Home อื่นๆ Insurance ประกันรถยนต์ โคตรถูก จากเงินติดล้อ ผ่อน 0% 6 งวด ลองมั้ย?

ประกันรถยนต์ โคตรถูก จากเงินติดล้อ ผ่อน 0% 6 งวด ลองมั้ย?

นอกจากเงินติดล้อจะเป็นบริการให้สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อรถยนต์ แล้วทางบริษัทเค้ายังมีประกันไว้คอยบริการอีกด้วย และนี่คือประกันจาก เงินติดล้อ (ngerntidlor.com) ที่จะคุ้มครองทันที ผ่อนได้ 0% โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตซักใบ มันถูกเรียกว่า “ประกันรถ โคตรถูก” ถูกยังไงไปดูกัน

ประกันรถ โคตรถูก ผ่อนประกัน 0% 6 งวด ไม่ต้องใช้บัตรรูด (ผ่อนกับเงินติดล้อนั่นแหละ)

มันสามารถเลือกผ่อนรถยนต์ได้ ตั้งแต่ 4 ล้อ ถึง 18 ล้อ (มอเตอร์ไซด์ไม่ได้) ซึ่งเมื่อเริ่มต้นทำประกัน มันจะคุ้มครองทันทีและกรมธรรม์ จะถูกส่งให้ภายใน 30 วัน (สำเนา) ซึ่งฉบับจริงก็จะส่งให้เมื่อผ่อนชำระเสร็จ และข้อดีของมันก็คือ ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตผ่อน แต่ผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ย ได้โดยไม่ต้องใช้บัตร และแจ้งเคลมประกันได้ด้วย ถึงแม้ว่ายังผ่อนอยู่ และถ้าหากลืม เค้ามีบริการแจ้งเตือนไปจ่ายค่าประกัน โดยใช้ หลักฐานแค่เพียง บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาเล่มทะเบียนของเจ้าของรถเท่านั้น

จ่ายถูกอย่างนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

คุ้มครองทั่วไป เช่น รถยนต์เสียหาย ไฟไหม้ หาย คุ้มครองส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ประกัตัวผู้ขับขี่ ตามตารางด้านบนเลย

https://promotions.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95/bank/loan/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a7-pantip-%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4.html

Exit mobile version