ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดที่บ้าน เพียง 3 ขั้นตอน 

จากสถานการณ์ที่เชื้อโควิด – 19 แพร่ระบาด ส่งผลให้หลายคนได้รับผมกระทบจากวิกฤตใหญ่ครั้งนี้ ต้องหันมาดูแลและป้องกันตัวเองมากยิ่งกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย พกเจลทำความสะอาดมือ เว้นระยะห่าง งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง โดยการแพร่เชื้อไวรัสจากคนสู่คนมาจากการไอ หรือ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง  เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เป็นต้น พบได้ทั้งผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ นอกจากวิธีที่สามารถป้องกันตัวเองเบื้องต้นตามที่กล่าวไปแล้ว ยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส ป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต เพียงแต่การฉีดวัคซีนจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งหลังฉีดวัคซีนร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาป้องกัน

เตียงสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

เพราะฉะนั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้ ที่ช่วยป้องกันและลดการแพร่เชื้อของโควิด – 19 ได้ หลายคนเริ่มตื่นตัวกันเข้าขอฉีดวัคซีนทั้งของทางภาครัฐ และวัคซีนทางเลือก ในการลงทะเบียนจองวัคซีนตามโรงพยาบาลที่เข้าร่วม หรือ แอปหมอพร้อม แต่…สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนนอกบ้านได้ สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดที่บ้านได้เช่นกัน ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อทาง กทม.จะได้ประสานเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป เพื่อความสะดวกสบาย และการเข้าถึงวัคซีนได้ทั่วถึง ตามขั้นตอนได้ง่ายๆ

ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดที่บ้านให้ผู้ป่วยติดเตียง ขอบคุณภาพจาก www.bangkokbiznews.com

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อ-สกุล ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนที่บ้าน
 • อายุ (ปี)
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลที่พักอาศัย

 • เขตที่พักอาศัยใน กทม.
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ประเภทที่อยู่อาศัย 
 • บุคคลที่สามารถติดต่อได้
 • หมายเลขโทรศัพท์

ขั้นตอนที่ 3 ข้อมูลประกอบการฉีดวัคซีนที่บ้าน

 • ไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้เนื่องจาก
 • โรคประจำตัว
 • โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงหรือที่รักษาอยู่
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/vW5meyKHz5dVjz2q7


ผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 

สำหรับผู้ที่ควรได้รับการฉีดวัคซีน คือ บุคคลทั่วไป แต่…ณ ตอนนี้ การผลิตวัคซีนได้ในจำนวนจำกัดและมีข้อมูลการฉีดในประชากรบางกลุ่มเท่านั้น จึงทำให้ต้องกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับวัคซีนตามลำดับ ได้แก่

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เช่น อสม./อสต. ตำรวจ ทหาร จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เป็นต้น
 • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

หากครอบครัวใดที่ภายในบ้านมีผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ลงทะเบียน ควรทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่มที่เปราะบางเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย สามารถลงทะเบียนได้แล้วตามที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยจะมีทีมสาธารณสุขเข้าไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน อย่าลืมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยถูกต้องและเป็นความจริงที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด หรือ ล่าช้า ในการขอรับการฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยที่ติดเตียง
บทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม