รับฟรี Central Voucher 400 บาท เพียงต่อสมาชิก

ads

ต่อ Subscription E-Newspaper 1 ปีขึ้นไปรับทันที

รับฟรี Central Voucher 400 บาท Post Today

อ่านหนังสือพิมพ์สะดวก แล้ว ยังได้ shop ฟรี กับ Post Today

ใครๆก็อ่าน e-books, e-journals, และ e-magazine กันแล้ว แต่ อย่าลืมวันนี้ โพสต์ทูเดย์ เค้ามี e-newspaper ด้วย วันนี้ลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าใหม่ เพียงแต่ ต่ออายุ หรือสมัครสมาชิก Post Today E-Newspaper ในรูปแบบการอ่านแบบ Digital ผ่าน smartphone หรือ tablet ต่างๆ ซึ่งใช้ได้กับทั้ง iOS และ Android ในทุก version ลุ้นรับบัตรของขวัญ Central Department Store มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ใบ (มูลค่ารวม 400 บาท ต่อ 1 รางวัล) ร่วมลุ้นกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2557 นี้

โปรโมชั่น สำหรับ e-Newspaper

e-newspaper posttoday promotion July 2014

สมัครวันนี้ ทดลองใช้ฟรี 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย (โปรโมชั่นนี้สำหรับการสมัครสมาชิกออนไลน์เท่านั้น)

กติกาและเงื่อนไข

  1.  ผู้ร่วมกิจกรรมนี้จะต้องสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิก โพสต์ทูเดย์ E-Newspaper จำนวน 1 ปี ขึ้นไป
  2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้อง สมัครสมาชิกออนไลน์ทางเว็บไซต์
  3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าสมัครสมาชิก โพสต์ทูเดย์ E-Newspaper เป็นที่เรียบร้อยในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557
  4. หนึ่งอีเมล์ที่สมัครบริการ จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น
  5. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่ได้รับของรางวัล
  6. บริษัทจะติดต่อกลับผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยืนยันการได้รับของรางวัลภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
  7. ของรางวัลนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้
  8. พนักงานของ บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง (จำกัด) มหาชน และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้
  9. การตัดสินของบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง (จำกัด) มหาชน ถือเป็นที่สิ้นสุด
  10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า