GrabBike ปรับราคาใหม่ ลดลง 50% ถูกกว่านี้ต้องเดินแล้วแหละ!!

ads

ค่าบริการถูกกว่าเดิม 50%

GrabBike อีกหนึ่งการบริการ จาก Grab ที่ให้คุณสะดวก รวดเร็วกว่าเดิม ด้วยรถจักรยานต์ คล้ายบริการของพี่วินนั่นเอง แต่เราไม่ต้องโบก เปิดเรียกทางแอป GrabBike ก็จะมาจอดรับถึงที่ หลายท่านอาจจะคิดว่า เรียกใช้บริการพี่วินมอเตอร์ไซค์ ไม่ง่ายกว่าหรอ ถามว่าง่ายกว่าไหม ก็อาจจะง่ายกว่า ถ้าไม่ใช่เวลาเร่งด่วน เพราะวินมอเตอร์ไซค์หลายจุด เวลาตอนเช้า และเวลาตอนเย็น ต้องต่อแถวยาวเพื่อใช้บริการยังมีเลย และที่สำคัญ ความต่างของ GrabBike และ วินมอเตอร์ไซค์ ที่พบเจอ คือ การบริการที่ปลอดภัย เพราะคนขับ GrabBike จะต้องทำประวัติก่อนทุกคน และราคาเป็นธรรม ไม่มีบวกขึ้นเอง นอกจากบริการรับส่งผู้โดยสารแล้ว ยังมีบริการส่งพัสดุ ส่งเอกสาร และฝากซื้อของ แบบทันที ด้วยนะ

และยิ่งน่าใช้บริการ GrabBike มากขึ้นอีก เมื่อ GrabBike(Ride) ปรับอัตราค่าบริการใหม่ สำหรับการรับส่งผู้โดยสาร คิดว่าราคาน่าจะถูกกว่าพี่วินด้วยนะ ค่าบริการเริ่มต้น 10 บาท ค่าบริการต่อกม. 5 บาท / กิโลเมตร เท่านั้น

GrabBike(Ride) ปรับราคาใหม่ ลดลงครึ่งราคา

จากตาราง จะเห็นว่าราคาถูกกว่าพี่วินเห็นๆ และสถานที่ใจกลางเมืองแบบนั้น ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์หลายท่าน อาจจะเคยพบเจอ วินมอเตอร์ไซค์ โขลกสับราคา ค่าบริการมหาโหดแน่ๆ แต่ถ้าใช้บริการ GrabBike ราคาตามระยะทาง คนขับไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามใจชอบ เหมือนวินมอเตอร์ไซค์ เราจึงมองว่า GrabBike เป็นทางออกของคนเมือง ในยามเร่งด่วนจริงๆ

อุ๊ย นอกจาก GrabBike จะปรับราคาแล้ว ยังมีโค้ด ให้ใช้ฟรี สูงสุด 60 บาทด้วยนะ ใช้ได้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559 นี้