แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยมีมากขึ้นขนาดไหน

ผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นวัยที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่อย่างมากไม่ต่างจากเด็กแรกเกิด เปรียบเหมือนคำพูดที่ว่า “ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งเหมือนกลับไปเป็นเด็ก” เพราะด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งอายุที่มากขึ้น สภาพร่างกายและพละกำลังที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่แวะเวียนเข้ามา และในปัจจุบันประชากรชาวไทยต่อ 1 ครอบครัวนั้นก็มีจำนวนสมาชิกที่ลดลงเนื่องจากการมีลูกที่น้อยลง อัตราการเฉลี่ยของช่วงอายุภายในครอบครัวก็เริ่มไม่มีความสมดุล เนื่องจากในหนึ่งครอบครัวนั้น อาจจะมี ผู้สูงอายุ วัยผู้ใหญ่หรือช่วงวัยทำงาน และเด็ก ดังนั้นผู้สูงอายุที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยทำงานก็จะไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่  เพราะเนื่องจากทุกคนต้องทำงานหาเงินเพื่อความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเช่นเดียวกัน

โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สภาวะของประชากรประเทศไทยนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจากระดับสูง อาจจะเป็นผลจากภาวะการเสียชีวิต และ การเกิดเพราะในปัจจุบันอัตราการเกิดนั้นจะอยู่ที่ลูก 2 คน ต่อหนึ่งครอบครัว และอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มคนวัยรุ่น หรือวัยทำงาน ที่มากขึ้นนั้น ก็ทำให้มีจำนวนของกลุ่มผู้สูงอายุที่มากขึ้น

และจากผลการวิจัย ปัญหาสำคัญที่ผู้สูงอายุไทยนั้นประสบ คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ เรียกได้ว่าเกือบครึ่งของจำนวนผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงชีพ รวมถึงโรคที่เป็นกันมากในผู้สูงอายุนั่นก็คือ การปวดหลัง, ปวดเอว, ไขข้ออักเสบ, ความดันโลหิตสูง, โรคหัวใจ, โรคกระเพาะ, โรคไต, อัลไซเมอร์ เป็นต้น ทำให้ผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองได้ และได้พบว่า ผู้สูงอายุไทยนั้นปัจจุบันมีไม่มากที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว หรือญาติ ยังคงมีการยึดสถาบันครอบครัวกันอยู่เป็นหลัก แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ในปัจจุบันนั้นก็อาจส่งผลต่อความสามารถของคนในครอบครัวที่จะเกื้อหนุนผู้สูงอายุได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะของด้านสุขภาพ

ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีโรงพยาบาล หรือ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ที่พร้อมให้บริการทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุด้วยทีมแพทย์และ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด

ปัจจัยที่ทำให้หลายครอบครัวนั้นนำผู้สูงอายุไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นเนื่องจาก

 1. พื้นที่ภายในบ้าน ที่ไม่เอื้อต่อความสะดวกแก่ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย
 2. บุตรหลานส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานทั้งหมดทำให้ไม่มีเวลา และไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่
 3. ผู้สูงอายุบางท่านมีปัญหาด้านสุขภาพต้องต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
 4. บุตรหลานต้องการให้ ผู้สูงอายุนั้นได้รับการดูแลอย่างดี และตนเองสามารถทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

ซึ่งตอนนี้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือโรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุนั้นก็เริ่มมีมากขึ้น ก็จะสะดวกต่อบุตรหลานหลายๆ คนที่ทำงานและไม่มีเวลาดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล นั้นก็มีศูนย์ดูแลอยู่มากพอสมควร แล้วหากอยู่ต่างจังหวัดล่ะ? สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดนั้นก็อาจจะมีปริมาณที่น้อย และบางครอบครัวนั้นก็ได้มีการย้ายผู้สูงอายุมาที่ศูนย์ดูแลในกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนั้นดีอย่างไร?

 • มีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทางดูแลอย่างใกล้ชิด
 • สามารถดูแลได้ทั้งผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ต้องการ การฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษา
 • การดูแลผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม
 • ดูแลครอบคลุมทั้งในด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม
 • บุตรหลานสามารถวางใจทั้งในเรื่องของการดูแลรักษา และการดูแลเอาใจใส่จากพยาบาล
 • ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว กว่าการอาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง
 • หากบุตรหลานมีความพร้อมในการดูแลทั้งสถานที่และปัจจัยต่างๆแล้วก็สามารถให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยกลับบ้านได้ตามที่ญาติต้องการ

สำหรับโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดูผู้สูงอายุ และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แต่ละสถานพยาบาลนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเคสของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง หรืออาการป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยราคาส่วนใหญ่ที่พบนั้นจะอยู่ที่เดือนละประมาณ 30,000 – 40,000 บาท โดยจะมีสิ่งอำนวยควาสะดวกให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอย่างครบครัน อาทิ ห้องเดี่ยว, ห้องคู่, ห้องรวม, เครื่องปรับอากาศ, ทีวี, ตู้เย็น, ห้องน้ำส่วนตัว มีทีมดูแล ทั้งทีมแพทยืที่เข้าเยี่ยม และให้คำแนะนำ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด พร้อมทีมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อาหารการกิน รวมถึงอาหารเฉพาะสำหรับผู้ป่วยบางคน รวมถึงมีกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนั้นมีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น

สำหรับบุตรหลานที่อาจจำกำลังมองหา โรงพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ นั้นก็ควรศึกษาสถานที่ดูแลนั้นๆ ระบบการดูแล สภาพแวดล้อมของสถานที่จริง ที่จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นได้รับการดูแลและรักษาได้อย่างดี รวมถึงญาติเองก็สามารถเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดได้ ซึ่งองค์ประกอบต่างๆนั้นญาติหรือบุตรหลานก็ต้องตัดสินใจให้ดีเพื่อคนสำคัญในครอบครัว

 

READ MORE :