Promotion โรงพยาบาลเวชธานี สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องข้อเข่าและหลัง

ตรวจสุขภาพข้อเข่า-หลังกับแพ็คเกจสุดพิเศษ

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ โรงพยาบาลเวชธานี (ลาดพร้าว 111) จึงมอบแพ็คเกจโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพที่มีปัญหาปวดข้อเข่า มีเสียงในข้อเข่า เข่าโก่ง ข้อเข่าบวม หรือ ผู้ที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง ปวดหลังร้าวลงขา ปวดเฉพาะที่ ยืนนานก็ปวด นั่งนานก็ปวด ปวดหลังเป็นๆ หายๆ กับ โปรแกรมตรวจสุขภาพเข่า ราคา 1,950 บาท และ โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัง ราคา 2,770 บาท

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2734-0000