ads

การทำประกันภัยโดรน ทำที่ไหน คุ้มครองอะไร ทำไมต้องทำ

โดรน หลายคนอาจเคยเห็นที่บินวน ๆ อยู่บนท้องฟ้าซึ่งหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบถึงประโยชน์ และการทำโดรนขึ้นบิน หากเราเห็นคงคิดเป็นเพียงแค่ เหมือนเครื่องบินบังคับวิทยุธรรมดา ทั่วไปแต่ความจริงแล้วโดรนมีประโยชน์มากกว่านั้น

ปัจจุบัน การใช้ Drone หรือที่เรียกว่า อากาศยานไร้คนขับ นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก และมากกว่าในอดีตหลายเท่านัก โดยในเมืองนอกนั้น หากรวมจำนวนโดรนที่เอามาทั้งบินเล่น สำหรับผู้ที่เล่นโดรน รวมถึงพวกที่มีโดรนสำหรับการทำงานนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ จาก 2.5 ล้านเครื่องในปี 2016 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีโดรนถูกขายในตลาดมากถึง 7 ล้านเครื่อง สร้างงานมากกว่า 70,000 ตำแหน่งงาน และ มีมูลค่าทางการตลาดมากถึง 7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (เฉพาะในอเมริกาเพียงอย่างเดียว)

และการใช้งานที่พุ่งสูงขึ้น แบบนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ การซื้อโดรน ในอนาคต โดยเฉพาะ Commercial Drone จะต้องมี “ประกันโดรน” ตามมาด้วย เนื่องจากหากมีจำนวนมากขึ้น มันเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ มากขึ้นด้วย

การประกันอุบัติเหตุ หรือ ประกันภัย จาก โดรนนั้น เป็นอะไรที่มีเหตุผลมาก ในปัจจุบัน เรามีประกันหลายประเภทที่อาจนำมาใช้กับ Drone ได้ เช่น การประกันสิ่งปลูกสร้าง เพราะโดรนบินอยู่เหนือสิ่งปลูกสร้างเช่นบ้านเรือน ตึก ซึ่งหากมีอุบัติเหตุ บ้านเรือนอาจเสียหายได้ หรือจะเป็นการประกันอุบัติเหตุ จากการที่โดรนตกใส่ประชาชน รวมถึงการประกันรถยนต์ ซึ่งโดรนอาจทำความเสียหายให้กับรถยนต์ได้ด้วย

โดรนเยอะขึ้น ควรต้องมีประกันโดรนด้วย

การตอบรับความต้องการในการใช้โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ บริษัทประกันหลายแห่งเริ่มที่จะมีการทำกรมธรรม์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรน ซึ่งในปัจจุบัน ในบริษัทใหญ่ๆ มีการรับทำประกันโดรนให้เห็นแล้ว เช่น AIG Insurance และ Liberty Mutual ซึ่งการทำประกันโดรน แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ความต้องการของเจ้าของโดรน

บริษัทประกันในไทย จ้อง ทำประกันโดรน เหตุจากตลาดใหญ่ขึ้น

โดยเฉพาะ Commercial Drone หรือ โดรนที่ใช้ในการประกอบกิจการงาน เช่นการถ่ายพื้นที่ขนาดใหญ่ (โดยมีการขออนุญาตก่อน) และมีจำนวนมากขึ้น เพราะตลาดนี้ น่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่ในอนาคต และมีมูลค่ามหาศาล และเนื่องด้วย Commercial Drone มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง การทำประกันโดรนเหล่านี้ น่าจะเป็นอะไรที่มีเหตุผล เพราะ มันช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น และ อาจคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ จาก Drone ได้ด้วย

โดรน หรือ ยูเอวี หรืออีกหนึ่งความหมายคือ อากาศยานไร้คนขับ มีความหมายตรงตัวนั่นก็คืออากาศยานที่ไม่มีคนขับ ซึ่งหากเทียบในทางปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้วนั้นจะใช้ในการทหารเสียส่วนใหญ่ เพื่อดูพื้นที่ และ สิ่งแวดล้อมของฝ่ายศัตรู หรือ อาจจะใช้การติดอาวุธเพื่อจู่โจมศัตรูจากระยะไกลได้อีกด้วย ซึ่งโดรนมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยจนในปัจจุบันที่มีการนำมาใช้เพื่อสาเหตุอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์อีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพหรือวิดีโอจากมุมสูง ใช้ในนการเกษตร และยังพัฒนาต่อไปถึงการส่งสินค้าอีกด้วย แต่ในปัจจุบันเราก็สามารถเห็นโดรนได้ทั่วไป แต่รู้หรือไม่ว่าการมีโดรนไว้ในครอบครองต้องขึ้นทะเบียนโดรน และ ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน อีกทั้งยังมีการบังทำให้ทำประกันภัยอีกด้วย

