โปรโมชั่น Heart Screening โรงพยาบาลธนบุรีขอดูแลหัวใจคุณ

ads

Promotion Heart Screening โรงพยาบาลธนบุรี

เพื่อสุขภาพกาย… สุขภาพใจที่แข็งแรง

เรื่องหัวใจถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกชีวิต เพราะฉะนั้นทุกวินาทีที่หัวใจเต้นอยู่จะต้องเต้นไปพร้อมกับสุขภาพที่ดี วันนี้โรงพยาบาลธนบุรีขอดูแลหัวใจคุณด้วย โปรแกรม Heart Screening ตรวจหัวใจแบบครบสูตรในราคาที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพเงิน จากราคาปกติ 4,400 บาท นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษ 3,300 บาท พร้อมแนะนำรายการตรวจพิเศษเพิ่มเติม การตรวจคลื่นไฟฟ้าขณะออกกำลังกาย การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก และตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด โปรโมชั่นนี้ถึง 30 พ.ย. 54 สอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพโรงพยาบาลธนบุรี 0-2414-0020 ต่อ 2005-7