ขอคืนภาษีง่ายขึ้น เมื่อกรมสรรพากรยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน
ads

กรมสรรพากร ออกประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านแล้ว

สวัสดีค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งอีกอย่างสำหรับคนที่ต้องไปทำเรื่องที่สถานที่ราชการบ่อย ๆ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากรมสรรพากร “เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน” เนื่องจากเมื่อวันที 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาทางคณะกรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้มีมติให้ยกเลิกการใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเข้าสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล

การปฏิตามประมวลรัษฎากร หรือ กฏหมายว่าด้วยเรื่องภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่อยู่ในการดูแลของกรมสรรพากร และการติดต่อราชการกับทางกรมสรรพากรนั้น แต่ก่อนต้องใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อซึ่งถือว่ายุ่งยากพอสมควร และเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วรวมไปถึงการลดภาระของเหล่าประชาชนที่ต้องใช้เอกสารสำเนาบัตรต่าง ๆ ในการติดต่อจึงได้มีการประชุมและมีคำสั่งให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสาร ในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร แต่นั้นก็ไม่ได้ทั้งหมด

มีข้อยกเว้นที่เรายังต้องทำการยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากรเช่นเดียวกัน อย่างกรณีต่อไปนี้

  1. กรณีที่จำเป็นต้องการสำเนาเอกสารดังกล่าว ที่ให้เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารขึ้นมาเอง และห้ามไม่ให้มีการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาจากการจัดทำ สำเนาเอกสารนั้น ๆ แต่ระหว่างที่เราต้องการทำเราต้องทำการยื่นเอกสารของเราก่อนด้วยเช่นเดียวกัน
  2. กรณี มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันตัวตนผู้ทำการมอบอำนาจ

การยกเลิกดังกล่าวถือว่าเป็นผลดีของผู้ใช้บริการกับทางกรมสรรพากรเป็นอย่างมาก เพราะการรยื่นบัตรประชาชนใบเดียวย่อมสะดวกกว่าการพกสำเนาไปไหนมาไหนด้วยอยู่แล้วอีกทั้งยังช่วยย่นรถยะเวลา ในการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ได้อีกด้วย รู้แบบนี้ใครที่ต้องเดินทางไปติดต่อที่กรมสรรพากรก็หมดกังวล ในเรื่องของ การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไป ยกเว้นแต่ข้อยกเว้นที่แจ้งมาดังกล่าวนะคะ

READ MORE :