โปรโมชั่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลพระราม 9

Promotion วัคซีนไข้หวัดใหญ่ โรงพยาบาลพระราม 9


นวัตกรรมป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย Micro Injection System

โรงพยาบาลพระราม 9 แนะนำนวัตกรรมป้องกันวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย Micro Injection System การฉีดวัคซีนเข้าใต้ผิวหนังด้วยเข็มที่มีขนาดเล็กมาก ช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเทียบเท่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดเดิม หรือประสิทธิภาพดีมากกว่าเดิมในกลุ่มผู้สูงอายุปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้กลัวการฉีดยา โปรโมชั่นราคาพิเศษ 750 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.พ. 56