ค่าคลอดบุตรประกันสังคม 2561

สวัสดีค่ะ วันนี้ Promotions.co.th มีข่าวสารเกี่ยวกับการคลอดบุตรมาฝากกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ซึ่งปีนี้ อัพเดทราคาค่าคลอดไม่แตกต่างจากปีที่แล้วเท่าไหร่นัก บางโรงพยาบาลมีของแถมสมนาคุณให้คุณแม่หิ้วกลับบ้านด้วย รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าหลังคลอดแล้วเบิกได้เท่าไหร่กันแน่ สำหรับคุณแม่ที่เงินเดือนกว่า 20,000 บาทขึ้นไป เมื่อรวมการเบิกทุกอย่างแล้ว อาจจะได้ค่าชดเชยถึง 70,000 บาทเลยทีเดียว วันนี้มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับค่าคลอดบุตรประกันสังคมกันค่ะ

วิธีเลือกแพ็คเกจคลอด จากเงินเดือนคุณแม่ รวมค่าคลอดกว่า 20 โรงพยาบาล

    คุณแม่          

เบิกค่าคลอดบุตรสถานพยาบาลใดก็ได้ 13,000 บาท ต่อครั้ง
เบิกเงินค่าหยุดงานจากประกันสังคม หยุดงานได้รับค่าจ้าเฉลี่ย ร้อยละ 50 คิดจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท เท่านั้น เบิกได้ไม่เกิน 90 วัน (เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แปลว่าเบิกได้สำหรับบุตร 2 คนเท่านั้น)

เบิกเงินเดือน 1 เดือนครึ่ง จากบริษัท  บริษัทจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน เฉพาะ 45 วันแรกของการลาคลอดเท่านั้น

คุณพ่อ

เบิกค่าคลอดสำหรับภรรยา 13,000 บาท ต่อครั้ง

(**แต่ถ้าคุณแม่ใช้สิทธิ์ไปแล้ว คุณพ่อก็ใช้สิทธิ์นี้ไม่ได้ ค่าคลอดนี้เบิกได้เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อบุตร 1 คนเท่านั้น)

บุตร

เบิกเงินสงเคราะห์บุตร ได้เดือนละ 600 บาท

 

การเบิกเงินชดเชยค่าคลอด สำหรับบุตร 1 คน

รายการ มารดา บิดา บุตร
เงินสงเคราะห์บุตร เบิกได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน
จนบุตรอายุ 6 ปี
จะสิ้นสุดเมื่อยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น หรือบุตรเสียชีวิต
600
ค่าคลอด 13,000 บาท ต่อ 1 ครั้ง ใช้สิทธิ์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เงินเดือน 45 วัน เต็มจำนวน
ค่าหยุดงาน ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย 90 วัน (คิดจาก 15,000 บาท)

 

**หลักฐานเบิกเงินสงเคราะห์บุตร

1. สูติบัตรบุตร
2. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือรับรองบุตร
3. สำเนาบัญชีเงินฝาก 11 ธนาคาร ได้แก่ กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย, ธนชาต, ทหารไทย, อิสลามแห่งประเทศไทย, ซีไอเอ็มบีไทย, ออมสิน, ธกส.
4. กรอกเอกสาร สปส.2-01

วิธีเลือกแพ็คเกจคลอด จากเงินเดือนคุณแม่

สูตรหาแพ็คเกจคลอด = เงินชดเชยทั้งหมด – 3 (9,000)

**เลข  3 มาจาก 3 เดือน และ 9,000 มาจาก เงินเดือนขั้นต่ำวันละ 300 บาท * 30 วัน

 

ตัวอย่างวิธีคำนวณการชดเชยหยุดงานลาคลอด ของคุณแม่มือใหม่
สมมติเงินเดือนคุณแม่ 20,000 บาท คุณพ่อ 30,000 บาท

ครอบครัวนี้จะมีรายได้รวม 50,000 บาท ต่อเดือน (ยังไม่หักค่าอื่น ๆ) และหากเลือกใช้สิทธิ์เบิกกับทางฝั่งของคุณแม่อย่างเดียว (เพื่อจะได้ทำเรื่องเตรียมเอกสารทีเดียว)  จะเบิกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ตั้งแต่เดือนแรก 600 บาท  แต่หากคุณแม่หยุดงานครบ 3 เดือน จะมีค่าหยุดงาน กับ เบิกเงินเดือนจากบริษัทได้เพิ่มเติม

