ลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด เทคนิคควบคุมอาหารให้เหมาะกับตัวเอง

แนะนำอาหารลดความอ้วนให้เหมาะกับกรุ๊ปเลือด A, B, AB, O

โรคอ้วน ความอ้วน หรือภาวะน้ำหนักเกินเป็นภัยร้ายที่ไม่ได้เพียงทำให้รูปร่างไม่ดี ขาดความมั่นใจในตัวเอง เครียดวิตกกังวล มีปมด้อย แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง เพราะความอ้วนเป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันพอกตับ ดังนั้นการลดความอ้วนจึงเป็นหนทางที่จะทำให้ห่างไกลโรคเหล่านี้ และยังกลับมามีรูปร่างดี เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง สำหรับวิธีลดความอ้วนมีหลากหลาย แต่บทความนี้จะแนะนำวิธีลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือดที่หลายคนให้ความสนใจ เพราะเป็นการแนะนำอาหารที่ควรรับประทานให้เหมาะสมกับคนกรุ๊ปเลือดนั้น ๆ

โรคอ้วนเป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ของคนไทย

จากงานแถลงข่าวและเสวนาเรื่อง ทุกคนร่วมมือลดภัยโรคอ้วน เนื่องในวันอ้วนโรค จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายคนไทยไร้พุง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้เผยข้อมูลว่าคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงกว่า 20.8 ล้านคน เนื่องจากพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป รับประทานตามใจปากมากขึ้น รับประทานอาหารไม่ถูกโภชนาการหรือไม่มีประโยชน์ และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้คนไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะมีสุขภาพแย่ลง เกิดโรคร้ายต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs

ก่อนลดน้ำหนัก รู้ค่า BMI ของตัวเอง อยู่ที่ระดับใด

เมื่อจะเริ่มต้นลดน้ำหนัก หลายคนคงทำตามวิธีการต่าง ๆ ทันที แต่สิ่งสำคัญที่หลายคนมักจะมองข้ามก่อนลดน้ำหนัก คือ การคำนวณค่า BMI (Body Mass Index) หรือ เกณฑ์ดัชนีมวลกาย ที่จะทำให้ทราบว่าขณะนี้ตัวเองมีภาวะน้ำหนักตัวอยู่ในระดับใด โดยคำนวณได้ตามสูตร

ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)

                           ส่วนสูง (เมตร)2

และจะได้ค่า BMI แล้วนำมาเทียบกับภาวะน้ำหนักตัวได้ดังนี้ ค่าน้อยกว่า 18.5 คือ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, ค่า 18.5-22.9 คือ สมส่วน, ค่า 23.0-24.9 คือ น้ำหนักเกิน, ค่า 25.0-29.9 คือ โรคอ้วน และ ค่ามากกว่า 30 คือ โรคอ้วนอันตราย

ทราบว่าค่า BMI ของตัวเองอยู่ที่ระดับใดแล้ว ก็จะช่วยวางแผนลดน้ำหนักให้เหมาะสมต่อไปได้

ลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด คืออะไร ทำได้ผลจริงหรือ

หนังสือ Eat Right for Your Type

ปัจจุบันวิธีลดน้ำหนัก มีหลากหลายวิธี เช่น การนับแคลลอรี่, ลดน้ำหนักแบบ IF, ลดน้ำหนักแบบคีโต และอื่น ๆ ซึ่งควรทำควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย รวมทั้งวิธีลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด เป็นการแนะนำอาหารที่ควรรับประทานให้เหมาะสมกับร่างกายตามแต่ละกรุ๊ปเลือด โดยในปี 1990 มีหนังสือ “Eat Right for Your Type” เขียนโดยแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด ดร. ปีเตอร์ ดี อาดาโม (Peter D’Adamo) อธิบายเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดของแต่ละกรุ๊ป เพื่อให้มีสุขภาพดี อายยืน และลดน้ำหนักได้สำเร็จ สำหรับข้อสงสัยที่ว่าลดน้ำหนักตามกรุ๊ปเลือด จะช่วยให้ลดความอ้วนได้ผลจริงหรือ คำตอบคือสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ เนื่องจากเป็นคำแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามยังขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนและปัจจัยหลาย ๆ ด้าน

