Home อื่นๆ Insurance กรมธรรม์ประกันภัยหาย ต้องทำไง ?

กรมธรรม์ประกันภัยหาย ต้องทำไง ?

กรมธรรม์ประกันภัยหาย ต้องทำไง ?

ทำกรมธรรม์หายสามารถออกใหม่ได้หรือไม่

ประกันภัย เป็นสิ่งที่จำเป็นและนิยมอย่างมากในการเลือกความคุ้มครองให้แก่ตัวเองหรือทรัพท์สินมีค่าต่างๆเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น หรือ มองอีกรูปแบบคือการเลือกทำประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการเงิน โดยให้ผู้ถือกรมธรรม์จ่ายค่าเบี้ยประกัน และได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขละวงเงินที่ผู้เอาประกันเป็นผู้เลือก

ประกันภัยมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันเดินทาง ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันบ้าน และประกันประเภทอื่นๆ ประกันภัยคืออะไร? การทำประกันภัย หมายถึง สัญญาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นนอนาคต ตามข้อตกลงในกรมธรรม์ที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยบริษัทประกัน และ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือกโดยต้องมีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

หากทำกรมธรรม์ฉบับจริงหาย ทำอย่างไรได้บ้าง ขอใหม่ได้หรือไม่?

การหลงลืม หรือ การทำของหายนั้นล้วนแล้วแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเอกสารต่างๆ ที่หายง่ายกว่าสิ่งอื่นๆ กรมธรรม์หายควรทำยังไงดีวันนี้มีคำตอบ! หากทำกรมธรรม์หายไม่ต้องตกใจไป เพราะผลการใช้กรมธรรม์ยังให้ความคุ้มครองเหมือนเดิม แต่อาจจะมีการเสียเวลานิดหน่อยโดยการไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจ จากนั้นให้เราไปติดต่อที่บริษัทประกันภัยที่เป็นผู้คุ้มครองในการยื่นเรื่องขอสำเนากรมธรรม์ใหม่ โดยอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ใหม่ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันว่ามีการเรียกเก็บเท่าไหร่

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อกรมธรรม์หาย

  • ใบแจ้งความกรณีทำกรมธรรม์สูญหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยระบุชื่อบริษัท และเลขที่กรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
  • แบบฟอร์มในการแจ้งกรมธรรม์หายกรือใบแทนกรมธรรม์ จากทางบริษัทประกัน
  • กรมธรรม์ที่เป็นฉบับชำรุดที่ต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน ต้องนำกรมธรรม์ที่ชำรุดแนบประกอบการยื่นเพื่อขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน
  • ชำระเงินในการยื่นขอกรมธรรม์ใหม่ (ขึ้นอยู่กับบริษัทประกัน)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ โดยผู้เอาประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**สามารถเดินเรื่องได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการ หรือ ส่งเรื่องทางไปรษณีย์ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัทประกันนั้นๆ)

สำหรับคนที่ทำกรมธรรม์หาย หรือ กรมธรรม์ชำรุดก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะสามารถยื่นเรื่องขอกรมธรรม์ใหม่ที่เป็นฉบับแทนได้เช่นเดียวกัน เพราะบางการเคลมนั้นต้องใช้เอกสารของกรมธรรม์ควบคู่ด้วยเช่นเดียวกัน อีกทั้งหากเกิดเหตุหรือต้องการเคลมคุณจะได้มีเอกสารในมือเพื่อเช็ครายละเอียดและความคุ้มครองของกรมธรรม์ได้อีกด้วย

 READ MORE : 

 

Exit mobile version