ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ไหน ผลสรุป “พ.ร.บ. หมา-แมว” ปรากฎว่ายกเลิกแล้ว

ขึ้นทะเบียนหมาแมว ต้องทำจริงหรือไม่จริง สรุปไว้ที่นี่

เป็นเรื่องที่คนในสังคมออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียว กับหัวข้อการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สัตว์เลี้ยง โดยสัตว์นำร่องคือ สุนัขและแมว เพื่อป้องกันปัญหาสัตว์เลี้ยงถูกทอดทิ้ง เจ้าของจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนและต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าขึ้นทะเบียน โดยมอบหมายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกข้อบัญญัติตามแต่ละท้องถิ่น แน่นอนว่าผู้คนในสังคมต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หลายคนก็อยากจะทราบผลสรุปว่าต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่ต้องขึ้นทะเบียน และหากผ่านพ.ร.บ. ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ไหน เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้การขึ้นทะเบียนหมาแมว ได้มีผลสรุปดังต่อไปนี้

ผลสรุปขึ้นทะเบียนหมา-แมว

การขึ้นทะเบียนหมา-แมว ประเด็นร้อนที่ทำให้ผู้คนพูดถึงกันมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 450 บาทต่อสัตว์เลี้ยง 1 ตัว เท่ากับว่าหากใครที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวเป็นจำนวนมาก ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากตามไปด้วย ซึ่งก็มีหลายความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เนื่องจากการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเป็นการป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง แต่บางคนที่รับภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ไหว ก็อาจจะทำให้ตัดสินใจทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงได้เหมือนกัน สำหรับค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 450 บาท แบ่งออกเป็น

  • คำร้องขอเพื่อขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฉบับละ 50 บาท
  • สมุดประจำตัวสัตว์เลี้ยง ฉบับละ 100 บาท
  • เครื่องหมายประจำตัวสัตว์เลี้ยง ตัวละ 300 บาท

เริ่มแรกของการแก้ไขพ.ร.บ. สัตว์เลี้ยง เจ้าของจะต้องนำสุนัขและแมว ซึ่งเป็นสัตว์ที่จะบังคับใช้ก่อนสัตว์เลี้ยงชนิดอื่น มาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ที่ อบต. หรือเทศบาล ตามที่ได้รับมอบหมายอำนาจมา หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงฝ่าฝืน จะต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท แต่ ณ ตอนนี้ ด้วยประชาชนมีข้อถกเถียงกันมาก ทำให้การขึ้นทะเบียนหมา-แมว ได้ยุติไปก่อน ผลสรุปคือ เจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ยังไม่ต้องนำสุนัขหรือแมวไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั่นเอง

ประกันภัยสัตว์เลี้ยง

ถึงแม้ว่าการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะได้ถูกยุติไปแล้ว แต่สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ ทั้งสุนัขและแมว การรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ แถมช่วยคุ้มครองดูแลสัตว์เลี้ยงที่คุณรักด้วย คือ การทำประกันภัยสัตว์เลี้ยง วันนี้เราก็ได้นำประกันภัยสัตว์เลี้ยงจากเมืองไทยประกันภัยและมิตรแท้ประกันภัย มาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ

ประกันเมืองไทย Cats & Dogs

เป็นประกันที่คุ้มครองทั้งสุนัขและแมว เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,600 บาท โดยมีจุดเด่นคือจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 15,000 บาท ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับการโฆษณาหรือการประกาศ เพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตสูงสุด 20,000 บาท และเงินรับผิดชอบชีวิตและร่างกายของบุคคลอื่น หากถูกสัตว์เลี้ยงของคุณทำร้าย โดยมีแผนประกัน 2 แบบ คือ แบบมีไมโครชิพและไม่มีไมโครชิพ

ประกันสุนัข มิตรแท้ประกันภัย

เป็นประกันสำหรับสุนัขโดยเฉพาะ ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ และการเสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย จ่ายค่ารักษาพยาบาลสุนัขเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ จ่ายเงินเพื่อรับผิดชอบบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินอื่น ๆ โดยมีสาเหตุมาจากสุนัขของผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

จะเห็นได้ว่าทั้งการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและประกันภัยสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งที่ทำเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงและผู้คนในสังคมที่มีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ โดยเฉพาะสุนัขและแมว สำหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนั้น ก็อาจจะต้องหารือและแก้ไข พ.ร.บ. ให้เหมาสมกับประชาชนต่อไป ส่วนประกันภัยสัตว์เลี้ยง ก็เป็นสิ่งที่แนะนำว่าผู้ที่เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรจะทำ เพราะนอกจากจะเป็นการดูแลสุนัขและแมวของคุณแล้ว ยังรวมไปถึงดูแลผู้คนรอบข้างในสังคมด้วย

Read more…