Rentalcars จองรถราคาเด็ด เริ่มต้น 600 บาทต่อวัน

ads

รถเช่าที่ได้รับมาตรฐาน มากกว่า 6,000 สถานที่ทั่วโลก

Rentalcars จองรถ เริ่มต้น 600 บาทต่อวัน เดือนสิงหาคมม

จองรถ ราคาพิเศษ ส่งท้ายเดือนสิงหาคม

สำหรับผู้ที่ต้องการเช่ารถ เพื่อใช้ใน ธุระ ท่องเที่ยว หรืออะไรก็ตาม Rentalcars ก็เป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจาก ให้บริการรถเช่า ที่ได้รับมาตรฐาน มากกว่า 6,000 ที่ทั่วโลก และยังได้ออก แคมเปญ ราคาพิเศษ มาให้ลูกค้าเรื่อยๆ เหมือนตอนนี้ ได้ออกราคาเด็ด ส่งท้ายเดือนสิงหาคม เช่น จองรถในประเทศไทย กรุงเทพ ราคาเริ่มต้น 612 ต่อวัน / เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้น 640 ต่อวัน / เชียงราย ราคาเริ่มต้น 633 ต่อวัน / ภูเก็ต ราคาเริ่มต้น 648 ต่อวัน / กระบี่ ราคาเริ่มต้น 707 ต่อวัน / เกาะสมุย ราคาเริ่มต้น 719 ต่อวัน หรือจะจองรถ ประเทศอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 605 ต่อวัน / Los Angeles ราคาเริ่มต้น 818 ต่อวันถ้ามีโอกาสเช่ารถ ก็อย่าลืม Rentalcars.com นะคะ