ads

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันแบบไหนที่ควรทำเป็นอันดับแรก

ชีวิตของเรา ทุกการดำเนินชีวิตล้วนมีความเสี่ยงอยู่รอบตัวมากมาย สิ่งที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงของเราได้มากที่สุดคือ การเลือกทำประกัน มีหลายคนที่กำลังตัดสินใจเริ่มต้นในการวางแผนการใช้ชีวิตโดยการเลือกทำประกัน โดยประกันแต่ละชนิดก็จะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป

♦ สำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกทำประกันแต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นที่ตรงไหน และ ควรเริ่มทำประกันแบบใดก่อนเป็นอันดับแรก วันนี้เราก็มีแนวคิดและข้อแนะนำมาประกอบการตัดสินใจกัน

ก่อนที่ตัดสินใจว่าควรจะทำประกันแบบไหนสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ การทำความรู้จักกับประกันแบบต่าง ๆ ศึกษารายละเอียดและความคุ้มครองว่าประกันประเภทไหนคุ้มครองอะไรบ้าง อย่างเช่น
ประกันชีวิต คือ ประกันที่คุ้มครองในกรณีสูญเสียชีวิตอย่างเดียว โดยจะมีให้เลือกความคุ้มครองทั้งแบบ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่เราจะได้เงินคืนในระหว่างการส่งเบี้ยประกันเมื่อถึงเวลากำหนด หรือ ประกันชีวิต แบบส่งระยะสั้น ประกันชีวิตแบบตลอดชีพคือการรับประกันที่คุ้มครองตลอดช่วงอายุของผู้เอาประกัน

ประกันสุขภาพ คือ ความคุ้มครองเมื่อยามเจ็บป่วย อันเกิดมาจากโรคภัยต่างๆ โดยทางบริษัทประกันจะจ่ายในส่วของค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย แต่ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ หากไม่มีการตรวจสุขภาพก็จะมีคำถามสุขภาพ และการแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ว่าเคยมีโรคประจำตัวหรือ โรคอื่นๆมาก่อนหรือไม่ถ้ามีโรคที่เป็นอยู่นั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ประกันอุบัติเหตุ คือ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ รวมไปถึงการสูญเสียชีวิต ทุพพลภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุ ที่ไม่ใช่กรณีการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นความคุ้มครองเมื่อได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย ซึ่งประกันจะเข้ามาดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

♦ เมื่อรู้จักแผนประกันต่าง ๆ แล้ว สิ่งที่ต้องตัดสินใจต่อก็คือ เช็คลิสต์ตัวเองว่าตอนนี้มีความคุ้มครองอะไรอยู่บ้าง และเราต้องการประกันแบบใดมาเติมเต็มความคุ้มครองที่มีอยู่แล้วบ้าง?

บุคคลส่วนใหญ่ที่ทำงานแล้วนั้น ต้องมีในส่วนของ สวัสดิการประกันสังคม, ประกันกลุ่มจากทางบริษัท, บัตรทอง หรือ ประกันพ่วงที่คุณพ่อคุณแม่ทำไว้ เรามีในส่วนของความคุ้มครองตัวไหนอยู่บ้าง หากเป็นประกันสังคมก็คือ ค่อนข้างครอบคลุมในส่วนของทั้ง การรักษาจากการเจ็บป่วย โรคภัย หรือ อุบัติเหตุ แต่ก็อาจต้องใช้เวลารอกันนานสักนิดเพราะมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมค่อนข้างเยอะ ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายในส่วนของค่ายาและค่ารักษา ค่าหมอ ทางประกันสังคมจ่ายให้ก็จริงแต่ก็ยังมีในส่วนของตัวยาบางประเภทที่ไม่ได้อยู่ในคลังยาของทางประกันสังคม เป็นยาที่สั่งจากต่างประเทศ หรือ ค่าห้องที่เกินกำหนด ค่าหมอที่เกินกำหนดนั้นเราต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง รวมถึงค่าอุปกรณ์บางประเภทอีกด้วย

