Home อื่นๆ โรงพยาบาล 2 พ.ค. 61 แพทย์รามาฯ เตรียมแถลงข่าวค้นพบวิธีรักษาธาลัสซีเมีย ด้วย Stem Cells

2 พ.ค. 61 แพทย์รามาฯ เตรียมแถลงข่าวค้นพบวิธีรักษาธาลัสซีเมีย ด้วย Stem Cells

แพทย์รามาฯ ค้นพบ ตีพิมพ์การรักษาเด็กผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เป็น 1 ใน 8 ของโลก

ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิน อาจารย์แพทย์วิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้สัมภาษณ์แก่เพจ Rama Lounge ด้วยวิธีการรักษาด้วยการพัฒนาสเต็มเซลล์ของผู้เป็นพ่อ และ แม่ ของเด็ก แล้วนำมาใช้ในการรักษาแก่เด็กผู้ป่วย โดยมีเพียง 8 สถาบันการรักษาทั่วโลกที่สามารถใช้วิธีนี้ได้ จากแต่ก่อน เด็กต้องรอการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้บริจาคเลือด ซึ่งมีโอกาสจับคู่เข้ากับร่างกายเพียง 25% เท่านั้น

ผลงานการค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับโลก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 61 ที่ผ่านมา แต่การรักษาด้วยวิธีดังกล่าวผ่านการค้นคว้าทากว่า 5 ปี และเตรียมการทดลองกว่า 10 ปี และเตรียมแถลงข่าววิธีการรักษาธาลัสซีเมียด้วยวิธีการใช้เซลล์ต้นกำเนิดของพ่อแม่เด็กได้เองในวันที่ 2 พ.ค. 61 นี้

ก่อนหน้านี้การรักษาโรคธาลัสซีเมียในเด็กเป็นการรักษาที่ไม่หายขาด เด็กจะต้องได้รับการถ่ายเลือด หรือได้รับเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้บริจาค ซึ่งมีโอกาสน้อยที่จะจับคู่รักษาได้เข้ากับร่างกายของผู้ป่วย

เบื้องต้นค่ารักษาน่าจะอยู่ในราคาหลักแสน – ล้าน แต่หากเปิดให้บริการรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วไปได้จริงคาดว่าต้องมีทุนสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ปัจจุบันนี้ค่ารักษาโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยค่อนข้างสูง มีผู้ป่วยธาลัสซีเมียในไทยเป็นจำนวนมาก

Read More :

Exit mobile version