ผลตรวจเป็นบวก ข้อควรรู้ รักษาโควิด Home Isolation ที่บ้าน

ติดเชื้อโควิดระดับสีเขียว รักษาที่บ้าน Home Isolation มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ยังคงเป็นสถานการณ์วิกฤติของทั่วโลก กับการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อกว่า 203 ล้านคน ผู้เสียชีวิตกว่า 4.29 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 จากกรมควบคุมโรค) สำหรับในประเทศไทยเองก็ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงทุกวันอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาไม่มีเตียงรักษา เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีมากกว่า ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ จึงมีการจัดระดับอาการป่วยของผู้ป่วยโควิด หากสามารถรักษาโควิดที่บ้าน (Home Isolation) ได้ ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอน หลายคนคงมีข้อสงสัยว่าคืออะไร ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้เตรียมตัวให้พร้อมทุกเวลาในช่วงที่ทุกคนมีโอกาสติดเชื้อโควิด

รู้จักวิธีตรวจโควิด Rapid Antigen Test และ RT-PCR

ก่อนอื่นมาทำความรู้กับวิธีตรวจโควิด 2 วิธี คือ Rapid Antigen Test และ RT-PCR เพื่อที่จะได้เลือกตรวจหากมีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยทั้ง 2 วิธี มีความแตกต่างกันดังนี้

 • Rapid Antigen Test เป็นวิธีตรวจคัดกรองโควิดอย่างง่ายและรวดเร็ว สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง โดยจะมีเส้นแถบสีขึ้นที่ตัว C และตัว T บนอุปกรณ์ บ่งบอกว่าติดเชื้อหรือไม่ ผู้ที่ตรวจด้วยวิธีนี้ ต้องตรวจด้วยวิธี RT-PCR ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
 • RT-PCR เป็นวิธีตรวจโควิดที่มีความแม่นยำมากกว่าวิธี Rapid Antigen Test แต่ใช้เวลาในการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่นานกว่า

บริการตรวจ RT-PCR ถึงบ้าน @LINE ได้เลย

เพิ่มเพื่อน


ผลตรวจเป็นบวก ติดเชื้อโควิด ต้องทำอย่างไร

เมื่อตรวจโควิดแล้วพบว่าผลตรวจเป็นบวก ทราบว่าติดเชื้อโควิด ควรทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เตรียมเอกสารสำคัญให้พร้อม เช่น ใบยืนยันผลตรวจโควิด ใบรับรองแพทย์ บัตรประชาชน
 • ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางสายด่วนโควิด เช่น 1669, 1668, 1330 เพื่อประสานงานเข้ารับการรักษา
 • กักตัว แยกตัวจากผู้ที่อาศัยร่วมกัน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่ใช้ของใช้/รับประทานอาหารร่วมกัน หากมีไข้ให้รับประทานยาเซตามอล งดออกจากที่พักหรือเดินทาง เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
 • เก็บเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ของใช้จำเป็น และอื่น ๆ เพื่อรอเจ้าหน้าที่รับไปรักษา (ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไปกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม)

ระดับอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด

กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งระดับอาการป่วย เนื่องจากติดเชื้อโควิด เพื่อให้สามารถดูแลรักษาได้เป็นระบบ ดังนี้

 • ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น
 • ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลือง มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงขึ้น หรือมีโรคแทรกซ้อน
 • ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีแดง มีอาการรุนแรง เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ออกซิเจนในเลือดน้อยกว่า 96%

Home Isolation รักษาโควิดที่บ้าน คืออะไร ทำอย่างไร

Home Isolation คือ การรักษาโควิดที่บ้านหรือการกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยแพทย์จะประเมินแล้วว่าสามารถแยกกักตัวและรักษาที่บ้านได้ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ส่วนขั้นตอนในการรักษาโควิดที่บ้าน มีดังนี้

 • เข้าระบบ Home Isolation เพื่อรับการรักษาดูแลตนเองที่บ้าน
 • หลังจากนั้นจะได้รับการประเมินอาการทางวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง, อาหาร 3 มื้อ, ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ยาฟ้าทะลายโจรและยาอื่น ๆ
 • ดูแลรักษาตามอาการที่แพทย์ได้แนะนำ หากอาการแย่ลง จะประสานงามส่งต่อการรักษา พร้อมให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อประคองอาการ

สปสช. เปิดให้ลงทะเบียน Home Isolation สำหรับผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รักษา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ (สปสช.) ได้เปิดให้ลงทะเบียน Home Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียวที่ยังไม่ได้รับการรักษา ได้เข้าระบบดูแลรักษาตัวเองที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://crmsup.nhso.go.th หรือผ่านทาง LINE เพิ่มเพื่อน @nhso กดที่เมนูลงทะเบียนระบบดูแลที่บ้าน Home Isolation จะได้รับการประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง รับปรอทวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ยาฟ้าทะลายโจร ยาพื้นฐาน อาหารครบ 3 มื้อ หากมีอาการแย่ลงจะทำการประสานส่งให้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และให้ยายาฟาวิพิราเวียร์ ประคองอาการระหว่างรอเตียง

สปสช. เปิดลงทะเบียนรักษาโควิดที่บ้าน Home Isolation

ในช่วงที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงวิกฤติ ผู้ที่ป่วยติดเชื้อโควิดจำนวนมากต้องประสบปัญหาเตียงเต็ม ไม่ได้เข้ารับการรักษา ดังนั้นเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างเป็นระบบ การดูแลรักษาที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย จะช่วยให้ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงมากกว่า ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการรักษามากขึ้น ผู้ป่วยหรือคนในครอบครัว/คนที่อาศัยร่วมกัน เมื่อทราบผลตรวจแล้ว และได้รับการประเมินอาการว่ารักษาที่บ้านได้ สามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ตามช่องทางข้างต้น

READ MORE>>>