เปรียบเทียบ ประกันสังคม – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร? จ่ายที่เดียวได้ไหม?

ประกันสังคม จ่าย 1,000 บาท ได้สิทธิ์เบิกเท่าประกันชีวิตไหม?

ถ้าเทียบคุณภาพ ระหว่างประกันชีวิต กับ ประกันสังคม ย่อมเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ เปรียบเสมือนการพูดว่า เอาจาน กับ แก้ว มาเปรียบเทียบกัน แม้ว่าจะมีความคล้ายกันอยู่บ้าง แต่ก็ถูกออกแบบมากันคนละจุดประสงค์ และล่าสุดหลังจากที่มีนโยบายจะปรับเปลี่ยนการจ่ายเบี้ยประกันตามฐานเงินเดือนของลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) ก็ทำให้แต่ละคนรู้สึกกังวลว่า จะคุ้มค่ากับที่เสียไปต่อเดือนหรือไม่?

ยกตัวอย่างกรณี  เคสหญิงสาวเสียชีวิตจากการคลอดบุตร รวมทั้งหมดแล้วประกันสังคมจ่ายค่าช่วยเหลือต่าง ๆ 129,896.08 บาท โดยแบ่งรายละเอียดดังนี้

  • ค่าคลอดบุตร                27,107.50 บาท
  • ค่าทำศพ                     40,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์เสียชีวิต      18,813.20 บาท
  • เงินบำเหน็จชราภาพ        43,975.38 บาท

ซึ่งเมื่อเทียบกับประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุอื่น ๆ แล้วการเสียชีวิตครั้งนี้ ได้เงินชดเชยจากประกันสังคมไม่เทียบเท่าอยู่แล้ว  ซึ่งผู้ประกันตนท่านอื่น ๆ ก็สามารถเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองชีวิตจากประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้

ซึ่งต้องบอกว่าประกันสังคม ก็คือประกันสังคม ที่ไม่ได้เน้นเรื่องความคุ้มครองด้านรายได้ เพื่อส่งต่อมรดกให้คนรุ่นหลังให้อยู่ได้ 5 ปี เหมือนกับแนวความคิดของประกันสังคม


สิทธิ์ ที่จะได้เพิ่มเติมหลังจากการปรับเงินส่งสมทบใหม่ สำหรับผู้ที่จ่ายเบี้ยเป็น 1,000 บาท

สิทธิ

เดิม

ใหม่

เจ็บป่วย

สูงสุด 7,500 บ.ต่อเดือน

สูงสุด 10,000 บ.ต่อเดือน

สงเคราะห์บุตร

22,500 บ.

30,000 บ.

ว่างงานจากการลาออก

4,500 บ. สูงสุด 3 เดือน

6,000 บ. สูงสุด 3 เดือน

ว่างงานจากถูกเลิกจ้าง

7,500 บ. สูงสุด 3 เดือน

10,000 บ. สูงสุด 3 เดือน

เงินบำนาญชราภาพ

สูงสุด 3,000 บ.ต่อเดือน

สูงสุด 4,500 บ.ต่อเดือน

เสียชีวิต

สูงสุด 7,500 บ.ต่อเดือน

สูงสุด 10,000 บ.ต่อเดือน

ฌาปนกิจ

ค่าช่วยเหลือฌาปณกิจ 40,000 บ.

 

เปรียบเทียบ ประกันสังคม – ประกันชีวิต – ประกันสุขภาพ ต่างกันอย่างไร? จ่ายที่เดียวได้ไหม?

ความแตกต่าง

ประกันสังคม

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

คุ้มครองชีวิต มี มี มี มี
คุ้มครองค่ารักษาเจ็บป่วย มี ไม่มี มี มี (กรณี+
คุ้มครองค่ารักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ มี มี
ชดเชยกรณีทุพพลภาพ มี มี มี มี
อาชีพที่จ่ายเบี้ยมากกว่า ไม่มี มี มี มี
รับคุ้มครองผู้อยู่อาศัย 3 จังหวัดภาคใต้ รับ **บางบริษัท **บางบริษัท **บางบริษัท
ช่วยเหลือค่าคลอดบุตร มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ช่วยเหลือตกงาน มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ช่วยเหลือถูกจ้างออก มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
บำเหน็จชราภาพ มี มีบางแผนประกัน ไม่มี ไม่มี
ฌาปณกิจ มี ไม่มี ไม่มี
เงินปันผล มี มีบางแผนประกัน ไม่มี ไม่มี

 

ทีนี้หากคุณไม่เคยมีประกันชีวิตมาเลยสักฉบับหนึ่งในชีวิต Promotions.co.th มีวิธีการแนะนำ ดังนี้

ตามการพิจารณาทางหลักวางแผนการเงิน 1 ท่าน ที่มีฐานะการเงินที่ไม่เดือดร้อน ควรมีรายจ่ายสำหรับหนี้สินหรือเงินออมไม่ควรเกิน 35% (เพื่อไม่กระทบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

ยกตัวอย่างเช่น คุณ A อายุ 22 ปี เพิ่งเริ่มต้นทำงาน มีเงินเดือน 15,000 บาท ต้องถูกหักเงินประกันสังคมแน่ ๆ  750 บาท ต่อเดือน เท่ากับว่าแต่ละเดือน ถูกหักเงินไป 20% แล้ว (ยังเหลืออีก 15%) แต่คุณ A จะเหลือเงินอีก 225 บาท ต่อเดือน คุณ A สามารถนำเงินก้อนนี้เลือกทำประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติม

