Home อื่นๆ สุขภาพ ภาวะกระดูกสันหลังโก่งยึดติด คืออะไร ?

ภาวะกระดูกสันหลังโก่งยึดติด คืออะไร ?

อาการหลังค่อมรุนแรง มีวิธีรักษาอย่างไร ?

เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมการแพทย์ ได้ออกมาแถลงถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์เกี่ยวกับวิธีผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกสันหลังโก่งยึดติดด้วยเทคนิคแผลเล็ก โดยทีมแพทย์กลุ่มงาน ออร์โธปิติกส์ ของ โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งเทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยเพราะพักฟื้นเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น

กระดูกสันหลังโก่งยึดติด คืออาการอย่างไร ?

สำหรับอาการกระดูกสันหลังโก่งยึดติด คือ โรคกระดูกสันหลังอักเสบที่เกิดจากภาวะคุ้มกันตัวเองชนิดหนึ่งเมื่อปล่อยไว้เป็นระยะเวลานาน ข้อกระดูกสันหลังที่อักเสบจะยึดติดและเชื่อมเป็นกระดูกแท่งเดียวกันทำให้มีอาการหลังค่อมอย่างรุนแรงไม่สามารถเงยหน้าหรือยืดตัวได้

ภาวะดังกล่าวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กระดูกสันหลังผิดรูปไปจากเดิม คดงอ, ไม่ตั้งตรง, บิดเบี้ยว สังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างมาก เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุได้ง่าย

กระดูกสันหลังผิดรูปที่พบบ่อย คือ

กระดูกโค้งช่วงเดียว รูปแบบตัว C และกระดูกโค้งสองช่วง รูปแบบตัว S ซึ่งทั้ง 2 กรณีทำให้ร่างกายเสียสมดุลการทรงตัวส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต

สาเหตุสำคัญของกระดูกสันหลังคด มีกี่อย่าง

1. โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่แรกเกิด
2. โรคกระดูกสันหลังคดจากโรคทางระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ
3. โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุ
4. โรคกระดูกสันหลังคดจากท่าทางที่ผิด
5. โรคกระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม

วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังโก่ง

ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงอาจให้ผู้ป่วยใส่เสื้อเกราะดัดหลังเพื่อไม่ให้กระดูกผิดรูปมากขึ้น แต่ในรายที่มีอาการรุนแรงต้องรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดซึ่งในปัจจุบันทีมแพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กเพียง 8 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตมาก

เนื่องจากสมัยก่อนจะผ่าตัดเป็นแผลยาว 30-60 เซนติเมตร เพื่อปรับมุมหรือตัดกระดูกสันหลังบางส่วนให้ตรง ก่อนวางเหล็กเส้นตามแนวกระดูก ใช้เวลาผ่าตัด 8-10 ชั่วโมง เสียเลือดมากราว 1,500-2,000 ซีซี นอกจากนี้ใช้เวลาพักฟื้นนาน 1-3 เดือนเลยทีเดียว

แต่สำหรับเทคนิคการผ่าตัดใหม่ (แผลเล็ก) จะใช้เวลาในการผ่าตัดเพียง 5 ชั่วโมง, เสียเลือด 300 ซีซีเท่านั้น และที่สำคัญผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้น 2-3 สัปดาห์ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว

การผ่าตัดรักษาภาวะกระดูกสันหลังโก่งยึดติดด้วยเทคนิคแผลเล็ก โดยทีมแพทย์กลุ่มงาน ออร์โธปิติกส์ ของโรงพยาบาลราชวิถี เป็นเทคนิคการรักษาที่ส่งผลดีต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นวิธีการรักษารูปแบบใหม่แห่งแรกของเอเชีย ถือเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ของประเทศไทย ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ภาวะกระดูกสันหลังโก่งยึดติด สามารถป้องกันได้ด้วยการหมั่นตรวจเช็คสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทางอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อจะได้รักษาตั้งแต่อาการยังไม่รุนแรง รวมถึงป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ อาทิ กระดูกซีโครงกดทับปอดและหัวใจ กระดูกสันหลังคด ปวดหลังเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่ความเสี่ยง เช่น

พนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวันเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ ผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยง เช่น นักกีฬา, พนักงานต้อนรับหรือให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ต้องยืนทั้งวัน รวมถึงผู้ที่เข้าสู่ช่วงสูงวัยอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพได้ฟรีที่ หมายเลข 1737 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร. 02-119-8888

อ่านเพิ่มเติม :