ในกรณีนี้ ถ้านับเป็น 3 เดือนแรก
คุณแม่จะได้รับเงินชดเชยทั้งหมด (รวมเงินสงเคราะห์บุตร)  67,300 บาท

 

รายการ

มารดา

บิดา

บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร

เบิกได้ตั้งแต่เดือนแรกจนลูกอายุครบ 1 ปี

600

ค่าคลอด

13,000 (บิดาหรือมารดาเบิก)

เงินเดือน

(20,000 * 45)/ 30
=
30,000

ค่าหยุดงาน

(0.5* 15,000 * 90) / 30
=
22,500

รวมเบิกได้

65,500

600

**30 วันแรกหลังคลอด เบิกค่าเลี้ยงดูบุตรได้ 600 บาท
***90 วันหลังคลอด เบิกทั้งหมดได้ 65,500 + 3(600) = 67,300 บาท

 

สูตรหาแพ็คเกจคลอด = 67,300 – 18,000
= 49,300 บาท

 

ดังนั้นคุณแม่มือใหม่ท่านนี้ควรเลือกแพ็คเกจคลอดที่ราคาประมาณ 49,300 บาท เพื่อที่จะกัน 18,000 บาท ไว้เป็นงบสำหรับการซื้ออาหารและปัจจัย 4 ในช่วงที่ยังไม่ได้ทำงาน

 

มาดูกันว่า ค่าใช้จ่ายในการคลอดของแต่ละโรงพยาบาล
ราคาประมาณเท่าไหร่บ้าง?

**อัพเดท 2561 ข้อมูลจาก การเงินฉบับคุณแม่ต้องรู้

ภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ลำดับ โรงพยาบาล คลอดเอง
3 วัน 2 คืน
ผ่าคลอด
4 วัน 3 คืน
ของแถม หรือ หมายเหตุ
1 เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
02-910-1600
32,500 47,500 รับสิทธิ์ปรับห้องพักเป็นห้อง VIP, บัตรกำนัลเงินสด, หมอนให้นม, Gift Set **เมื่อชำระค่าแพ็คเกจในงานอบรมคุณแม่คุณภาพ
2 เกษมราษฎร์ บางแค
02-804-8959
32,500
(VIP 36,500 บ.)
47,500
(VIP 53,500 บ.)
มีส่วนลดค่าห้องเตียง 4 คน
3 บีเอ็นเอช
02-686-2790
99,000
(บล็อกหลัง 119,900 บ.)
119,900
(ลูกแฝด 169,900 บ.)
หมายเหตุ ฤกษ์ผ่าคลอด 30,000 บาท (23.01 – 05.59 น.)
4 บำรุงราษฎร์
02-011-5999
91,000
(ฉีดยาชาที่ไขสันหลัง 111,500 บ.)
**หากจำเป็นต้องผ่า 157,420 บ.
144,700
(ลูกแฝด 193,000 บ.)
ส่วนลดยาผู้ป่วยนอ, ผู้ป่วยใน, ค่าห้อง 10% กับสิทธิ์ Baby Club
5 กรุงเทพ
1719
68,000
(Painless Labour 84,000 บ.)**หากจำเป็นต้องผ่า 104,000 บ.
98,200
(ลูกแฝด 144,000 บ.)
หมายเหตุ ฤกษ์ผ่าคลอด 29,000 บาท (22.00 – 05.59 น.)
6 ไทยนครินทร์

