บริจาคดวงตาออนไลน์ ทำอย่างไร

วิธีบริจาคอวัยวะออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็ทำได้

ดวงตา เป็นอวัยวะสำคัญของมนุษย์ ทำให้คนเรามองเห็นและรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ดวงตายังช่วยแสดงความรู้สึกของมนุษย์ ดังคำกล่าวที่ว่า “ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ” แต่ดวงตาก็เป็นอวัยวะที่บอบบาง ดังนั้นจึงควรจะถนอมดวงตาให้มากเป็นอย่างยิ่ง ถึงอย่างนั้นบางครั้งดวงตาก็ประสบอุบัติเหตุหรือป่วยโรคเกี่ยวกับดวงตา เช่น ตาต้อกระจก ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะเป็น ด้วยสาเหตุเหล่านี้อาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ เมื่อไม่สามารถมองเห็นดังเดิม ก็ย่อมมีความทุกข์ใจ วันนี้เราจึงขอเชิญชวนให้ทุกคนบริจาคดวงตา เพื่อเป็นการทำความดีและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่อาจจะมีความหวังที่จะได้มองเห็นอีกครั้ง จากการบริจาคดวงตาของคุณ

ในสมัยก่อน การบริจาคดวงตาหรือบริจาคอวัยวะ จะต้องไปดำเนินการเจตจำนงขอบริจาคที่ศูนย์บริจาค ซึ่งบางครั้งก็เป็นการทำให้เสียเวลาและอาจทำให้มีคนมาบริจาคเป็นจำนวนน้อย แต่ในปัจจุบัน การบริจาคดวงตาไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้านของคุณ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ออนไลน์ ซึ่งมีวิธีดังนี้

ขั้นตอนการบริจาคดวงตาออนไลน์

ผู้ที่ต้องการบริจาคดวงตา สามารถบริจาคดวงตาได้ตั้งแต่อายุ 2 ขวบขึ้นไป และแสดงความจำนงที่จะต้องการบริจาคได้ที่เว็บไซต์ Eye Bank Thai ศูนย์ดวงตาสภากาชาด www.eyebank.redcross.or.th

1. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่ คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, เพศ, เลขประจำตัวประชาชน, วันเกิด, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ และเคยผ่าตัดหรือใช้เลเซอร์แก้ไขดวงตาหรือไม่ ?

2. กรอกข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เช่น บิดามารดา พี่น้อง ญาติ โดยกรอกข้อมูล ดังนี้ คำนำหน้า, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ความสัมพันธ์กับผู้แสดงความจำนง และกดยืนยัน เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

หลังจากทำการลงทะเบียนเพื่อบริจาคดวงตาแล้ว คุณจะได้รับใบประกาศบริจาคดวงตาออนไลน์ และบัตรผู้แสดงความจำนงอุทิศดวงตาจากศูนย์ดวงสภากาชาดทางไปรษณีย์ ซึ่งบัตรนี้ผู้บริจาคควรจะพกติดตัวไว้ พร้อมแจ้งญาติรับทราบว่าคุณได้บริจาคดวงตาไว้ในระหว่างขณะมีชีวิต

บัตรผู้บริจาคดวงตา ภาพจาก Thaipbs

และหากผู้บริจาคได้เสียชีวิต ญาติพี่น้องควรรีบโทรแจ้งศูนย์ดวงสภากาชาดโดยเร็วที่สุด โทร. 081-902-5938, 081-836-4927 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดได้ทำการเก็บดวงตา เนื่องจากภายหลังที่เสียชีวิต ดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพและเน่าเปื่อย ทำให้ประสิทธิภาพของดวงตาลดลงหรือใช้การไม่ได้ ซึ่งควรจัดเก็บดวงตาให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 6-8 ชั่วโมง

แต่ก่อนจะถึงวันนั้น การหันมาดูแลสุขภาพของตนเพิ่มเติม ด้วยการซื้อประกันสุขภาพ ก็ช่วยเป็นหลักประกันว่า วันที่คุณเจ็บป่วยอย่างน้อยก็ยังมีบริษัทประกันเข้ามาดูแล ทั้งนี้ คุณสามารถหาซื้อได้ตามบริษัทประกันภัยได้ทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทประกันภัยแต่ละที่ จะมีรายละเอียดความคุ้มครองที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน แต่หากเปรียบเทียบดูแล้วนั้นจะพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่บ้าง แต่ก็อย่าลืมเลือกแผนประกันและความคุ้มครองที่คุ้มค่าและตรงความต้องการของเร


READ MORE :