อยากขับรถเที่ยวที่ต่างประเทศ ต้องทำใบขับขี่สากลที่ไหน

ทุกคนต่างรู้ดีว่า การขับรถยนต์บนท้องถนน ต้องมีใบอนุญาตขับขี่จึงจะสามารถขับรถได้ หากว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ยังฝ่าฝืนขับรถ ก็เท่าว่า กำลังทำผิดกฎหมายอยู่ และรู้หรือไม่ว่า ใบอนุญาตขับขี่ของคนไทยสามารถใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, บรูไน, กัมพูชา, เวียดนาม และเมียนมาร์ แต่หากใครที่ฝันอยากขับรถเที่ยวที่ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ จำต้องขอใบอนุญาตขับขี่สากล และสอบใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ หรือ International Driving Permit (IDP) ให้ได้ก่อนถึงจะได้ขับรถเที่ยวที่ต่างประเทศ

และวันนี้ เราจะพาไปดูกันว่า การทำใบขับขี่สากลนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง รวมถึงใช้เอกสารอะไร เพื่อให้คุณได้ใช้เช่ารถขับชิล ๆ เปิดโลกกว้างในต่างแดนกัน

ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ คืออะไร

ใบขับขี่สากล หรือที่เรียกแบบเต็ม ๆ ว่า “ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ” (International Driving Permit) นั้น เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น

โดยลักษณะของใบขับขี่สากล จะมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ

ใบขับขี่สากล สามารถใช้ได้กี่ประเทศ

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตขับขี่สากล สามารถใช้ได้ทั้งหมด 198 ประเทศ และไม่ว่าคุณมีความประสงค์จะขับท่องเที่ยวในประเทศไหนก็แล้วแต่ ควรจะศึกษากฎหมายและการอนุญาตขับขี่เข้าประเทศของแต่ประเทศให้เรียบร้อย (คลิก ดูชื่อประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้)

ใบขับขี่สากล ใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากคุณมีความประสงค์ต้องการทำใบขับขี่สากล ต้องเตรียมหลักฐานประกอบคำขอ ประกอบด้วย

1. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต เล่มที่ใช้ในการเดินทางต่างประเทศ ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ต้องเป็นหนังสือเดินทางที่ยังไม่สิ้นอายุ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ

3. สำเนาและฉบับจริงของใบขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ

4. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ต้องเป็นรูปถ่ายของคุณที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม ไม่มีภาพวิวหลังรูป เหมือนภาพติดสมัครงานเลยครับ หรือรูปถ่ายติดบัตร

5. หากคุณเปลี่ยนชื่อนามสกุลควรสำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อและสกุลไปด้วย

6. หลักฐานอื่น ๆ อาทิ ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า

7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ จำนวน 505 บาท (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ 500 บาท ค่าคำขอ 5 บาท)

และในกรณีที่คุณไม่สามารถไปดำเนินการยื่นขอทำใบขับขี่สากลด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

ใบขับขี่สากล ทำที่ไหนได้บ้างในเมืองไทย ?

ผู้ที่มีความประสงค์ทำใบขับขี่สากล ต้องติดต่อกับหน่วยงานที่ดูแลในส่วนงานนี้ โดยสามารถติดต่อเพื่อทำใบขับขี่สากลได้ 3 ช่องทาง

– สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

– สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับรายละเอียดการยื่นขอทำใบขับขี่สากลที่ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงเตรียมเอกสารให้พร้อม คุณก็มีใบขับขี่สากล สำหรับใช้ขับรถท่องเที่ยวได้หลายประเทศแล้ว การขับขี่รถในประเทศ ควรจะศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและข้อมูลในการขับขี่ของแต่ละประเทศให้เรียบร้อย วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพราะบางประเทศช่องทางขับขี่ตรงข้ามกับเรา รวมถึงการทำประกันเพิ่มเติม เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มครองยามเกิดเหตุไม่คาดฝัน ทั้งประกันอุบัติเหตุหรือประกันเดินทาง


READ MORE :

Previous articleeurail pass มีกี่แบบ? ซื้อในไทยได้ที่ไหน และ ราคาเท่าไหร่ถึงจะถูก?
Next articleแท็บเล็ต Huawei Mediapad T5 ราคาเท่าไหร่ ? ซื้อที่ไหนคุ้มสุด!