ป้ายทะเบียนรถหายขับได้ไหม ต้องแจ้งความหรือไม่

นำรถไม่ติดป้ายทะเบียนไปใช้ มีความผิดหรือไม่

ปัญหาน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน นอกจากรถเคลื่อนตัวได้ช้าส่งผลให้รถติดยาว น้ำที่ท่วมสูงยังส่งผลโดยตรงต่อเครื่องยนต์ รถหลายคันต้องดับกลางทาง นอกจากนี้อีกปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงน้ำท่วมก็คือป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างขับฝ่าน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถจำนวนไม่น้อย เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงเกิดคำถามว่าหากนำรถที่ป้ายทะเบียนหายไปใช้กฎหมายอนุญาตหรือไม่ และหากเป็นกรณีนำกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ มาเขียนทำเป็นป้ายทะเบียนขึ้นเองแทนของเก่าทำได้หรือไม่ และที่สำคัญต้องแจ้งความไหม วันนี้เรามีคำตอบมาฝากเพื่อน ๆ กันครับ

ป้ายทะเบียนรถมีความสำคัญอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถยนต์ คือสิ่งที่บอกประเภทของรถ ซึ่งนอกจากตัวอักษรและตัวเลขบนแผ่นป้ายแล้ว สีของป้ายทะเบียนก็มีความหมายเช่นกัน สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยจะมีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นจะมีลักษณะสะท้อนแสง ส่วนตัวอักษรและตัวเลขจะปั๊มนูนออกมา โดยป้ายทะเบียนสามารถจำแนกได้หลายประเภทดังนี้

1. ป้ายขาวอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
2. ป้ายขาวอักษรฟ้า คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
3. ป้ายขาวอักษรเขียว คือ ป้ายทะเบียนกระบะ
4. ป้ายเหลืองอักษรดำ คือ ป้ายรถรับจ้าง
5. ป้ายเหลืองอักษรฟ้า คือ ป้ายรถกระป๊อ
6. ป้ายเหลืองอักษรเขียว คือ ป้ายรถตุ๊กตุ๊ก

license plate
ป้ายทะเบียนรถหาย ใช้รถได้หรือไม่

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่

ป้ายทะเบียนรถหายไม่ต้องแจ้งความแต่อย่างใด เจ้าของรถสามารถยื่นขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนได้จากสำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้ มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท จะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ โดยต้องเตรียมเอกสารคือ 1. เล่มทะเบียนตัวจริง 2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ 3. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน (กรณีเจ้าของรถไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)

ป้ายทะเบียนรถป้ายแดงหาย ต้องทำยังไง

เนื่องจากรถป้ายแดงเป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบกออกให้แก่บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ กรณีดังกล่าวให้ติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถ

ป้ายทะเบียนรถหาย ใช้รถได้หรือไม่

ไม่สามารถใช้รถได้ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 7 ใจความว่า ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ

ทำแผ่นป้ายทะเบียนขึ้นเองได้หรือไม่

รถที่ป้ายทะเบียนหายเจ้าของรถไม่สามารถทำป้ายทะเบียนใช้เองได้ ต่อให้เป็นเลขทะเบียนรถของตนเองก็ตามไม่ว่าจะใช้กระดาษเขียนเลขทะเบียน หรือวัสดุอื่นใด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

เช่นเดียวกับกรณีเจตนาขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์บดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือใช้กรอบป้ายสกรีนลายกราฟิกครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถทำให้มองเป็นป้ายทะเบียนประมูล มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ป้ายทะเบียนรถหาย จำเป็นต้องใช้รถต้องทำอย่างไร

กรณีดังกล่าวเจ้าของรถสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่ง แทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ โดยในใบเสร็จจะต้องมีข้อความระบุตอนท้ายว่า “ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนได้ 90 วัน” พร้อมลายเซ็นต์รับรองจากนายทะเบียน

และทั้งหมดนี้ก็คือคำตอบของคำถามที่ว่าป้ายทะเบียนรถหายขับได้ไหม ต้องแจ้งความหรือไม่ นอกจากนี้กรมการขนส่งได้ออกมาเตือนให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถอยู่เสมอ ป้องกันการหลุดหล่นระหว่างการขับรถโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

อ่านเพิ่มเติม