วันนี้เว็บไซต์ Promotions.co.th ก็ได้ทำการรวบรวมบริษัทประกันภัยที่รับทำประกันโดรน และ มีความคุ้มครองอะไรบ้าง

 1. Drone Thai Insure and Rgister Services

เป็นบริษัทประกันภัยโดรนโดยเฉพาะที่ โดรนไทยนั้นจะมีแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับประกันภัยโดรน 3 แบบประกันด้วยกัน

แผน A

เป็นแผนการประกันที่ใช่กับโดรนสำหรับถ่ายภาพทั่วไป ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทุกรุ่นทุกขนาด ซึ่งจะยกเว้นโดรนเพื่อการเกษตร โดรนประกอบ หรือ โดรนเฉพาะกิจบางประเภท มีความคุ้มครองอุบัติเหตุ การเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และทรัพย์สินเสียหายต่อบุคคลที่ 3 โดยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,000 บาทต่อปี

แผน B

เป็นแผนใช้กับโดรนน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม สำหรับความคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอก กรณีเสียเสียชีวิต บาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และความเสียหายต่อตัวเครื่องโดยคุ้มครอง 50% ของราคาซื้อ และ มีในส่วนของค่า Accept ส่วนแรก 3,000 บาท อัตราเบี้ยเริ่มต้นที่ 4,570 บาท

แผน C

เป็นแผนสำหรับโดรนที่มีน้ำหนัก 2 ถึง 25 กิโลกรัม สำหรับคุ้มครองทั้งบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิต บาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อตัวเครื่องโดรน โดยมีความคุ้มครอง 50% ของราคาซื้อ และมีในส่วนของค่า Accept ส่วนแรก 5,000 บาทของราคาซื้อ อัตราเริ่มต้นแผน C ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 6,440 บาท

2. Falcon Insurance

สำหรับประกันภัยโดรนจากบริษัท ฟอลคอนประกันภัย มีความคุ้มครอง 6 แบบประกันประกัน ซึ่งมีความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ ความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ทั้ง ชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก การประกันตัวผู้บังคับโดรน กรณีถูกคุมตัวในคดีอาญา โดยค่าเบี้ยประกันรวมรายปีเริ่มต้นที่ 1,800 บาท ซึ่งการทำประกันนั้นสำหรับโดรน ที่น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม คุ้มครองภายในประเทศ

กฏหมายโดรน ประเทศไทยที่ควรรู้

ในส่วนของการประกาศจากกระทรางคมนาคม เรื่องหลักการอนุญาติและเงื่อนไขในการบังคับ หรือ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในส่วนของประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 ประเภทตามวัตถุประสงค์ คือ

ประเภทที่ 1 ใช้สำหรับการเล่นเป็นงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือ เพื่อการกีฬา โดยที่ขนาดของโดรต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม และกำหนดให้ผู้บังคับ หรือ ปล่อยอากาศยานต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี หรือ มีผู้แทนโดยชอบในการควบคุมดูแล ซึ่งอากาศยยานในข้อนี้กระทรวงคมนาคมอนุญาติให้ทำการบินได้ โดยต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ประเภทที่ 2 ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆนอกจากตามประเภท 1 คือการรายงานข่าว รายการโทรทัศน์ หรือ ภาพยนต์ วิจัยรวมไปถึงพัฒนาอากาศยาน หรือ เพื่อทำการอื่นๆ ขนาดไม่เกิน 25 กิโลกรัม

หากไม่ปฏิบัติตาม หรือ กระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

โดรนประเภทไหนต้องลงทะเบียน

  • โดรนที่มีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ต้องลงทะเบียนในทุกกรณี
  • โดรนติดกล้อง ต้องลงทะเบียนทุกกรณี
  • โดรนที่น้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ใครที่มีโดรนไว้ในครอบครองไม่ว่าจะนำไปใช้ในสาเหตุใดก็ตาม อย่าลืมไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยอีกทั้ง ทำประกันภัยโดรน ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ  รวมถึงความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย การเลือกทำประกันนั้นก็ไม่ยากเพียงเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะกับการใช้งาน และน้ำหนักโดรนของเรา ซึ่งเรื่องนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับข้อบังคับ หรือ ข้อกฏหมายในการมีโดรนไว้ในครอบครองว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อปฏิบัติตามกฏหมาย และ ทำประกันภัยโดรน เพื่อความคุ้มครองที่ครอบคลุมได้อย่างดีอีกด้วย

READ MORE :