สฟิงโกไมอีลิน คืออะไร สำคัญต่อ 1,000 วันแรกของการตั้งครรภ์อย่างไร?

Sphingomyelin เป็นส่วนประกอบของเซลล์สมอง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีค่ายแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมผงอาหารเสริมสำหรับเด็ก ที่ใช้คำว่ามีสารอาหารที่เสริมสร้าง สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมอง  ซึ่งเซลล์ประสาทตัวนี้ถูกค้นพบมาแล้วเกือบ 200 ปี และเพิ่งได้รับการยืนยันตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1927

สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) เป็นเซลล์หนึ่งที่อยู่ร่วมบนเซลล์ประสาท เพื่อส่งต่อสัญญาณข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่เซลล์ประสาทลำดับถัดไป การมี สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) จำนวนมาก จะเพิ่มการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ แต่ไมเ่กี่ยวข้องกับส่วนความจำซึ่งเป็นหน้าที่ของสมองที่ต้องประมวลผลต่อไป

เซลล์ประสาท 1 เซลล์

สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin)  จะพบอยู่ในสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเท่านั้น รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยพบมากที่สุดในเนื้อเยื่อเซลล์ประสาท และบริเวณที่เกียวข้องกับสายตาอย่างจอภาพและเลนส์ตา ซึ่งจะไม่พบในสัตว์ชั้นต่ำอย่างแมลง หรือ สัตว์เลื้อยคลาน

โมเลกุลของ สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin)

ความจริงแล้วเราไม่สามารถกินหรือเติม สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) เข้าไปสู่ร่างกายได้ แต่ตามหลักแล้ว สมองของเด็กตั้งแต่เป็นตัวอ่อนปฏิสนธิในครรภ์มารดา จนถึง 5 ขวบปีแรก จะมีพัฒนาการสร้างเซลล์สมองอย่างเต็มที่ แต่มีคำเคลมจากแบรนด์นมต่าง ๆ ว่า ใน 1,000 วันแรก เป็นวันที่โครงสร้างเซลล์ประสาทต่าง ๆ จะสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งใช้มาเป็นการให้ข้อมูลด้านการโฆษณาว่า สฟิงโกไมอีลิน (Sphingomyelin) นั้นสำคัญ

แต่มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีกว่า หากคุณแม่ตั้งครรภ์ บริโภคสารอาหารที่ครบถ้วน มีประโยชน์เพียงพอจะใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตเป็นสารสื่อประสาทให้แก่ร่างกายเด็ก และเมื่อเด็กคลอดออกมาก็ควรได้รับสารอาหารและกระตุ้นการเรียนรู้ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ระบบประสาทได้พัฒนาอย่างครบถ้วนอีกด้วย

(*ข้อมูลอ้างอิงจาก th.wikipedia.org/wiki/สฟิงโกไมอีลิน)

อ่านเพิ่มเติม