ทำไม เจ้าพระยาประกันภัย ถูกสั่งปิด!

ads

กระทรวงการคลัง ประกาศ ยึดใบอนุญาต Chao Phaya Insurance

เป็นข่าวสะเทือนวงการประกันภัยอีกข่าวหนึ่ง เมื่อบริษัทประกันภัย เจ้าพระยาประกันภัย ถูกกระทรวงการคลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เนื่องด้วยมีหนี้สินกว่า 260 ล้านบาท อาจเข้าข่ายปิดบังฐานะการเงินที่แท้จริง และฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งการเพิกถอนใบอนุญาตนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา

โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เพราะเหตุข้างต้น อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยและประชาชนเกิดความเสียหาย และทำให้ธุรกิจประกันภัยหมดความน่าเชื่อได้ สำหรับการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทเจ้าพระยาประกันภัย กระทรวงการคลัง จะให้โอนกรมธรรม์ไปให้บริษัทอื่นที่ร่วมมือทั้ง 26 แห่ง และให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับผู้ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ส่วนหนี้จำนวนกว่า 260 ล้านบาทนั้น ให้เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ ภายใน 60 วัน ต่อกองทุนประกันวินาศภัย

หนังสือชี้แจงกรณีหยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว เมื่อเดือนมีนาคม 2561

สาเหตุที่ทำให้เจ้าพระยาประกันภัยเป็นหนี้กว่า 260 ล้านบาท

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี แต่มีปัญหาเรื่องขาดทุนสะสมตลอด เนื่องจากปรับตัวเพื่อแข่งขันกับบริษัทประกันภัยอื่นไม่ได้ และทางกระทรวงการคลังก็ให้หยุดรับประกันวินาศภัยชั่วคราว แต่เจ้าพระยาประกันภัยก็ยังแก้ไขหนี้ไม่ได้ แม้ว่าจะเพิ่มเงินลงทุนถึง 100 ล้านบาท

จากข่าวนี้ หลายคนที่ทำประกันภัย อาจจะเกิดความไม่มั่นใจในบริษัทประกันภัยขึ้น แต่ความจริงแล้ว หลายบริษัทที่มีฐานลงทุนขนาดใหญ่ก็มีความมั่นคงพอสมควร และหากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น กระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายของผู้เอาประกัน

Read more…