การปลูกผมแบบ Direct Hair Implantation (DHI) ผมแน่น ไม่มีรอยแผลเป็น 

การปลูกผม (Hair Transplantation) ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาศรีษะล้าน ผมบาง ผมร่วง ซึ่งการปลูกผมเป็นหนึ่งในการศัลยกรรมผิวหนังเพื่อแก้ไขปัญหาศีรษะล้าน เป็นการแก้ไขปัญหาโดยการนำผมของผู้เข้ารับการปลูกผมมาใช้ในการปลูกผม ปัจจุบันวิธีการปลูกผมแบ่งออกเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ อาทิ การปลูกผมแบบไม่ผ่าตัด และการปลูกผมแบบตัดหนังศีรษะ เป็นต้น โดยการปลูกผมจะต้องทำภายในสถานพยาบาล มีการใช้ยาชาเฉพาะที่ในขณะทำการปลูกผมเพื่อความปลอดภัย

โดยส่วนใหญ่ผู้ที่สนใจและเข้ารับการปลูกผมมักเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีภาวะศีรษะล้านแบบผู้ชาย หรือ ผู้หญิงที่มีลักษณะผมที่บาง รวมถึงผู้ที่สูญเสียเส้นผมบางส่วนจากการไฟไหม้ บาดเจ็บที่หนังศีรษะ ปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสนใจและกล้าเข้ารับการปลูกผมมากว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะการปลูกผมแบบ DHI ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกันสักหน่อยว่าการปลูกผมแบบ DHI คืออะไร ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ เรามาดูไปพร้อมกัน ดังนี้

ศัลยกรรมปลูกผม

ปลูกผมด้วยเทคนิค DHI คืออะไร?

ปลูกผมแบบ DHI คือการปลูกผมถาวรด้วยเทคนิค FUE ประเภทหนึ่ง โดยมีขั้นตอนการเจาะนำกราฟที่บริเวณหลังศีรษะ (Donor Area) ออกมาเช่นเดียวกัน แต่…ในขั้นตอนการปลูกผมแบบ DHI สามารถปักและปลูกผมทีละเส้นได้ภายในครั้งเดียว ด้วยเครื่องมือที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน อย่าง “DHI Implanter” มีความแตกต่างจากเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม โดยแพทย์จะใช้เข็มเจาะลงไปบนหนังศีรษะเพื่อให้เกิดรู หลังจากนั้นใช้ Forceps คีบกราฟผมมาปักลงไปในรอยเจาะ

ขั้นตอนการปลูกผมแบบ Direct Hair Implantation (DHI)

  1. เริ่มแรกทางแพทย์จะทำการเจาะกราฟผมจากด้านหลัง หรือ บริเวณศีรษะด้านหลัง เรียกว่า Donor Area โดยส่วนใหญ่บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน DHT ในการเจาะนำกราฟผมออกมา ซึ่งการเจาะใช้เครื่องเจาะชนิดพิเศษสำหรับการปลูกผมแบบ DHI มีขนาดเล็กมากเพียง 0.6 – 0.8 mm มีความปลอดภัยสูง ไม่ไปกระทบกระเทือนกราฟผม และเซลล์รากผม
  2. หลังจากนั้นแพทย์จะทำการแยกกอรากผม (กราฟ) ออกจากแถบเนื้อเยื่อ และไขมัน โดยคัดแยกกราฟที่มีจำนวนเส้นผมในกอต่างกัน เพื่อนำไปปลูกในบริเวณที่แตกต่างกัน
  3. ขั้นตอนการปลูกกราฟที่ตัดแต่งเรียบร้อยจะถูกนำไปใส่ในอุปกรณ์ DHI Implanter เพื่อรอแพทย์นำ Implanter นี้ไปปัก และปลูกยังบริเวณที่ต้องการได้เลย

***การปลูกผม แบบ Direct Hair Implantation (DHI) เป็นการปักและปลูกในครั้งเดียว ไม่เกิดรอยแผลเป็น แผลมีขนาดเล็ก หายไว ไม่ต้องพักฟื้น

ข้อดีของการปลูกผมถาวร DHI

  • การปลูกผมถาวรเทคนิค DHI ใช้เครื่องมือเฉพาะทาง การปักและปลูกภายในครั้งเดียว สามารถควบคุมความลึก มุม และทิศทางของรากผม
  • ผมแน่และถี่ ไม่มีรอยแผลเป็น ไม่ต้องพักฟื้น
  • อุปกรณ์ DHI Implanter สามารถควบคุมมุม องศา และทิศทางของเส้นผมได้แม่นยำกว่า การปลูกเทคนิค FUE แบบดั้งเดิม

ปลูกผมแบบ DHI เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มีปัญหาผมบาง หรือ หนังศีรษะล้าน
  • สำหรับผู้ที่ต้องการปลูกผม ไม่อยากให้ทิ้งร่องรอยแผลเป็น หรือ เสียเวลาในการพักฟื้น
  • ผู้ที่ต้องปลูกผมเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ 1,200 กราฟเป็นต้นไป

ทั้งนี้ทั้งนั้นการปลูกผมถาวร ด้วยเทคนิค Direct Hair Implantation (DHI) ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะโหลน กรณีไม่มีผมเลย หรือ ผู้มีปัญหาผมร่วงด้วยฮอร์โมน อาจจะต้องกินยา สำหรับราคาเริ่มต้นการปลูกผม DHI อยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับคลินิกและโปรโมชั่นต่าง ๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

Previous articleปลูกคิ้วถาวร ชั่วคราว ต่างกันยังไง? ราคาเท่าไหร่บ้าง?
Next articleปลูกผมแบบไม่ต้องโกน ดีไหม? ราคาแพงกว่าปกติเท่าไหร่?