการแนะนำการทำประกันอัคคีภัย ระยะยาว 2 ปี หรือ 3 ปี ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำประกันภัยระยะยาว หากทำประกันภัยระยะยาว 2 ปี บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัยเท่ากับ 175 % ของเบี้ยประกัน และ การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยระยะยาวนี้สามารถทำได้สูงสุดถึง 30 ปี เลยล่ะค่ะ

 : READ MORE :