บัตร Care Card มีไว้ทำไม แล้วใช้งานอย่างไรได้บ้าง?

บัตร Care Card มีไว้ทำไม แล้วใช้งานอย่างไรได้บ้าง?

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมบางคนมีบัตร Care Card เพื่อเป็นส่วนลด หรือ สำรองจ่ายที่โรงพยาบาล โดยไม่ต้องจ่ายเงินสด  ทุกวันนี้ประกันภัยถือเป็นธุรกิจที่กำลังมีการเติบโตมากขึ้นสังเกตได้จากบริษัทประกันภัยที่เกิดขึ้นใหม่หลากหลายบริษัท ในปัจจุบันจากเดิมมีชื่อบริษัทประกันที่เราคุ้นเคยมีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทเท่านั้น

ซึ่งแต่ละบริษัทประกันก็จะถูกแบ่งออกเป็น ประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต ซึ่งจะให้ความคุ้มครองที่ต่างกัน แต่สิ่งที่เราจะได้ยินบ่อย ๆ เวลาที่เราจะทำประกันหรือการโทรมาเสนอขายประกันนั้นเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับบัตรที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เราไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน นั่นก็คือ “บัตร Care Card” โดยแต่ละบริษัทจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป บางคนทำประกันมานานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าบัตรนี้ใช้ยังไง วันนี้มาดูกันค่ะ

บัตร Care Card คืออะไร?

บัตร Care Card คือ บัตรที่มีลักษณะเหมือนบัตรสมาชิกของบริษัทประกันนั้น ๆ ซึ่งบริษัทประกันจะออกให้เมื่อเราตกลงทำประกันแล้วโดยที่ บัตร Care Card จะเป็นบัตรที่ทางบริษัทประกันให้เรายื่นใช้เข้ารับการรักษา หรือ จ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเราเข้ารับบริการ ณ สถานพยาบาล ที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัทประกัน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของประกัน หรือ กรมธรรม์ที่เราทำ โดยที่หน้าบัตรจะแสดงวงเงินคุ้มครองไว้อย่างชัดเจน (บางบริษัทยังไม่มีแจ้งวงเงินหน้าบัตร) ให้เราสามารถยื่นใช้จ่ายหากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าการนำใบเสร็จกลับมาเบิกเคลม

ประโยชน์ของบัตร Care Card

 • หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย สามารถยื่นบัตรแคร์การ์ด และทำการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับโรงพยาบาลในเครือข่าย
 • เป็นการยืนยันตัวตน หากประสบอุบัติเหตุ จะได้รู้ว่าตัวเรานั้นีความคุ้มครองจากประกันชนิดใด และ อยู่บริษัทใด เพื่อดำเนินการในการรักษา
 • สะสวกสบายในการใช้สิทธิรักษา ไม่ต้องรอเคลม หากเป็นแต่ก่อนเวลาเข้ารับการรกษาต่างๆ เราต้องทำการสำรองเงินจ่ายก่อนและทำเรื่องเบิกเคลมกับบริษัทประกันทีหลัง แต่บัตรแคร์การ์ดเราสามารถยื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการรักษาได้เลย
การรักษาพยาบาล

ทำประกันแบบไหนถึงจะได้บัตร Care Card ?

คำตอบคือ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต โดยจะมีทั้งรูปแบบประกันบุคคล และ ประกันกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ทำประกันอุบัติเหตุหน้าบัตรจะรุบุว่าเป็นบัตรประเภทไหน มีวงเงินประกันสำหรับค่ารักษาเท่าไหร่ หากไม่มีแจ้งหน้าบัตรทางเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลจะเป็นผู้เช็คยอดวงเงินจากในบัตรเอง ใช้ยื่นรักษาเมื่อประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอุบัติเหตุร้ายแรง

ประกันสุขภาพ สำหรับประกันสุขภาพ เป็นบัตรที่เราสามารถไว้ใช้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น เป็นไข้หวัด ท้องเสีย หรืออาจจะรวมไปถึงโรคต่างๆ ที่ตรวจเจอ (ยกเว้นโรคที่เป็นอยู่แล้ว และ โรคประจำตัวบางโรค) แต่สำหรับโรคร้ายแรงหรือโรคที่บริษัทประกันภัยไม่รองรับก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรักษา

ประกันชีวิต สำหรับประกันชีวิตบัตร Care Card นั้นเป็นเหมือนกับบัตรสมาชิก เพียงเท่านั้น เพราะประกันชีวิตนั้นจะคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตเท่านั้น นอกจากเราจะทำสัญญาแนบท้าย หรือ ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเข้าไปในกรมธรรม์ ที่เราสามารถซื้อเพิ่มได้ทั้ง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และ การชดเชยรายวัน ซึ่งบัตร Care Card ก็จะขึ้นอยู่กับกรมธรรม์เสริมที่เราได้เลือกทำ

มารู้จักบัตร Care Card เพิ่มเติมกันเถอะ!