02-361-2727

39,000
(ทำหมัน 53,000 บ.) 
55,000
(ทำหมัน 60,000 บ.) 
รับบัตรสมาชิกประเภทครอบครัว 1 ใบ พร้อมชุดของขวัญและภาพทารกแรกคลอด เมื่อชำระด้วยบัตร KTC รับถุงเก็บน้ำนม 1,050 บาท
7 ลาดพร้าว
02-530-2556
29,900
(รวมฝากครรภ์ 34,900 บ.)
**หากจำเป็นต้องผ่า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
42,900
(รวมฝากครรภ์ 47,900 บ.) 
8 เวชธานี
02-734-0000
52,000
(รวมฝากครรภ์ 63,900 บ.)
**หากจำเป็นต้องผ่า  68,900 บ. 
รวมทำหมัน 68,900
(ลูกแฝด 92,000 บ.)
9 ธนบุรี
02-487-2000
38,900 57,900 รวมวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด BCG, ตับอักเสบบี (เข็มที่ 1), เยี่ยมทารกที่บ้าน 1 ครั้ง พร้อมตะกร้าเด็กอ่อนและรูปทารกแรกเกิด, รับบัตรสมาชิก Smart Kids 1 ใบ หมดอายุใน 3 ปี
10 กรุงเทพคริสเตียน
02-625-9000
53,000
(ห้องคลอดแบบให้สามีเข้าได้ 59,000 บ.)
75,000
(ลูกแฝด 98,000 บ.)
หมายเหตุ : ผ่าคลอดนอกเวลา 20.00 – 06.00 น. เพิ่ม 15,000 บาท
11 วิภาวดี
02-561-1111
38,000
**หากจำเป็นต้องผ่า  3,000 บ.
49,000
(ทำหมัน 43,500 บ.)
12 วิภาราม
02-032-2550
38,900
(ทำหมัน 44,900 บ.)
47,500
(ทำหมัน 54,500 บ.)
หมายเหตุ ผ่าตัดไส้ติ่งคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
13 พญาไท 1
1772
45,500
(แบบเจ็บน้อย 57,000 บ.)
69,000
(เหมาจ่ายคลอดตามฤกษ์ 93,000 บ.)
หมายเหตุ ฝากครรภ์เหมาจ่าย 15,000 บ.
14 พญาไท 2
1772
54,000
(เพิ่มยาลดปวดหรือบล็อคหลัง 63,000 บ.)
**หากจำเป็นต้องผ่า  8,000 บ.
76,000
(ลูกแฝด 98,000 บ.)
15 พญาไท 3
1772
51,000
(พรีเมี่ยม 55,500 บ.)
69,900
(พรีเมี่ยม 73,900 บ.)
แพ็คเกจพรีเมี่ยมแถมกระเป๋าคุณแม่ มีลูกประคบ ชุดลูกน้อย และบริการนวดระหว่างพักฟื้น
16 เปาโล พหลโยธิน
02-271-7000
45,000
(GOLD PLUS 60,000 บ.)
61,000
(GOLD PLUS 75,000 บ.)
คลอดปกติรวมวัคซีนทารกแรกเกิด – 2 เดือน, Gold Plus วัคซีนแรกเกิด – 2 ปี + คูปองอัลตราซาวน์, ดูแลฟันคุณแม่ และอื่น ๆ กว่า 10 รายการ
17 เปาโล โชคชัย 4
02-514-4141
40,900
(พรีเมี่ยม พลัส 2 44,900 บ.)
51,900
(พรีเมี่ยม พลัส 2 55,900 บ.)
พรีเมี่ยม พลัส 2 รวมวัคซีนแรกเกิด – 2 ปี
18 บางปะกอก 9
1745
31,000
(ทำหมัน 40,000 บ.)**หากจำเป็นต้องผ่า  3,000 บ.
48,000
(ทำหมัน 50,000 บ.)
มีฤกษ์คลอดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
19 สมิติเวช ธนบุรี
02-408-0105
43,000
(ทำหมัน 59,000 บ.)**หากจำเป็นต้องผ่า  คิดตามแพ็คเกจผ่าคลอด
รวมทำหมัน 65,000
(ลูกแฝด 79,000 บ.)
ผ่าคลอดเลือกฤกษ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
20 สมิติเวช สุขุมวิท
02-022-2555
89,000

 

