ซื้อรถป้ายแดง ในอนาคต อาจต้องซื้อประกันชั้น 1 ถึง 5 ปีรวด

ประกันรถยนต์ระยะยาว

อ่านข่าวนี้ อย่าพึ่งเตรียมตัวแชร์ เพราะสถานการณ์นี้ ยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจริงๆแล้ว ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ที่ ผู้ที่ซื้อรถป้ายแดงในอินเดียจะต้องซื้อประกันรถยนต์ รวดเดียวถึง 3-5 ปี เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าของรถ และป้องกันการลืมต่อประกันรถยนต์แบบปีต่อปี

เหตุการณ์นี้มาจากการตัดสินในศาล โดยเจ้าของรถใหม่เมื่อออกรถใหม่ หากเป็นรถยนต์ 4 ล้อ จะต้องทำประกันครั้งเดียวยาวถึง 3 ปี และถ้าเป็นมอเตอร์ไซด์ จะต้องทำประกันรวดเดียวถึง 5 ปี เต็ม

เหตุผลในการทำประกันรถยนต์รวดเดียวคืออะไร?

ในเวลาที่เราซื้อรถยนต์ป้ายแดงมาแล้ว ในปีถัดๆไป มูลค่าของรถยนต์จะลดลง เพราะมีค่าเสื่อม และเมื่อมีค่าเสื่อม และด้วยรถยนต์มีมูลค่าน้อยลง เจ้าของรถ มักจะไม่ต่อประกันรถยนต์ และ หากต่อ ก็จะต่อประกันที่มีการครอบคลุมน้อยกว่าเดิม ดังนั้น การบังคับให้เจ้าของรถยนต์ ต่อประกันไปเลยครั้งละ 3-5 ปี จะทำให้ปัญหานี้น้อยลงไปกว่าเดิม

อินเดียมีอุบัติเหตุน้อยกว่าไทยครึ่งนึง ไทยควรปรับปรุงตาม

ข้อมูลนี้มาจาก Who organization ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีจำนวนอุบัติเหตุ มากถึง 36.2% ต่อประชากร 100,000 คน และเป็นที่หนึ่งในเอเชีย แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่า การทำประกันรถยนต์ ไม่สามารถป้องกันการเกิดเหตุบนท้องถนน หรืออุบัติเหตุใดๆ ได้ แต่มันจะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบเหตุ ได้ไม่มากก็น้อย