โปรโมชั่นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก รพ.กรุงเทพคริสเตียน

Promotionวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก รพ. กรุงเทพคริสเตียน

ตัวคุณเท่านั้นที่ป้องกันตัวเองจากมะเร็งปากมดลูกได้

มะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย รพ. กรุงเทพคริสเตียน จึงส่งเสริมให้ผู้หญิงรู้จักป้องกันตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี และฉีดวัคซีนเอชพีวี กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน โดยจัดแพ็คเกจโปรโมชั่นวัคซีนเอชพีวี Cervarix จำนวน 3 เข็ม ในราคา 6,600 บาท วัคซีนเอชพีวี Gardasil จำนวน 3 เข็ม ในราคา 7,600 บาท สามารถรับบริการได้ทุกวันจนถึง 29 ก.พ. 55 ปรึกษาหรือสอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติม 0-2625-9000