โปรโมชั่นเหมาจ่ายส่องกล้องข้อเข่าโรงพยาบาลไทยนครินทร์

ads

Promotion ส่องกล้องข้อเข่า รพ.ไทยนครินทร์

จะวินิจฉัยหรือรักษาก็ถูกต้องแม่นยำ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดโปรโมชั่นโปรแกรมเหมาจ่ายส่องกล้องข้อเข่าเพื่อสามารถวินิจฉัยและทำการรักษาโรคที่เกี่ยวกับข้อ ได้แก่ โรคข้อเข่าเสื่อมเส้นเอ็นหรือหมอนรองข้อฉีกขาด กระดูกอ่อนเสื่อมหรือฉีกขาด โดยให้ผลการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำแถมยังเป็นการรักษาที่ทำให้มีแผลขนาดเล็ก สามารถฟื้นฟูได้ง่ายโดยคิดเป็น ราคาเหมาจ่ายโปรแกรมส่องกล้องข้อเข่ารักษาเส้นเอ็นไขว์หน้าเข่าฉีกขาด 130,000บาท และโปรแกรมส่องกล้องข้อเข่าเพื่อวินิจฉัย 75,000 บาท สอบถามข้อมูล โทร 0-2361-2828ต่อ 3025, 3098, 3099