แต่ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยแนะนำให้ทำ  ประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุ  อย่างใดอย่างหนึ่งลอย ๆ เพราะว่าเป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง ในปีนั้น ๆ หากคุณไม่ได้เจ็บป่วย ไม่ต้องเคลม ก็จะจ่าย 225 บาททิ้งต่อเดือน

วิธีที่คุ้มที่สุดที่ตัวแทนประกันไม่เคยบอก ขอแนะนำคุณกันเงินส่วนที่สามารถจ่ายได้ เทียบเท่าหรือพอ ๆ กับที่จ่ายประกันสังคม ก็เท่ากับว่าคุณ A ควรแบ่งเงินไว้ประมาณ 750 บาท ต่อเดือนนี้แหละ แล้วแบ่งสัดส่วนเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าประกันชีวิต + ประกันสุขภาพ + ประกันอุบัติเหตุ

 

สรุปวิธีการเลือกประกันชีวิต และ สัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม

เงินเดือน

เงินสมทบต่อเดือน

ศักยภาพที่จ่ายประกันชีวิตได้

ศักยภาพที่จ่ายประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

15,000

750

เบี้ย 9,000 บ.ต่อปี
ทุน 900,000 บ.

*225 บ. ต่อเดือน

**
ควรเลือกที่คุ้มครองชีวิต 400,000 – 900,000 บ.

16,000

800

เบี้ย 9,600 บ.ต่อปี
ทุน 960,000 บ.

*240 บ. ต่อเดือน

**
ควรเลือกที่คุ้มครองชีวิต 500,000 – 960,000 บ.

18,000

900

เบี้ย 10,800 บ.ต่อปี
ทุน 1,080,000 บ.

*270 บ. ต่อเดือน

**
ควรเลือกที่คุ้มครองชีวิต 600,000 – 1,026,000 บ.

20,000

1,000

เบี้ย 12,000 บ.ต่อปี
ทุน 1,200,000 บ.

*270 บ. ต่อเดือน

**
ควรเลือกที่คุ้มครองชีวิต 700,000 – 1,200,000 บ.

*คำนึงถึง ค่ารักษาพยาบาล, แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล, ค่าห้องนอนโรงพยาบาล, ค่าหมอ, ค่าผ่าตัด, โรคร้ายแรง
**คุ้มครองอุบัติเหตุ, ค่ารักษา, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต

เงินเดือนต้องเกิน 20,000 บาท จึงจะทำ ประกันชีวิต ได้ จริงหรือ?

เมื่อเทียบเบี้ยประกันชีวิต ล้วน ๆ อย่างเดียว ไม่ได้พ่วงแผนประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ หากคุณ A ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิต ค่าจ่ายเบี้ยประกันแผนถูกสุดอยู่ที่ 13,340 บาท ต่อปี ต่อทุนคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท  สรุปได้ว่า คุณ A ต้องมีรายได้ 20,000 บาท ขึ้นไป จึงจะมีรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มเติมต่อปี 

ตัวอย่างแผนประกัน ของ AIA

เงินเดือนต้องเกิน 18,000 บาท จึงจะทำ ประกันสุขภาพ ได้ จริงหรือ?

ก่อนหน้านี้ช่วงปี 2012 มีแผนประกัน 3 โรคร้าย จาก AIA ที่รวบแพ็คเกจ ประกันชีวิต และ ประกันโรคร้ายแรง ไว้ 2 อย่าง ซึ่งผู้จะทำประกันข้อนี้ต้องกะว่า จะไม่ได้ใช้เคลมประกันสุขภาพ เน้นผลประโยชน์ว่าอาจจะมีค่ารักษาจากโรคร้ายแรงเพียงอย่างเดียว  ครบรอบ 20 ปี มีเงินคืนส่วนหนึ่ง แต่ถือว่าคุณโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยช่วยรับผิดชอบค่ารักษาตามโรคร้ายแรงหลักแสนบาท

เท่ากับว่า ผู้ที่จะทำประกันสุขภาพแบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง จะต้องจ่ายเบี้ย 11,000 บาท ต่อปีได้ เพราะฉะนั้ ต้องมีเงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

ตัวอย่างแผนประกัน ของ AIA

ตามความเป็นจริง “ประกันสังคม” ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชนชั้นแรงงาน / ลูกจ้าง ที่มีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป ส่วนผู้ที่รายได้ 18,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป จึงจะมีความสามารถที่จะจ่ายเบี้ยประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ เพิ่มเติมได้ ส่วนประกันอุบัติเหตุ ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 1,000 ว่าบาทต่อเดือน ใช้ทางเลือกเป็นประกันอุบัติเหตุที่พ่วงมากับบัตรเดบิตได้ด้วยซ้ำ

ระบบประกันสังคม เปรียบเสมือน พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับ ส่วนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ เปรียบเสมือน ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หากอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ก็ต้องเลือกทำเอา แต่ไม่สามารถยกเลิกหรือละเลยกับ พ.ร.บ. พื้นฐาน เพื่อเป็นสิทธิ์คุ้มครองตัวคุณเอง เพราะอนาคตต่างไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหรือเปล่า?

Read More :