119,000 **ฤกษ์นอกเวลา 21.00 – 7.00 น. ค่ายาแก้ปวดและยาสลบจากวิสัญญี อาจมีบวกเพิ่มเติม
21 สมิติเวช ศรีนครินทร์
02-378-9129
62,000 82,000 **ฤกษ์นอกเวลา 23.00 – 6.00 น. ค่ายาแก้ปวดและยาสลบจากวิสัญญี อาจมีบวกเพิ่มเติม
22 เจ้าพระยา
02-433-8222
40,000
(ห้อง Suite 43,000 บ.)
บล็อคหลัง 53,900
(ดมยาสลบ 59,900 บ.)
Giftset รับขวัญสมาชิกใหม่, ภาพที่ระลึกลูกรัก
23 นครธน
02-450-9999
35,000
(Silver Plus 38,000 บ.)
52,000
(Silver Plus 55,000 บ.)
บัตรสมาชิกนครธน, ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, นวดผ่อนคลาย, ฟื้นฟูผิว, หมอนรองให้นม, ผ้ากระชับหน้าท้อง, เทอร์โมมิเตอร์ดิจิตัล
24 หัวเฉียว
02-223-1351
34,000
(VIP 43,000 บ.)
**ผ่าคลอดหากมีผู้ช่วยแพทย์คิดเพิ่ม 4,000 บ.
45,000
(VIP 55,000 บ.)
ไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกฤกษ์ผ่าคลอด, รับบัตรสมาชิกสายใยหัวเฉียว, หมอนให้นม 1 ใบ, Gift set
25 วิชัยยุทธ
02-265-7777
49,900
(ยาชาหรือบล็อกหลัง 59,900 บ.)
72,900
(ทำหมัน 77,900 บ.)
บริการผูกดวง และบันทึกภาพถ่ายแรกของลูก
26 รามคำแหง
02-743-9999
36,000
(ทำหมัน 41,000 บ.)
48,000
(ทำหมัน 51,000 บ.)
แยกราคาทารกแฝด
27 กล้วยน้ำไท

02-769-2000

23,500
(VIP 25,900)
35,500
(VIP 39,900)
**ทำหมันจ่ายเพิ่ม 2,000 บ. รับฟรีโปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอด, สระไดร์ฟรี 1 ครั้ง, กระตุ้นน้ำนม 1 ครั้ง
28 นนทเวช
02-596-7901
42,000 59,000 ตะกร้าของขวัญ, ภาพถ่ายพร้อมกรอบรูป, บัตรสมาชิกแม่และลูก

 

โรงพยาบาลคลอดเองราคาถูกสุด

แพ็คเกจคลอดธรรมชาติราคาถูกที่สุด คือ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อยู่ที่ 23,500 บาท รองลงมาคือโรงพยาบาลลาดพร้าว อยู่ที่ 29,900 บาท

โรงพยาบาลผ่าคลอดราคาถูกสุด

แพ็คเกจผ่าคลอดราคาถูกที่สุด คือ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท อยู่ที่ 35,500 บาท รองลงมาคือโรงพยาบาลลาดพร้าว  อยู่ที่ 42,900 บาท

แพ็คเกจชมพู่ อารยา น้องสายฟ้า – พายุ คาดว่าเป็นแพ็คเกจผ่าคลอดลูกแฝด ลูกแฝด 193,000 ซึ่งไม่ได้ใช้บริการฤกษ์คลอดนอกเวลา เนื่องจากน้องคลอด 11.00 น. และคาดว่าได้รับส่วนลดอีก 10% สำหรับค่ายาและค่าห้อง นอกจากนี้หากชำระด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการกับช่วงที่โรงพยาบาลมีโปรโมชั่น ก็อาจได้รับส่วนลดเพิ่มอีก

สรุปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการคลอดเองนั้นถูกกว่าการผ่าคลอด และหากเลือกแพ็คเกจคลอดเองแล้วตอนหลังมีเหตุจะต้องผ่าคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3,000 บาท เพราะเป็นค่ายาสลบ รวมถึงค่าผู้ช่วยแพทย์ และหากคลอดเลยเวลาทำการของโรงพยาบาลตามฤกษ์คลอด ก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป แต่บางโรงพยาบาลจะเหมาจ่ายรวมกับแพ็คเกจคลอด  ทาง Promotions.co.th ขอให้คุณแม่คุณลูกทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย สดใสกับการเลี้ยงลูกเล็กนะคะ ♥