หนังสือรับรองการชําระเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี 2562

เข้าสู่ช่วงปี 2563 ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย รวมถึงผู้มีรายได้ ที่ต้องทำการรวบรวมเอกสารต่างๆ ในการยื่นภาษีเป็นประจำทุกปี โดยต้องยื่นภาษีหรือ แบบ ภ.ง.ด. ในระบบของกรมสรรพากร ในปีนี้ สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.63 อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเอกสารแสดงรายได้แล้ว เอกสารลดหย่อนภาษีจากการใช้จ่ายต่างๆ ที่สำคัญ ที่จะช่วยให้คุณลดหย่อนภาษีในรูปแบบต่างๆ นั่นเอง

“การยื่นภาษีในปีภาษี 2562 หรือการยื่นช่วงต้นปี 2563 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จะเป็นการจัดเก็บแบบขั้นบันได 5-35% ของรายได้สุทธิ หรือ รายได้ทั้งหมดหักค่าลดหย่อนทุกอย่างแล้ว โดยผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี  จะได้รับยกเว้นภาษี”

สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 310,000 บาทต่อปี ก็ต้องหาสิทธิลดหย่อนต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดภาษี โดยที่นิยมและใกล้ตัวหลายๆ คนอย่างมากคือ การทำประกัน ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสม ประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพของพ่อและแม่ โดยค่าลดหย่อนภาษีในกลุ่มประกัน เงินออมและการลงทุน จะต้องมีเอกสารรับรองเพื่อใช้ในการ ยื่นขอลดหย่อนภาษี โดยบางบริษทอาจมีการจัดส่งเอกสารให้ หรือสำหรับบริษัทประกันทั่วไป เราต้องทำการแจ้งบริษัทประกันเพื่อยื่นขอเอกสารสำหรับนำไปลดหย่อนภาษีนั่นเอง

การขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยฯ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นหักลดหย่อนภาษี จากเมืองไทยประกันชีวิต บริษัทประกันที่มีผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะในส่วนของประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ ซึ่งสามารถขอได้หลากหลายช่องทาง ซึ่งจะมีช่องทางไหนบ้าง เราได้รวบรวมวิธีจากเมืองไทยประกันชีวิตมาฝากกันค่ะ

 Smile Service Application 

การขอโดยใช้แอปพลิเคชั่นจากเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับแอปพลิเคชั่น Smile Service Application โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Smile Service โดยกด เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชนของเรา และรหัสผ่าน 4 หลัก
 • กดเลือกไปที่เมนู ดาวน์โหลด
 • เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน โดยสามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่เมนู สำหรับดูรายการทั้งหมด หลังจากนั้นให้กดเลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการ โดยสามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552 นั่นเอง
 • จากนั้นกดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print หรือ Email ในการขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • หากเลือกส่งอีเมล ทางระบบจะให้ระบุอีเมลที่ประสงค์จะให้ส่งไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย โดยกดปุ่ม ส่ง และรอรับไฟล์หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยตามอีเมลที่ระบุไว้

 Smileservice.muangthai.co.th 

เว็บไซต์ Smileservice.muangthai.co.th ในการขอเอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันจากเมืองไทยประกันชีวิต

 • เข้าเว็บไซต์ Smileservice.muangthai.co.th หลังจากนั้นกด เข้าสู่ระบบ โดยใช้เลขประจำตัวผู้เอาประกันภัย หรือเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 4 หลัก
 • กดเลือกเมนู ดาวน์โหลดเอกสาร และกดปุ่มดูรายการทั้งหมดที่กล่องหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย
 • จากนั้นเลือกดูรายการทั้งหมด และเลือกปีพ.ศ. ที่ต้องการขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย หลังจากนั้นเลือกกรมธรรม์ที่ท่านต้องการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ
 • กดเลือก Preview สำหรับดูตัวอย่างหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย หรือกดเลือก Print เพื่อพิมพ์ หรือกดเลือก Email เพื่อส่งหนังสือรับรองฯ ไปยังช่องทาง Email ที่ระบุ

**สามารถกดเลือกปี พ.ศ. สำหรับขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2552

 ระบบอัตโนมัติ ที่โทร. 1766 เมืองไทย Smile 

 • ที่โทร 1766 เมืองไทย Smile ขอผ่านระบบอัตโนมัติ โดยช่องท่างนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มีขั้นตอนดังนี้
 • โทร.1766 เมืองไทย Smile หลังจากนั้นกด 1 เพื่อทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติ กด1 เพื่อเข้าสู่เมนูกรมธรรม์ และกด 1 อีกครั้ง (กรณีเป็นผู้เอาประกัน) หลังจากนั้นระบบจะให้ท่านระบุหมายเลขกรมธรรม์ และตามด้วยเครื่องหมาย #
 • กดรหัสส่วนตัว 4 หลักของท่าน (หากทำธุรกรรมครั้งแรก รหัสส่วนตัวคือ พ.ศ.เกิดของเรา) และตามด้วยเครื่องหมาย #

** หากท่านระบุเลขกรมธรรม์ หรือรหัสส่วนตัวผิด เกิน 3 ครั้ง ระบบจะทำการโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล หรือเพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน**

 • หลังจากนั้นกด 5 เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ 

 • สามารถขอเอกสารได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ที่บริเวณสาขาใกล้บ้าน

สำหรับการเลือกขอเอกสารในการลดหย่อนภาษีจากการทำประกันของคุณ ของพ่อแม่นั้น ก็สามารถแจ้งบริษัทประกันภัยในการยื่นประกอบการขอลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งแทบจะทุกบริษัทประกันที่เราเลือกทำประกันนั้นเราต้องแจ้งบริษัทประกันภัยก่อนทุกครั้งนั่นเอง ใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีก็สามารถยื่นขอเอกสารได้ตามที่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกำหนดได้เลยนะคะ

 READ MORE :