14 โรคที่ประกันสังคมไม่จ่าย (ไม่ครอบคลุมค่ารักษา)

ads

เช็คสิทธิ์ค่ารักษาประกันสังคม บางโรคต้องออกค่ารักษาเอง

ในกรณีที่คุณป่วยไข้ แล้วต้องการใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษา ไม่ใช่ว่าทุกโรคที่ป่วยแล้วจะเบิกสิทธิ์ประกันสังคมได้ อย่างบางท่านที่ต้องการศัลกรรมเสริมความงาม เปลี่ยนโมทั้งหน้า ก็คงจะใช้สิทธิ์เบิกนี้ไม่ได้ รวมถึงการเบิกค่าปลูกถ่ายอวัยวะ และ รักษาแบบผู้มีบุตรยาก ก็เบิกไม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังจะใช้สิทธิ์เบิกค่ารักษา ก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่า แบบไหนเบิกได้ไหม?

โดยปกติแล้วหากคุณเข้าสู่ระบบทำงานบริษัท ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมแรงงาน จะต้องทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างทุกคน (ให้ครบทุกคน ขาดสักคนก็ไม่ได้ ถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน) พนักงานบริษัทที่เริ่มต้นทำงานที่แรก ในปี 2561 นี้ จะต้องจ่ายเบี้ยประกัน ในอัตราใหม่ (ดูราคาเบี้ยประกันสังคม 2561 ได้ที่นี่)

สิ่งที่ประกันสังคมมี แต่ประกันอื่น ๆ ไม่มี ก็คือ ประกันว่างงาน, เงินชดเชยถูกจ้างออกจากงาน, เงินสงเคราะห์บุตร, เงินสงเคราะห์ชราภาพ สำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ มีเงินชดเชยให้ระหว่างลาคลอด และเงินค่าคลอด 13,500 บาท

ค่ารักษาที่เบิกประกันสังคมไม่ได้

 

 1. โรคจากสารเสพติด
 2. โรคที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล แบบ IPD (คนไข้ใน) รวม 180 วัน
 3. โรคที่ต้องบำบัดทดแทนไต
 4. การศัลยกรรม
 5. โรคที่เกิดจากการรักษาค้นคว้า ทดลอง
 6. มีลูกยาก
 7. การตรวจรักษาอื่น ๆ ที่เกินความจำเป็น
 8. การผ่าตัดอวัยวะ (ไขกระดูก, กระจกตา)
 9. แปลงเพศ
 10. ผสมเทียม
 11. บริการอื่น ๆ หลังการพักฟื้น
 12. การตรวจเนื้อเยื่อเผื่อปลูกถ่าย Stem Cell
 13. ทันตกรรมพิเศษอื่น ๆ นอกจาก อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟนคุด ขูดหินปูน
 14. แว่นตา

บางบริษัทมีสวัสดิการให้พนักงานตัดแว่นได้ แต่สำหรับการเบิกค่าทำแว่นกับประกันสังคมนั้น ทำไม่ได้ เพราะว่ามีข้อจำกัด เบิกไม่ได้  (แอบอิจฉาบริษัทที่มีสวัสดิการตัดแว่นแก่พนักงาน ประมาณ 4,000 บาท ต่อปี) ส่วนค่ารักษาพยาบาลในกรณีมีบุตรยาก ทำกิ๊ฟท์ และ การรักษาด้วย Stem Cell ไม่ครอบคลุมค่ารักษา

ในส่วนของการรักษาด้วยวิธีสเต็มเซลล์ มีเพียงประกันสุขภาพของบางบริษัทเท่านั้น ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุม ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่  และรายการความคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาท  แต่สำหรับประกันสังคม ยังไม่ได้รวมเข้าสู่หลักประกันสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งคาดว่า อีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า หากการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้รับการพิสูจน์ และใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่านี้ ค่ารักษาจะถูกลง และได้จัดเป็นหนึ่งในการรักษาทั่วไป ของประกันสังคม เฉกเช่น ทันตกรรม และโรคอื่น ๆ

นอกจากนี้การประสบอุบัติเหตุ หรือ ป่วยมาก่อนแล้วที่ต้องรักาาเป็นผู้ป่วยใน เกิน 180 วันขึ้นไป ก็ไม่ครอบคลุมค่ารักษา ่รวมถึงการผ่าไต เปลี่ยนถ่ายไต ก็ไม่ครอบคลุมด้วย

ใน 14 ข้อนี้ นอกจากประกันสังคมแล้ว ประกันสุขภาพแบบอื่น ๆ ก็อาจจะไม่ครอบคลุมด้วยเช่นกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ตัวแทนประกันภัยของคุณ ♥

Read More :