อาหารช่วยลดน้ำหนักที่เหมาะกับแต่ละกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ปเลือด A, B, O และ AB

บล็อกสุขภาพของฮาร์วาร์ด “Diet not working? Maybe its not your type” ได้นำข้อมูลคำแนะนำบางส่วนจากหนังสือ “Eat Right for Your Type” มาแนะแนวทางการกินให้เหมาะสมตามกรุ๊ปเลือด ดังนี้

  • กรุ๊ปเลือด A ควรเลือกรับประทานผัก ผลไม้ เต้าหู้ อาหารทะเล ไก่งวง ธัญพืชไม่ขัดสี น้ำมันมะกอก ถั่วเหลือง สับปะรด หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วแดง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม
  • กรุ๊ปเลือด B ควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลาย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผลไม้ธัญพืช ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ผักใบเขียว ไข่ ตับ ชาชะเอมเทศ หลีกเลี่ยงเนื้อไก่ ข้าวโพด ถั่วลิสง ข้าวสาลี
  • กรุ๊ปเลือด AB ควรเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ปลา อาหารทะเล เต้าหู้ เนื้อแกะ ผัก ผักใบเขียว ผลไม้ ธัญพืช สาหร่ายทะเล หลีกเลี่ยงเนื้อไก่ ข้าวโพด ถั่วแดง บัควีท
  • กรุ๊ปเลือด O ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูง เนื้อสัตว์ ปลา อาหารทะเล ผัก ผลไม้ บร็อคโคลี่ ผักโขม สาหร่ายทะเล น้ำมันมะกอก หลีกเลี่ยงธัญพืช ถั่ว ข้าวสาลี ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม

ปากกาลดน้ำหนัก ตัวช่วยลดความหิวโดยไม่อันตรายต่อร่างกาย

อุปสรรคที่มักจะทำให้คนที่อยากลดน้ำหนัก ไม่สามารถทำได้สำเร็จ นั่นคือ การควบคุมตัวเองไม่ให้รับประทานเกินความพอดีได้ หรือ กินตามความหิว เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะร่างกายคุ้นชินกับพฤติกรรมการกินของเรา ดังนั้น “ปากกาอิ่มทิพย์ หรือ ปากกาลดน้ำหนัก ถือเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลดความหิวได้ เพราะปากกาอิ่มทิพย์เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์คล้ายแท่งปากกา บรรจุยาที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน GLP-1 หลั่งบริเวณลำไส้หลังรับประทานอาหารเพื่อให้รู้สึกอิ่ม ปากกาอิ่มทิพย์จึงเสมือนช่วยให้รู้สึกอิ่ม ควบคุมอาหารได้ง่าย เพราะไม่ต้องรับประทานตามใจปากจากความหิว โดยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อทำควบคู่กับการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพื่อลดน้ำหนัก และการออกกำลังกาย ก็จะทำให้เข้าใกล้เส้นชัยของการลดน้ำหนักได้ประสบความสำเร็จ

ปากกาอิ่มทิพย์ จาก The Skin Clinic ตัวช่วยลดน้ำหนัก

การลดน้ำหนักด้วยวิธีรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามกรุ๊ปเลือด ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น ซึ่งนอกจากนี้ควรที่จะควบคุมอาหาร รับประทานแต่พอดี เพราะไม่อย่างนั้น แม้ว่าจะเลือกกินมากแค่ไหน น้ำหนักก็อาจไม่ลดดังใจหวัง และควรทำควบคู่กับการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และอื่น ๆ ที่เป็นพฤติกรรมทำลายสุขภาพ สำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักและอยากมีตัวช่วยควบคุมอาหาร ปากกาอิ่มทิพย์ก็เป็นทางเลือกที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ มีปากกาลดน้ำหนัก ที่ผ่าน อย. รับรองความปลอดภัย พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวให้คำปรึกษาดูแล เพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนมากที่สุด

READ MORE>>>