สินเชื่อวัยชิล วีลแชร์ คืออะไร - จากกรุงศรีออโต้

กู้ซื้อรถพร้อมติดตั้งวีลแชร์ ที่กรุงศรีออโต้ ผ่อนสบายกว่า จริงหรือ?

ถือเป็นครั้งแรกที่กรุงศรีออโต้ให้สินเชื่อเฉพาะมากๆ กับท่านที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว และประสบปัญหาการเดินทาง ต้องการติดตั้งรถ Wheel Chair เพื่อความสะดวกกับการเดินทางของผู้สูงวัยในบ้าน   ซึ่งหากติดตั้ง Wheel Chair กับรถยนต์นั้ง 7 ที่นั่ง มักจะมีรายจ่ายสูงถึง 250,000 บาท ดังนั้นกรุงศรีออโต้เล็งเห็นศักยภาพการผ่อนชำระ และต้องการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ จึงจัดเคมเปญ เพื่อการผ่อนรถแบบติดตั้ง Wheel Chair มาด้วย

เพราะปัจจุบันมีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ วัยกว่า 60 ปี แล้วกว่า 10 ล้านคน และการเดินทางเป็นอีกส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัว ที่สานสัมพันธ์ความอบอุ่น กรุงศรีเห็นความสำคัญข้อนี้จึงจัดสินเชื่อตัวนี้ขึ้น

ทาง KrungSri Auto ทำตารางเปรียบเทียบราคามาให้ระหว่างการซื้อรถเองด้วยสินเชื่อนิวคาร์ แล้วมารูดบัตร 0% เพื่อติดตั้ง Wheel Chair กับรถภายหลัง  ซึ่งจะทำให้คุณมีภาระจ่ายมากกว่าสินเชื่อ วัยชิลล์ วิลแชร์ ใน 10 เดือนแรก ถึง 21,753 บาท แม้ว่าระหว่างการผ่อนตั้งแต่เดือนที่ 11 เป็นต้นไป จนถึงเดือนที่ 84 จะต้องจ่าย 12,988 บาท แต่ก็แลกมาซึ่งความสะดวก ซึ่งมี 3 บริษัท ที่มาจัดโปรฯ ร่วมกับสินเชื่อกรุงศรีออโต้ วัยชิลล์ วิลแชร์ ดังนี้

 1. NR Auto Seats – เอ็น อาร์ ออโต้ซีทส์ จำกัด
 2. SCD Auto Seats –  หจก. เอสซีดี ออโต้ซีทส์
 3. Tachin Autoseats – บริษัท เตชินท์ ออโตซีท จำกัด
สินเชื่อวัยชิล วีลแชร์ คืออะไร – จากกรุงศรีออโต้

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ วัยชิลล์ วิลแชร์

 1. อายุ 20-65 ปีในวันทำสัญญา และต้องเป็นคนไทย กรณีเป็นชาวต่างชาติต้องมีหนังสืออนุญาตการทำงานมากกว่า 6 เดือนและต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อ วัยชิลล์ วิลแชร์

บุคคลธรรมดา

 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ ตัวจริง และสำเนา 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 5. แผนที่แสดงที่อยู่ และ ที่ทำงาน

 

เจ้าของกิจการ / นิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับปัจจุบัน 2 ชุด
 2. ภพ. 20
 3. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของกรรมการทุกรายลงนามนิติบุคคล
 4. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 5. สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. งบการเงิน หรือ สำเนาเงินฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ ฝากกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. รายงานการประชุม “แจ้งความประสงค์ในการขอสินเชื่อ” ต้นฉบับลงนาม
 8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์

สำหรับเด็กต้องติดตั้ง Car Seat เพื่อความปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน หากต้องการความสะดวกในการเดินทาง แบบไม่ต้องเคลื่อนย้ายยุ่งยาก การใช้ Wheel Chair ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ อย่างไรก็ดีขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อดูแลทุกคนในครอบครัวของเราได้นานๆ นะคะ

Read More :

 1. Baby Car Seat ยี่ห้อไหน โดนใจแม่ๆที่สุด
 2. Google Map ฟีเจอร์ใหม่ บอกได้ว่าที่ไหน Wheelchair ขึ้นได้
 3. จำนำทะเบียนรถยนต์ รถกระบะ