Home อื่นๆ สุขภาพ อีกไม่เกิน 20 ปี ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

อีกไม่เกิน 20 ปี ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

อีกไม่เกิน 20 ปี ไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

ประเทศไทย 2580 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

ในเร็ววันนี้ ประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ นัยยะตามความหมายนั้น ไม่ได้หมายถึงจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  แต่จะเป็น จำนวนผู้สูงอายุไม่ลดลงเลย ในขณะที่ เด็กเกิดใหม่ ก็มีจำนวนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ในอัตราส่วนแทบจะครึ่ง ๆ นั่นเท่ากับว่า ผู้สูงอายุ นอกจากจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้ว ยังต้องโอบอุ้มลูกหลานที่เกิดมาใหม่อีกด้วย

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เทคโนโลยี และ ทรัพยากร จะต้องถูกออกแบบมาให้ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น และในปัจจุบัน ค่านิยมทางการศึกษา เป็นพนักงานออฟฟิศ และเจ้าของกิจการส่วนตัวบ้าง ในอัตราส่วนที่มากน้อยแตกต่างกัน และประเทศไทยก็ยังคงถูกจัดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อีก 20 ปี จึงอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปจากที่เห็นปัจจุบันนี้มากนัก

จำนวนประชากรแยกตามอายุ

ปัจจุบันนี้ ผู้ชายและผู้หญิง มีจำนวนแตกต่างกันประมาณ 1 ล้านคน และยอดจำนวนประชากรไทยทั้งหมดอยู่ที่ 66 ล้านคนแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านราว 65 ล้านคน ที่เหลือคือผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไืน แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรืออยู่ระหว่างการย้ายออก โดยจำนวนกลุ่มช่วงอายุที่มีจำนวนมากที่สุด อยู่ที่ช่วง 40 – 47 ปี  เฉพาะแค่อายุ 40 ปี ก็มีจำนวนสูงถึง 530,000 เข้าไปแล้ว

แต่ถ้ามองในมุมที่กว้างขึ้น ทั้งสัดส่วน ชายและหญิง จะมีจำนวนมาก ในช่วงอายุ 35 – 52 ปี รวมแล้วทะลุหลัก 1,000,000 คน เลยทีเดียว

กราฟรูปใบไม้ แสดงจำนวนประชากรเกิดใหม่

เมื่อดูจำนวนสัดส่วนประชากร ในรูปแบบพิระมิด หรือ กราฟรูปใบไม้ แสดงให้เห็นว่า ฐานนั้นมีน้อยกว่าช่วงด้านบน นั้นแปลว่า ช่วงอายุ 35 – 52 ปี ในปัจจุบัน คือ กลุ่มที่จะขยับขยายขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุในอนาคต

สัดส่วนเด็กกับผู้สูงอายุ จาก มูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุ

เช่นเดียวกัน ในข้อมูลของมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุ ก็ระบุว่า ปี 2018 จำนวนผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) กับ จำนวนเด็กเกิดใหม่ (อายุต่ำกว่า 15 ปี)  คนสูงอายุ มีมากกว่าคนหนุ่มสาวมากขึ้นเรื่อย ๆ และจะมากขึ้นเป็นเท่าตัว จึงเรียกว่า สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบอย่างชัดเจน

แนวโน้มในอนาคตในครอบครัวที่เริ่มมีผู้สุงอายุจำนวนมากกว่า ผู้ที่สามารถหารายได้ ก็อาจจะต้องผลัดกันมาดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน หรือ อาจจะมีงานที่ปรับเปลี่ยนมาให้ผู้สูงอายุทำกันมากขึ้น เท่ากับว่า คนไทยจะไม่เกษียณอายุตอน 60 ปีแล้ว จะทำงานไปเรื่อย ๆ เพื่อหารายได้มาเพิ่มเติมกับครอบครัว

หรือหากต้องเร่งเพิ่มจำนวนประชากร ก็อาจจะทำได้ยาก เนื่องจากทรัพยากรปัจจุบันก็มีจำกัด และทำให้อาจจะต้องแย่งกันกิน แย่งกันใช้ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ที่ยังไม่ได้ขยายออกสู่พื้นที่อื่นมากขึ้น และการที่เมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว คาดว่างานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุไทยได้มากที่สุด

Read More :

  1. วางแผน  เป็นคนแก่ กันเถอะ &  เรากำลังก้าวสู่สังคมคนชรา
  2. 10 เทคนิค เลือกสถานที่ รับดูแล ผู้ป่วยติดเตียง เลือกจากอะไรบ้าง ?
  3. GDP ขยายตัวมากกว่าหนี้ครัวเรือน นายกแนะนำใช้บัตรเดบิตดีกว่า
Exit mobile version