Home อื่นๆ รถยนต์ UBER อาจต้องจ่าย 88 ล้านบาท เพื่อให้ถูกกฎหมายในอังกฤษ

UBER อาจต้องจ่าย 88 ล้านบาท เพื่อให้ถูกกฎหมายในอังกฤษ

ราคานี้ถูกนำเสนอโดยกรมขนส่งของ London ประเทศอังกฤษ

คงเป็นดราม่าเรื่อง แท๊กซี่ และ เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพบริการแท๊กซี่ในไทยอยู่ สำหรับ UBER บริการรถ เรียกผ่าน application ที่มีข่าวไม่เว้นแต่ละวัน และดูเหมือนว่า จะผิดกฎหมายขนส่งทั่วโลก และในไทยด้วย และวันนี้ TFL หรือกรมขนส่งของ London ประเทศอังกฤษ ออกข้อเสนอให้ UBER ซื้อใบอนุญาต ในราคา 88 ล้านบาท ซึ่ง UBER จะต้องเป็นผู้จ่ายให้กรมขนส่งของลอนดอน เพราะว่าอัตราการเหมาจ่าย ค่าใบอนุญาตขับรถ รับจ้างแบบส่วนตัว ผู้เป็นเจ้าของรถน้อยกว่า 2 คัน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 65,000 บาท สำหรับการอนุญาตขับขี่แบบ 5 ปี สำหรับคนมีรถ 3 คันขึ้นไปจ่าย 124,000 บาท ต่อ 5 ปี โดยประมาณ และสำหรับ UBER ที่หากว่ามีรถเกิน 1,000 คันต่อปี จะต้องเป็น rate พิเศษ

และสำหรับ UBER แล้ว เค้ามีรถมากกว่า 30,000 คันในเมืองหลวง และต้องจ่ายหนักแน่นอน และนั่นคือที่มาของ 88 ล้านบาท เงินค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนตัวแบบรับจ้าง ใน 5 ปี

สำหรับเมืองไทยแล้ว การขับ UBER รับส่งผู้โดยสารยังคงผิดกฎหมาย และยังหาข้อสรุปไม่ได้จนกว่ากฎหมายจะมีการแก้ไขอนุญาตให้มีการดำเนินธุรกิจแบบนี้ได้ ซึ่งอย่างที่เห็น ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านัั้นที่มีปัญหากับ UBER แต่แทบทุกประเทศมีปัญหานี้ อย่างไรก็ดี บริการอื่นๆของ UBER เช่น UBEREat หรือ UBERbike แบบ Delivery ยังคงถูกกฎหมายทุกประเทศ

 

Exit mobile version