หากดูแล้วในส่วนของความคุ้มครองจากประกันสังคม บัตรทอง และ ประกันกลุ่มยังไม่ครอบคลุม เราก็ควรเลือกประกันที่จะมาช่วยเติมเต็มในส่วยที่ขาดได้ โดยการชั่งน้ำหนักจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน เช่น เป็นคนที่ภูมิต้านทานน้อยป่วยค่อนข้างง่าย ก็ควรเลือกในส่วนของประกันสุขภาพเข้าไปเติมเต็ม เพราะหากค่ารักษาที่เกินกว่าตัวประกันสังคม รับผิดชอบเราก็ยื่นในส่วนของประกันที่เราทำเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายได้ ที่เป็นส่วนต่างส่วนเกินนั้นได้ (เมื่อเข้ารับการรักษาควรเลือกยื่นประกันทั้ง2อย่างควบคู่กันไป) หรือ หากเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมาก มีอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่น ก่อสร้าง วิศวกร เป็นต้น ก็ควรเลือกทำประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองครอบคลุมเพิ่มไว้ ซึ่งการรับประกันก็เช่นเดียวกับประกันสุขภาพ

♦ จัดสรรงบประมาณที่สามารถทำประกันต่อปี

ควรเช็คตัวเองว่ามีกำลังในการจ่ายในส่วนของเบี้ยประกันเท่าไหร่ หากเป็นประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ จะเป็นประกันแบบรายปี ที่หลายคนเป็นการเรียกว่าจ่ายเบี้ยทิ้งหากไม่ได้ทำการรักษา บางคนเลือกที่จะทำไว้เพราะเพื่อควาอุ่นใจโดยไม่ได้เลือกแผนความคุ้มครองแพง เช่นรายปีที่จ่ายปีละ 5พันบาทก็มี หรือ อยากได้ความคุ้มครองมากขึ้นก็จ่ายค่าเบี้ยมากขึ้นได้นั่นเอง บางคนอาจมองว่าแพงและไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก แต่หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยแล้วนั้นค่ารักษาพยาบาลที่เราได้รับจากบริษัทประกัน อาจจะมากกว่าที่เราจ่ายค่าเบี้ยประกันด้วยซ้ำ แตกต่างจากประกันชีวิตที่ต้องจ่ายเบี้ย ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกโดยจะแบ่งเป็นตามระยะเวลาใช่ จ่าย 7 ปีคุมครอง 14 ปีเป็นต้น ค่าเบี้ยประกันก็จะขึ้นอยู่กับอายุเพศ และปัจจัยในการพิจารณาเบี้ยประกันต่าง ๆ ซึ่งหากมีงบประมาณที่เพียงพอ ในการจ่ายค่าประกันก็ควรเลืกทำไว้ดีกว่า

♦ ถ้าไม่มีสวัสดิการความคุ้มครอง ควรเลือกประกันแบบไหนก่อน

ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต หากเราไม่มีความคุ้มครองอยู่เลยแผนประกันที่ควรเลือกทำคือ แบบประกันที่คุ้มครองตัวเราเองมากที่สุดก่อน นั่นก็คือ ประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุเป็นภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้า และเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินอีกทั้งคนไทยยังมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุเป็นจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้น การเลือกทำประกันเพื่อคุ้มครองตัวเราเริ่มต้นที่ประกันอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่ดี เพราะจ่ายค่าเบี้ยประกันไม่สูง เริ่มต้นที่ประมาณ 4-5 พันต่อปีเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันและแผนความคุ้มครอง)

ดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้ว่า ประกันที่ควรทำมากที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัยความเสี่ยง และความพร้อมในเรื่องของงบประมาณการชำระเบี้ยประกัน รวมไปถึงความคุ้มครองจากสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่นั้น ว่ามีตัวไหนบ้าง ครอบคลุมแล้วหรือยัง หรือ มีความคุ้มครองแล้วแต่น้อยเกินไปก็ควรซื้อประกันตัวนั้นเพิ่ม หรือ ใครที่ไม่กังวลใจในเรื่องของการรักษาพยาบาล จะเลือกโดดไปทำประกันชีวิตไว้เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบุคคล และความเสี่ยงในการใช้ชีวิตรวมถึงความต้องการความคุ้มครอง โดยเรานั้นควรเป็นคนจัดสรรการทำประกันต่างๆด้วยตัวเองให้ดี เน้นความคุ้มครองให้ตัวของเราเองเป็นหลักก่อน ในทุก ๆ ด้าน โดยในปัจจุบันก็มีบริษัทประกันหลากหลายบริษัทที่ให้ความคุ้มครองต่าง ๆ โดยเราสามารถเลือกบริษัทและแผนประกันต่าง ๆ ได้แบบที่เราต้องการได้เอง และเลือกเรทค่าเบี้ยประกันที่เราสามารถจ่ายไหวได้อีกด้วย โดยการเลือกเปรียบเทียบประกันทั้งเบี้ย และความคุ้มครองได้จากเว็บไซต์ได้เลย

READ MORE :