 • เมื่อเราตกลงทำประกันแล้ว บัตรจะถูกส่งมาให้ภายใน 30 วัน หลังจากมีผลเริ่มการคุ้มครอง
 • บัตรแคร์การ์ด จะมีการระบุชื่อ ของผู้เอาประกันภัยไว้ด้านหน้าอย่างชัดเจน
 • เมื่อต้องการใช้รับการรักษาให้ยื่นคู่กับบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ บัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
 • วงเงินค่ารักษาแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กพับกรมธรรม์ที่เราได้เลือกทำประกันเอาไว้
 • หากค่าใช้จ่ายเกินวงเงินที่รักษา ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง
 • บัตรแคร์การ์ด มีวันหมดอายุ โดยจะเริ่มนับจากวันที่เราได้รับความคุ้มครอง และหมดอายุตามระยะกรมธรรม์ เช่นทำประกันอุบัติเหตุสัญญาปีต่อปี เราก็ต้องต่อสัญญาแบบปีต่อปีเช่นเดียวกัน
 • เงื่อนไขต่างๆของการใช้บัตรแคร์การ์ดจะขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยที่เราเลือกเอาประกันภัย
 • บัตรแคร์การ์ด บริษัทประกันจะออกให้ทั้ง ประกันภัยส่วนบุคคล และ ประกันภัยแบบกลุ่ม
 • บัตรแคร์การดจะเป็นการยื่นใช้รักษาพยาบาลต่อครั้ง
ตัวอย่างบัตร Care Card จากบริษัท AIA

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบัตร Care Card

หากใครที่เป็นนักทำประกัน หรือ มีการทำประกันภัยหลากหลายบริษัทนั้น เราจะทำอย่างไรกับบัตรแคร์การ์ดได้บ้าง เราขอยกกรณีตัวอย่างเช่น นาย ก. ได้ทำประกันอุบัติเหตุ 3 กรมธรรม์ 3 บริษัทด้วยกัน โดย แตต่ละบริษัทให้ความคุ้มครองค่ารักษาจากอุบัติเหตุดังนี้ บริษัทที่ 1 ให้ 200,000 บาทต่อครั้ง บริษัทที่ 2 ให้ 100,000 บาทต่อครั้ง และ บริษัทที่ 3 ให้ 3000,000 บาท ต่อครั้ง ต่อมานาย ก. ได้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ทางญาติไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายได้ และรู้ว่านาย ก. ได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ควรทำอย่างไร กับบัตรแคร์การ์ดและค่ารักษาพยาบาล

คำตอบคือ หากเรารู้ว่านาย ก. มีความคุ้มครอง 3 บริษัท ให้เรายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 บริษัท โดยทางโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล จะเป็นผู้เลือกวงเงินในการคุ้มครองต่าง ๆ ตามความเหมาะสมเอง เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเป็นเงิน 550,000 บาท ก็จะคิดเป็น คิดค่ารักษาจากบัตรบริษัทที่ 3 (วงเงิน 300,000) บัตรบริษัทที่ 1 (วงเงิน 200,000) และ คิดจากบัตรบริษัทที่ 2 (50,000 บาท จากวงเงินเต็ม 100,000 บาท) โดยยอดรวมของค่ารักษาพอดีกับวงเงินประกันทั้งหมดที่เรามี ทำให้เราไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม ซึ่งทางสถานพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับทางบริษัทประกันเอง แต่หากใครที่ได้ทำในส่วนของตัวชดเชยรายได้ไว้ บริษัทประกันก็จะจ่ายให้ตามจริง ตามจำนวนวันที่เราเข้าพักรักษา

*ต้องยื่นบัตร Care Card ก่อนทำการรักษาเท่านั้น หากเข้ารพ. นอกเครือข่ายประกันนั้นเราอาจจะต้องสำรองจ่ายและทำเรื่องเบิกเคลมภายหลัง

ได้รู้ ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร Care Card และวิธีการใช้ รวมถึงคุณประโยชน์ของบัตร Care Card จากบริษัทประกันไปแล้วนั้น หากเกิดเหตุการฉุกเฉินเราก็สามารถใช้บัตรใบนี้ในการยื่นรักษากันได้เพื่อความสะดวก และ ไม่ต้องสำรองจ่าย ซึ่งเมื่อได้บัตร Care Card มาแล้วนั้น เราก็ควรที่จะพกติดตัวและติดกระเป๋าไว้ตลอดเวลาเผื่อเกิดเหตุการฉุกเฉินขึ้นมาจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

READ MORE :

Previous articleลดคุ้ม สินค้าไอที ลดสูงสุด 34% ที่ Advice
Next articleบัตรกดเงินสด Citibank 9 ข้อควรรู้ ก่อนสมัครสินเชื่อประเภทนี้