Home อื่นๆ Insurance ขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันชีวิต สําหรับปีภาษี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต

ขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันชีวิต สําหรับปีภาษี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต

ขอหนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันชีวิต สําหรับปีภาษี 2562 เมืองไทยประกันชีวิต

หนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 2562

เข้าสู่ช่วงปี 2563 ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย รวมถึงผู้มีรายได้ ที่ต้องทำการรวบรวมเอกสารต่างๆ ในการยื่นภาษีเป็นประจำทุกปี โดยต้องยื่นภาษีหรือ แบบ ภ.ง.ด. ในระบบของกรมสรรพากร ในปีนี้ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.63 อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเอกสารแสดงรายได้แล้ว เอกสารลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่ายต่างๆ ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ นั่นเอง

“การยื่นภาษีในปีภาษี 2562 หรือการยื่นช่วงต้นปี 2563 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จะเป็นการจัดเก็บแบบขั้นบันได 5-35% ของรายได้สุทธิ หรือ รายได้ทั้งหมดหักค่าลดหย่อนทุกอย่างแล้ว โดยผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี  จะได้รับยกเว้นภาษี”

สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 310,000 บาทต่อปี ก็ต้องหาสิทธิลดหย่อนต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดภาษี โดยที่นิยมและใกล้ตัวหลายๆ คนอย่างมากคือ การทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสม ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพของพ่อและแม่ โดยค่าลดหย่อนภาษีในกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน จะต้องมีเอกสารรับรองเพื่อใช้ในการ ยื่นขอลดหย่อนภาษี โดยบางบริษทอาจมีการจัดส่งเอกสารให้ หรือสำหรับบริษัทประกันทั่วไป เราต้องทำการแจ้งบริษัทประกันเพื่อยื่นขอเอกสารสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีนั่นเอง

การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษี จากเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทประกันที่มีผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะในส่วนของประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถขอได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งจะมีช่องทางไหนบ้าง เราได้รวบรวมวิธีจากเมืองไทยประกันชีวิตมาฝากกันค่ะ

 Smile Service Application 

การขอโดยใช้แอปพลิเคชั่นจากเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับแอปพลิเคชั่น Smile Service Application โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Smile Service โดยกด เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของเรา และรหัสผ่าน 4 หลัก
 • กดเลือกไปที่เมนู ดาวน์โหลด
 • เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน โดยสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่เมนู สำหรับดูรายการทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ โดยสามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552 นั่นเอง
 • จากนั้นกดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print หรือ Email ในการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • หากเลือกส่งอีเมล ทางระบบจะให้ระบุอีเมลที่ประสงค์จะให้ส่งไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย โดยกดปุ่ม ส่ง และรอรับไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยตามอีเมลที่ระบุไว้

 Smileservice.muangthai.co.th 

เว็บไซต์ Smileservice.muangthai.co.th ในการขอเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันจากเมืองไทยประกันชีวิต

 • เข้าเว็บไซต์ Smileservice.muangthai.co.th หลังจากนั้นกด เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 4 หลัก
 • กดเลือกเมนู ดาวน์โหลดเอกสาร และกดปุ่มดูรายการทั้งหมดที่กล่องหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • จากนั้นเลือกดูรายการทั้งหมด และเลือกปีพ.ศ. ที่ต้องการขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย หลังจากนั้นเลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
 • กดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print เพื่อพิมพ์ หรือกดเลือก Email เพื่อส่งหนังสือรับรองฯ ไปยังช่องทาง Email ที่ระบุ

**สามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552

 ระบบอัตโนมัติ ที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile 

 • ที่โทร 1766 เมืองไทย Smile ขอผ่านระบบอัตโนมัติ โดยช่องท่างนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มีขั้นตอนดังนี้
 • โทร.1766 เมืองไทย Smile หลังจากนั้นกด 1 เพื่อทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ กด1 เพื่อเข้าสู่เมนูกรมธรรม์ และกด 1 อีกครั้ง (กรณีเป็นผู้เอาประกัน) หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านระบุหมายเลขกรมธรรม์ และตามด้วยเครื่องหมาย #
 • กดรหัสส่วนตัว 4 หลักของท่าน (หากทำธุรกรรมครั้งแรก รหัสส่วนตัวคือ พ.ศ.เกิดของเรา) และตามด้วยเครื่องหมาย #

** หากท่านระบุเลขกรมธรรม์ หรือรหัสส่วนตัวผิด เกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน**

 • หลังจากนั้นกด 5 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ 

 • สามารถขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ที่บริเวณสาขาใกล้บ้าน

สำหรับการเลือกขอเอกสารในการลดหย่อนภาษีจากการทำประกันของคุณ ของพ่อแม่นั้น ก็สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยในการยื่นประกอบการขอลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งแทบจะทุกบริษัทประกันที่เราเลือกทำประกันนั้นเราต้องแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนทุกครั้งนั่นเอง ใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีก็สามารถยื่นขอเอกสารได้ตามที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกำหนดได้เลยนะคะ

 READ MORE : 

Exit mobile version