โปรโมชั่น วัคซีนแบบเหมาจ่าย รพ.ธนบุรี

Promotion วัคซีนแบบเหมาจ่าย รพ.ธนบุรี

ให้เด็กปลอดภัยด้วยภูมิคุ้มกันตามช่วงอายุ

โรงพยาบาลธนบุรี ส่งเสริมให้ท่านผู้ปกครองสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยของท่านด้วย โปรโมชั่น วัคซีนแบบเหมาจ่าย โดยแบ่งเป็น 3 โปรแกรมตามช่วงอายุ โปรแกรม A สำหรับทารก 1-6 เดือน ราคาพิเศษ 4,350 บาท โปรแกรม B สำหรับเด็ก 9 เดือน – 2 ปี ราคาพิเศษ 2,580 บาท และโปรแกรม C 1 ปีขึ้นไป ราคาพิเศษ 2,700 บาท มาให้ภูมิคุ้มกันเพื่อชีวิตที่ดีของลูกน้อยที่โรงพยาบาลธนบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่แผนกกุมารเวช 0-24120020 ต่อ 7270-1หรือ www.thonburihospital.com

Previous articlePromotion ประกวดวาดภาพระบายสีกับเชียงใหม่ ซู อควาเรียม
Next articlePromotion แอร์เอเชียส่งความสุขท้ายปี